Panchayat job vacancy

ക്ലര്‍ക്ക് മുതല്‍ ആശാവര്‍ക്കര്‍ വരെ; പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളില്‍ താല്‍ക്കാലിക ജോലി നേടാം; പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതില്ല ക്ലര്‍ക്ക് :- മുട്ടില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസില്‍ ക്ലര്‍ക്ക് പോസ്റ്റില്‍

Read more

Govt Job Vacancy Apply Now

ട്രിഡ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന നഗര സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ക്ലർക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്

Read more

Milma Jobs Apply Now

മിൽമയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (മിൽമ) ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഇൻ ചാർജ് (TSI), ഏരിയാ സെയിൽസ് മാനേജർ ഒഴിവിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Read more

government job 2024 walk in interview

വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂമാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും സംബന്ധിച്ച നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ കാര്യാലയങ്ങളിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്‌തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം

Read more

kerala gvt career Apply now

തൃശ്ശൂർ: നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ്-ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് AYUSH HWC ഡിസ്പെൻസറികളിലേക്കുള്ള GNM മൾട്ടി പർപ്പസ് വർക്കർ തസ്‌തിക യിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽകാലികമായി

Read more

Clerk Job Vacancy Apply Now

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ ഡയറക്‌ടറേറ്റിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലർക്ക് തസ്‌തികയിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ടെക്നിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവ അംഗീകരിച്ച

Read more

New Job Vacancy Apply Now

ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നവർക്കായി കൊല്ലം ജില്ലാഎംപ്ലോയ്മെന്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്ററിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്കായി അഭിമുഖം നടത്തും. പ്ലസ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള 18 നും 35

Read more

IRTC Recruitment Apply now 2023

പാലക്കാട്ടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ പുറക്കാട്, പുളിങ്കുന്ന്, കാവാലം, ടെക്നോളജി സെന്റർ (IRTC),  വിവിധ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഹരിതസഹായസ്ഥാപനം അസിസ്റ്റന്റ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാ രെ നിയമിക്കുന്നു. വിവിധ ജില്ലക ളിലെ 42

Read more

Employment exchange Vacancy 2023

വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി ജോലി അവസരങ്ങൾ, ഷെയർ ചെയ്യുക. എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററില്‍ അഭിമുഖം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററില്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ 12

Read more

Thiruvananthapuram Job Vacancies Apply Now

തിരുവനന്തപുരം ജോലി ഒഴിവുകൾ 14-05-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഒഴിവുകൾ പരിമിതമാണ് എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക….പുതിയ ഒഴിവുകൾ വന്നാൽ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ

Read more