Eranakulam Job Vacancies 2023 Apply Now

എറണാകുളത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

14-05-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

താഴെപ്പറയുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ പ്രമുഖ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും, മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ജോലി സമയം, സാലറി, ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം തുടങ്ങിയ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.

ഒഴിവുകൾ പരിമിതമാണ് എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക....പുതിയ ഒഴിവുകൾ വന്നാൽ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പേജിൽ കയറി നോക്കുക Daily Update

✅🔊🔊✅🔊ഏത് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സർക്കാർ/ പ്രൈവറ്റ്/ ഗൾഫ് ജോലി ഒഴിവുകൾ Details Click Here

14-05-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, സി.ടി.പി.ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ, ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റർ, ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 6238421725

✅️സെയിൽസ് ഗേൾ തൃശ്ശൂർ, ആലുവ അഗ്രിക്കൾച്ചർ നഴ്സറിയിലേക്ക് സെയിൽസ് ഗേളിനെയും പടിഞ്ഞാറെ കോട്ട യിൽ നഴ്സറിപ്പണി അറിയുന്ന ആളെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, താമസസൗകര്യം എന്നിവ ലഭിക്കും. പ്രായം: 20-50 ഫോൺ: 9497556500

✅️സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 50-ൽതാഴെ, താമസം, ഭക്ഷണം സൗജന്യം. ശമ്പളം: 15,000.
7902677778

✅️സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടന്റ് പിറവത്തെ ജൂവലറിയിലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗ ണ്ടിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്ല ഫോൺ: 8075933531, 9539695511

✅️കസ്റ്റമർ സർവീസ് സ്റ്റാഫ്
സ്റ്റഡി മെഡിക്കിലേക്ക് സീനിയർ സെയിൽസ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ, ഇൻസൈഡ് സെയിൽസ്,സെയിൽസ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ, കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൊച്ചി,തൃശ്ശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിയമനം. സി.വി. അയക്കുക: hr@studymedic.com. ഫോൺ:7558007700, 6235046664

✅️മെഡിക്കൽ റെപ്പ് (ഹോമിയോ), സെയിൽസ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. a0068: 9447774020. D nal: krishnan4041@gmail.com

✅️അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ബി.കോം,, ടാലി എന്നീ യോഗ്യ ത കളുള്ള അക്കൗണ്ട് സ് മുണ്ട്. സി.വി. അയക്കുക. mustangfrontoffice@gmail.com

✅️അങ്കമാലി, കാലടി, പെരുമ്പാവൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എൻലൈറ്റ് കോളേജിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെയും (വനിത, +2) എല്ലാവിഷയങ്ങൾക്കും അധ്യാപകരെയും (ഡിഗ്രി) ആവശ്യമുണ്ട്. : 8589818170

✅️അക്കൗണ്ടന്റ് സർജിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്, ബി.കോം, ടാലി, ഫോൺ: 9846013207

✅️ടീം ലീഡർ.ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
ടീം ലീഡർ, ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.: 9746980049

✅️ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാ നും എൻ.ഐ.ഒ.എസ്, അക്കാ ദമിയിൽ പഠിപ്പിക്കാനും സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:9400994000

✅️ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് : 7736657984

✅️ഡ്രൈവർ, സെയിൽസ്മാൻ, വെൽഡേഴ്സ്, ഫാബ്രിക്കേറ്റർ,പാക്കിങ്, ലോഡിങ്, കൃഷിത്തോട്ടം, വർക്കേഴ്സ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8547833636, 7907833026. ഇ മെയിൽ sukarmavikas@gmail.com

✅️സ്റ്റാഫ് എളമക്കര എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗത്തിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് വഴിപാട് കൗണ്ടറുകളിൽ ജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസസൗകര്യം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ലഭിക്കും. കംപ്യൂട്ടർ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഫോൺ:7558820340, 9447178546

✅️സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഫീൽഡിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ
നേരിൽക്കണ്ട് സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇൻസെന്റീവ്സ്, ടി.എ., ഡി.എ., ഇ.എസ്.ഐ.,പി.എഫ്. ഗ്രാറ്റ്വിറ്റി, ബോണസ് എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാ യിരിക്കും. ഫോൺ: 7594036417

✅️Prompt Wired & Wireless Communications അക്കൗണ്ടന്റ്, നെറ്റ്വർക് എൻജിനീ യർ-ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് (2-3 വർഷ പരിചയം); സർവീസ് എൻജിനീയർ (പരിചയം); ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്; റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് (സ്ത്രീ); ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ്; ടെലി കോളിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്; കോഓ ർഡിനേറ്റർ (സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ്). Prompt Wired & Wireless Communications, G-59, Panampilly Nagar, Cochin-682 036; 98468 95577; jj@promptcom.net

✅️ക്രിസ്റ്റൽ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്
മാനേജർ: സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ക്രോക്കറി, ഫാൻസി ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ്, മാർക്കറ്റിങ് വിഭാഗങ്ങൾ. സിവി മെ യിൽ ചെയ്യുക. 92880 11450; info@crystalhypermareket.com

13-04-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️എറണാകുളം ടർണർ മെഷിനിസ്റ്റ് ഒപ്റ്റോ മെട്രോണിക്സിലേക്ക് ടർണേഴ്സ്, മെഷിനിസ്റ്റ്സ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇ-മെയിൽ:hrd@holmarc.com

✅️സെയിൽസ്മാൻ, സെയിൽസ് ഗേൾ അങ്കമാലി മെട്രോ വെഡ്ഡിങ്
പ്ലാസയിലേക്ക് സെയിൽസ്മാൻ/ സെയിൽസ് ഗേൾസ്, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡിസൈനേഴ്സ് എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ. താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവ സൗജന്യം. ഫോൺ: 9497292381, 8848501235

✅️ഫീൽഡ് വർക്കർ ടി.എഫ്.എൽ. ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റി ന്റെ എറണാകുളം ബ്രാഞ്ചിലേ ക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. : 8589034001

✅️സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എറണാകുളം, മൂന്നാർ എന്നി വിടങ്ങളിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെയും എറണാകുള ത്തേക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ ഫീൽഡ് ഓഫീസറെയും ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായം: 50. യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഫോൺ: 8606917623

✅️ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ, ഡ്രൈവർ നിന്നും എല്ലാ ജില്ലകളിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്ന്റ് ഓഫീസർ, ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം, ടി.എ., ഡി.എ. ഫോൺ: 9656103366, 9048513366

✅️വനിതാ സ്റ്റാഫ് ടെലിസെയിൽസിലേക്ക് വനിതാ സ്റ്റാഫിനെ ആ വ ശ്യമുണ്ട്.ഫോൺ: 8921943328

✅️മാനേജർ,സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് സാനിറ്ററി ഷോപ്പിലേക്ക് മാനേജർ, സെയിൽസ് എക്സി ക്യുട്ടീവ് (മാർക്കറ്റിങ്) എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9995963642

✅️സിവിൽ പ്രോജക്ട് മാനേജർ,സൈറ്റ് എൻജിനീയർ സൂപ്പർവൈസർമാർ, ഫോർമാൻ, ക്വാണ്ടിറ്റി സർവയർമാർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:9446144967

✅️ആൽബം ഡിസൈനർ
ആലുവ അനൂസ് സ്റ്റുഡിയോവിലേക്ക് ഫോട്ടോഷോ പ്പ്, ആൽബം ഡിസൈനിങ് എന്നിവ അറിയുന്ന പെൺകു ട്ടികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9447290903

✅️വനിതാ സ്റ്റാഫ് ഡ്രീംസ് ഇന്റീരിയർ അങ്കമാലിയിലേക്ക് വനിതാ സ്റ്റാഫി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9562856801, 8921480456

✅️എറണാകുളം Reliant Credits ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ: സിഎ (ഏതെങ്കിലും സ്പെഷലൈസേഷൻ), 10 വർഷ പരിചയം. അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. 99959 60964; gokulgnair@ reliantcreditsindia.com; www.reliantcreditsindia.com

✅️ആലപ്പാട്ട് ഹെറിറ്റേജ് അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ (പുരുഷൻ) ബികോം, ടാലി അറിവ്, 10 വർഷ പരിചയം, സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ: ബിരുദം, 2 വർഷ പരിചയം, ഇംഗ്ലിഷ് പരിജ്ഞാനം, ഫോട്ടോ സഹിതം ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക. careers@alapatt.in

✅️മലങ്കര ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: പരിചയം; സീനി യർ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: പരിചയം; കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: പരിചയം; അസിസ്റ്റന്റ് ബിസിനസ് മാനേജർ (ഡെപ്പോസിറ്റ്): പരിചയം; റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫിസർ ഗ്രൂപ് ലോൺ; പരിചയം. തുടക്കക്കാർക്കും modaleailoso.. 90725 97488; hr1@ mmsccs.com

05-04-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പുംബർ പവറോണിലേക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബേഴ്സ്, വെൽഡേഴ്സ്,
ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:8156880504

✅️എ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ,എൻജിനീയർ എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലക ളിലേക്ക് എ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ,ആൻഡ് സർവീസ് എൻജിനീയേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം താമസസൗകര്യം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ:9745127600.: alex@abmcooling.com

✅️ വനിതാ കുക്ക് വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് താമ സിച്ച് ജോലിചെയ്യാൻ ലേഡി കുക്കിനെ ആ വ ശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ: 7736611611

✅️സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ഥാപന ത്തിൽ ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർ കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8281746422

✅️മലയാളം വിവർത്തകർ. ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ മലയാളം വിവർത്തകർ, ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ, മീഡിയ എക്സിക്യുട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.ഇ-മെയിൽ: hr@sequenceindia.com. ഫോൺ: 9567727333

✅️ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഫാക്കൽട്ടി ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഫാക്കൽട്ടിയെ ആവശ്യമുണ്ട്.: 9747288588

✅️ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9388601632,9048513366. ഇ മെയിൽ: sales@ annabusiness.com

✅️സബ് എഡിറ്റർ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ സബ് എഡിറ്റർ, സ്ട്രിങ്ങേഴ്സ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ജി.എം. മാർക്കറ്റിങ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, പാർട്ട്ടൈം റിപ്പോർട്ടർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. വാട്സാപ്പ്: 9961945335

✅️ജനറൽ മാനേജർ വെറ്ററിനറി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ജനറൽ മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്, ബയോഡേറ്റ അയക്കണം.ഇ-മെയിൽ: drshoyson@gmail.com, 7511177000.

✅️ടെലികോളർ കൊച്ചി ഓഫീസിലേക്ക് ടെലി കോളറെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രവ ത്തിപരിചയം വേണം. ഫോൺ: 8129444411.

✅️കുക്ക്, പ്ലംബർ ദോശ, പൊറോട്ട എന്നിവയുണ്ടാക്കുന്ന കുക്ക് (ആൺ, പെൺ),ജിം ട്രെയിനേഴ്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7994829685

✅️എറണാകുളം Hi Sleep സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റീജ നൽ സെയിൽസ് മാനേജർ, ബന്ധപ്പെടുക . 97784 18316; hisleepindia@ gmail.com

09-03-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️ പോപ്പുലർ ഗ്രൂപ് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ഹെഡ്; മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദം/ബിരുദം/എൻജിനീയർ, 15 വർഷ പരിചയം, സെയിൽസ് മാനേ ജർ: മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദ/ബിരുദം, 10 വർഷ പരിചയം, 32ൽ താഴെ പ്രായം; അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (സെയിൽസ്): മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദം ബിരുദം, 7-8 വർ ഷ പരിചയം, മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി ബിരുദം, എൻജിനീയർ/മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദം, 26 വയസ്സ്. ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക. 73568 55582; placements@popularhyundai.com

✅️ ഫ്രാൻസിസ് ആലുക്കാസ് • ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്: 2 വീലർ ഉള്ളവർ ക്കു മുൻഗണന. എറണാകുളം ടൗൺ, നോർത്ത് പറവൂർ, ആലുവ, പെരു സാവൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ, പിറവം, അരൂർ, ചേർത്തല, കോലഞ്ചേരി, വൈക്കം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കുക. Francis Alukkas, KPCC Jn, MG Road, Ernakulam: 80869 34916 ekm@francisalukkas.com

✅️Thazhayil Finance ലീഗൽ മാനേജർ: ലോ ബിരുദം, വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; ലിറ്റി ഗേഷൻ മാനേജർ ഓഫിസർ: ബിരുദം പിജി; ഓപ്പറേഷൻസ് ബ്രാഞ്ച് എക്സി ക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം/പിജി, 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; ബിസിനസ് ഡവ ലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം പിഴി, 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിച യം. തസ്തിക വ്യക്തമാക്കി ഫോട്ടോ സഹിതം റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. info@thazhayilgroup.com

✅️ ശ്രീഗോകുലം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് മാനേജർ, സ്പെയർ പാർട്സ് മാനേജർ, സർ വീസ് അഡ്വൈസർ, ബോഡിഷോപ്പ് അഡ്വൈസർ, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് ഓഫിസർ, ഇൻഷുറൻസ് റിന്യൂവൽ ഓഫിസർ, വെൽകം ഡെസ്ക് കോഓർഡിനേറ്റർ, സീനിയർ ടെക്നീ ഷ്യൻ, പിഡിഐ ടീം, എസി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ, ടെക്നീ ഷ്യൻ, ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ, ജോബ് കൺട്രോളർ , ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എക്സ്പെർട്/ട്രെയിനർ, സർവീസ് ക്ലെയിം മാനേജർ, അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡെന്റർ, യൂസ്ഡ് കാർസ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ), താൽപര്യമുള്ളവർ ബന്ധ പ്പെടുക. Sree Gokulam Tata Motors Service Center, Ambattukkavu; 90726 36426; careers.cochin@ gokulammotors.com

✅️Electro Vision Ind എച്ച് വിഎസി എൻജിനീയർ : 1-2 വർഷ പരിചയം, എസി മെക്കാനി ക്: 4-6 വർഷ പരിചയം; എസി മെക്കാനിക് ട്രെയിനി: തുടക്കക്കാർ, കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ; ലേഡി ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്: 10-12 കിമീ ചുറ്റള വിലുള്ളവർ, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.Electro Vision Ind, Near Health Storey, Thrissur; 98475 37105;binuelectrovisionac@gmail.com

✅️മാക്സിവായി ഡവലപ്പേഴ്സ് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈ നർ, ടെലി മാർക്കറ്റിങ്, ബന്ധപ്പെടുക. Oxy Valley Developers Pvt Ltd; 70259 90099; hr@oxyvalleyresorts.com

✅️മറ്റത്തൂർ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ എ ടെക് ബിടെക് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്, 5 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗ ണന; പ്രോജക്ട് കോഓർഡിനേറ്റർ ബിഎഎംഎസ്, 2 വർഷി (എംഡി) രസ ശാസ്ത്ര ഭൈഷജ്യ കല്പന, ദ്രവ്യഗുണവിജ്ഞാനം; അഗ്രികൾചർ ഓഫിസർ: എംഎസ്സി ബോട്ടണി, 2 വർഷം നഴ്സറി മാനേജ്മെന്റിൽ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. മാർച്ച് 8 വരെ അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യാം. മറ്റത്തൂർ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്, R 1264, മൂന്നുമുറി പിഒ, മറ്റത്തൂർ -680 684; 97478 15009; hrmlcsltd@gmail.com

✅️Merzecool Systems മാനേജർ, സെയിൽസ്മാൻ, മാർക്ക റ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ടെലികോളർ, എസി ടെക്നീഷ്യൻ, എച്ച് വിഎസി ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ, ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ് (സ്ത്രീ), സ്റ്റോർ കീപ്പർ, D. 81119 99666; mail@ merzecool.com

✅️CIDBI സൈറ്റ് സിവിൽ എൻജിനീയർ പരിചയം; പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫിസർ: എംഇപി ഫീൽഡിൽ പരിചയം; സൈറ്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ: സമാന മേഖലയിൽ അറിവ്. ടുവീലർ ലൈസൻസും 3 വർ ഷ പരിചയവുമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ബന്ധപ്പെടുക. 94960 03384; jobs. cidbi@gmail.com

✅️സെയിൽസ്, ഡിസൈനർ അങ്കമാലി മെട്രോ വെഡ്ഡിങ് പ്ലാസയിലേക്ക് സെയിൽ സ്മാൻ/ സെയിൽസ്ഗേൾസ്, ഡിസൈനേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ, താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവ സൗജന്യം, ഫോൺ: 9497292381, 8848501235

✅️റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റാഫ് കടവന്ത്ര ഓറം ക്ലൗഡ് റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് സി.ഡി.പി., കൊമ്മി 1, വെയ്റ്റേഴ്സ്, സർവീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രെ യിനീസ് എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഭക്ഷണവും താമസവും സി.വി. അയക്കുക. വാട്സാപ്പ്: 8129888816

✅️ആലുവ ഈസ്റ്റ് കടുങ്ങല്ലൂർ
ഹോട്ടൽ രാമഭവനിൽ വിവിധ ജോലികൾക്ക് വനിതകളെയും പാചകമറിയാവുന്ന പുരുഷന്മാ രെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8138952021, 9249385034

✅️ഭാഷാവിദഗ്ധർ തെലുങ്ക്, തമിഴ് കന്നഡ, ഭാഷകൾ എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും അറിയുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസം, ഭക്ഷ സൗകര്യം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 6282484997

✅️ഓട്ടോകാഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഓട്ടോകാഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാ നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9747310428, 9048742910

✅️ക്യാപ്റ്റൻ, വെയ്ഴ്സ് കടവന്ത്രയിലെ റെസ്റ്റോറന്റിലേ ക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ (40 വയസ്സിൽത്താ ഴെ), വെയ്റ്റേഴ്സ് (35 വയസ്സിൽ ത്താഴെ), കേരള മീൽസ് കുക്ക്, പൊറോട്ട ദോശ മേക്കർ, ടീ & കോഫീ മാസ്റ്റർ എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9846315533

28-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡ് മൂവാറ്റുപുഴ, അങ്കമാലി, കോതമംഗലം, പെരുമ്പാവൂർ സൈറ്റു കളിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡു മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:
9656642211, 8606042110.

✅വനിതാ സ്റ്റാഫ് അങ്കമാലിയിലേക്ക് വനിതാ
ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ശമ്പളം: 10,000 രൂപ.
സൗജന്യ ഭക്ഷണം, താമസം.: 9567332211.

✅ഡ്രൈവർ, സൂപ്പർവൈസർ പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് ഡ്രൈവർ, സൂപ്പർവൈസർ, സെയിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റർ, ലോഡിങ്, പാക്കിങ്, എക്സിക്യുട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9495673780.

✅പ്രോജക്ട് മാനേജർ, സൂപ്പർവൈസർ ഹൈടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് (എഗ്രേഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺ ട്രാക്ടിങ്) സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ, സൂപ്പർവൈ സർ, സൈറ്റ് ലേബർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9037601822, 8943706489.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആലുവ, അങ്ക മാലി ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് മുൻ ഗണന, ശമ്പളം: 15,000, ഇ.എ സ്.ഐ., പി.എഫ്. ആനുകൂല്യ ങ്ങൾ, യോഗ്യത: എസ്.എസ്. എൽ.സി. പ്രായം: 55 വയസ്സിൽ താഴെ, ഫോൺ: 9895222838, 9744396123.

✅സൂപ്പർവൈസർ, അക്കൗണ്ടന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് സൂപ്പർവൈസർ, അക്കൗണ്ടന്റ്(ജി.എസ്.ടി.) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9946661140, 9495281140.

✅ലേഡി സ്റ്റാഫ് കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ള ലേഡി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായം: 25-40, ഫോൺ: 9447458263, 9447524625. mail@ infokerala.in.

✅ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഫിറ്റ്നസ് എക്സ്പീരിയൻസുള്ള വർക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ: 9947708444.

✅ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് അഡ് നിക്സ് പ്രോ ആലപ്പുഴ, കൊച്ചിയിലേക്ക് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജേഴ്സ്, ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്നിവരെ വേണം. മുൻപരിചയമുള്ളവർ ക്ക് മുൻഗണന. ബയോഡേറ്റ adnixprohiring@ gmail.com. ഫോൺ: 7306616453, 8075063097.

✅ഡ്രൈവർ കം സെയിൽസ്മാൻ കാക്കനാട് ടെക്സ്റ്റൈൽസി ലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, ഡ്രൈവർ കം സെയിൽസ്മാൻ എന്നിവരെ ആ വ ശ്യമുണ്ട് . : 9946049992.

✅ബ്രാൻഡ് ബൈ റെഡിമെയ്ഡ്സ് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്. ബയോഡേറ്റ വാട്സാപ് ചെയ്യുക. 90742 76408.

✅പൈലറ്റ്സ്മിത്ത് (ഇന്ത്യ) റസിഡൻഷ്യൽ ടെക്നീഷ്യൻ (പത്താം ക്ലാസ് ജയം); സിവിൽ ആൻ ഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (ഓട്ടോകാഡ്); ടർണർ ആൻഡ് മെഷി നിസ്റ്റ് ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ്. അപേ ക്ഷിക്കുക. 93888 59525 (വാട്സാപ്); hr@pilotsmithindia.com; www.pilotsmithindia.com

✅Foraitu Eximco 9 ജനറൽ മാനേജർ 10 വർഷ പരി ചയം; ഏരിയ സെയിൽസ് ഓഫീസർ: 3 വർഷ പരിചയം; സോണൽ സെ യിൽസ് മാനേജർ 3 വർഷ പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 90483 00169; info@foraitu.net

✅Peninsular Honda • സെയിൽസ് കൺസൽറ്റന്റ്, യൂസ്ഡ് കാർ കൺസൽറ്റന്റ്; ഫിനാൻസ് കൺസൽറ്റന്റ്; സർവീസ് അഡ സർ, ഓട്ടമൊബീൽ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ളവർ റെസ്യൂമെ മെയിൽ a. Peninsular Honda, NH-47, Maradu, Cochin; 81299 99509; hr@ peninsularhonda.com

✅അനശ്വര പ്രിന്റേഴ്സ് 0 സൂപ്പർവൈസർ (പാക്കേജിങ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ); അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഡിടിപി ഓപ്പറേറ്റർ (അഡോബ്); സിടിപി ഓപ്പറേറ്റർ; ജൂനിയർ പ്രിന്റർ (2/3 വർഷ പരിച യം); ബൈൻഡർ (മെഷീൻ മാന്വൽ);സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി(പ്ലാ നിങ്/പ്രീപ്രസജനറൽ), തുടക്കക്കാർ 20. manieailaoo. 89217 71325; hr.anaswara@gmail.com

✅ഹൈജീൻ ഷോഷ് റീടെയ്ൽ സ്റ്റോർ മാനേജർ: 5 വർ ഷ പരിചയം; അസിസ്റ്റന്റ് റീടെയ്ൽ സ്റ്റോർ മാനേജർ: 2 വർഷ പരിചയ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 2 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെ യിൽ ചെയ്യുക. 98950 31868; hr@ transware.in

✅ഗാലക്സി ഹോംസ് ലെയ്സൺ ഓഫിസർ: ബിരുദം (ബികോം മുൻഗണന), 5 വർഷ പരിച യം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Galaxy Homes, Registered Office: Galaxy Square, Rajaji Road Junction, MG Road, Kochi-35; 94463 28605: info@galaxyhomes. com

✅ബ്ലൂ ഡയമണ്ട് ഏജൻസീസ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: പ്ലംബിങ് ഇല കൂടിക്കൽ ഫീൽഡിൽ 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; മാർക്കറ്റിങ് എൻജിനീയർ പ്ലംബിങ്/ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൽ 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സി ക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം, 3 വർഷത്തിൽ കൂ ടുതൽ പരിചയം; പർച്ചേസ് മാനേജർ: ബികോം, ടാലി, പരിചയം. അപേക്ഷി .98477 47575; hrresources16@ gmail.com

✅അസെറ്റ് ഇന്റീരിയർ കോൺട്രാക്ടർ. അപേ ക്ഷിക്കുക/മെയിൽ ചെയ്യുക. Asset Homes Pvt Ltd, No. XV/246C, Asset Centrale, NH Bypass, Kundanoor Jn, Maradu PO, Kochi-682 304, 99465 52356; assetcare@assethomes.in

22-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️ഫുഡ് പ്രോസസിങ് & എക്സ്പോർടിങ് കമ്പനി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്പോർട് മാനേജർ-പുരുഷൻ: 5 വർഷ പരിചയം, 35-45 വയസ്സ്; കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്: സിഎംഎ/ ഐസി ഡബ്ല്യുഎ, 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ3 പരിചയം, 25-40 വയസ്സ് പഴ്സനൽ സെക്രട്ടറി- പുരുഷൻ: എംകോം സിഎംഎ, 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം, 25-35 വയസ്സ്, ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക. hr.foodpark2021@gmail.com

✅️അഹല്യ സൂപ്പർ ഫാർമസി ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ്: ബിഫാം, 5 വർ ഷ പരിചയം; ഫാർമസിസ്റ്റ്: ബിഫാം ഡിഫാം, ഫ്ലോർ സൂപ്പർവൈസർ 2 വർഷ പരിചയം; ഒപ്റ്റീഷ്യൻ: പരിചയം. 75930 08222; hrda ahaliahealthcare.com

✅️കെ.കെ.കർണൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഓഫിസർ: പരിച യം ഉള്ളവർക്കു മുൻഗണന. റെസ്യൂമെ മെയിൽ/വാട്സാപ് ചെയ്യുക. K.K. Karnan Private Limited, 10/433, Okkal PO, Kalady, Ernakulam; 75938 30077; bodhiniinfo@gmail. com

✅️ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ക്വാളിറ്റി എൻജിനീയർ ബിടെക്/ഡിപ്ലോമ (സിവിൽ), 2-3 വർഷ പരിചയം; ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ; ബിടെക് സി വിൽ 3 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് എൻ ജിനീയർ: ബിടെക് സിവിൽ, 2 വർഷ പരിചയം; പ്ലാനിങ് എൻജിനീയർ, ബിടെക് സിവിൽ, 5 വർഷ പരിചയം; മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ; 1-10 വർഷ പരിചയം എച്ച്ആർ എക്സി ക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം/പിജി (എച്ച്ആർ സ്പെഷലൈസേഷൻ), 3 വർഷ പരിചയം; സ്റ്റോർ ഓഫിസർ: 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; ഇലക്ട്രീഷ്യൻ: ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് വയറിങ് പരിപ യം; പ്ലംബർ: ഹൗസ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ പരിചയം; ഡ്രൈവർ; എൽഎ വി ആൻ ഡ് എച്ച്എംവി, ഓപ്പറേറ്റർ: ബാക്കാ ആൻഡ് എക്സ്കവേറ്റർ, മെക്കാനി ക്സ്, ഓട്ടമൊബീൽ, എസി വർക്ഷോ പ്പ്, ഐടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഐടി, 2 വർഷ പരിചയം; ലീഗൽ എക്സി ക്യൂട്ടീവ്: എൽഎൽബി, 4-5 വർഷ പരിചയം. അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. infocareers2023@gmail.com

✅️ആലപ്പാട്ട് ഹെറിറ്റേജ് അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ (പുരുഷൻ); ബികോം, ടാലി പരിജ്ഞാനം, അ ണ്ട്സിൽ 10 വർഷ പരിചയം; സെ യിൽസ്മാൻ (പുരുഷൻ) ബിരുദം, 3 വർഷ പരിചയം, ഇംഗ്ലിഷ് പരിജ്ഞാ നം. ഫോട്ടോ സഹിതം ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക. careers@alapattin

✅എഡിറ്റർ ഇവന്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫി സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വീഡിയോഗ്രാ ഫർ, എഡിറ്റർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ സി.വി. അയക്കുക. വാട്സാപ്പ് 8891319294.

✅റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജർ,
സൂപ്പർവൈസർബിരിയാണി റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജർ,
റെസ്റ്റോറന്റ് സൂപ്പർവൈസർ,
കാഷ്യർ, സർവീസ്, ക്ലീനിങ്,
വാഷിങ്, ചൈനീസ് മാസ്റ്റർ, തന്തൂരി മാസ്റ്റർ, ഇന്ത്യൻ മാസ്റ്റർ,അറേബ്യൻ മാസ്റ്റർ, ബിരിയാണി
മാസ്റ്റർ, ബിരിയാണി അസിസ്റ്റന്, ചൈനീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ടീ മാസ്റ്റർ, ജ്യൂസ് മാസ്റ്റർ എന്നിവരെ വേണം. സൗജന്യഭക്ഷണവും താമസവും. ഫോൺ:8122129221, 8124322210.

✅കമ്പനി സെക്രട്ടറി, അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ വെർടെക്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റ ഡിലേക്ക് കമ്പനി സെക്രട്ടറി (5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ (സി.എ. ഇന്റർ/എം.കോം, അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനലൈസേഷനിൽ 10-15 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിച യം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. hra@vertexbroking.com om ഇ-മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കുക.

✅അക്കൗണ്ടന്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് ജി.എസ്.ടി., ടാലി അറിയുന്ന അക്കൗണ്ടന്റി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9526542232.

✅അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ,
പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആലുവയിലെ ഫുഡ് പ്രോസ സിങ്, കയറ്റുമതി കമ്പനിയിലേ ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്പോർട്ട് മാനേജർ (പ്രായം: 35-45 വയസ്സ്. എഫ്.എം.സി.ജി. എക്സ്പോർട്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ അഞ്ചുവർഷ ത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്/ഡേറ്റാ അനലിസ്റ്റ് – (പ്രായം: 25-40, സി.എം .എ./ഐ. സി.ഡബ്ല്യു.എ, മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി (പ്രായം: 25-35 വയസ്സ് മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയത്തോടെയുള്ള എം.കോം..) hr.foodpark 2021@
gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽബയോഡേറ്റ അയക്കുക.

14-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ എറണാകുളം സെയിൽസ് ഗേൾ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവള ത്തിലെ കടയിലേക്ക് സെയിൽസ് ആ വ ശ്യമുണ്ട്. ഡിഗ്രിയും പ്രവൃത്തിപരിചയവും വേണം. ഫോൺ: 8848384062

✅ടെക്നീഷ്യൻ ഐ.ടി.ഐ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപ രിചയം വേണം. ഫോൺ:9496275749

✅പി.എച്ച്.പി. പ്രോഗ്രാമ ആവശ്യമുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ സി.വി. അയക്കുക: hr@depaul, edu.in.: 0484 2911800

✅സർവീസ് എൻജിനീയർ, ട്രെയിനി ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർവീസ് സെന്ററിലേക്ക് സർവീസ് എൻജിനീയേഴ്സ് ട്രെയിനി (ഐ.ടി.ഐ., ഡിപ്ലോമ) ആ വശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9605606007

✅ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിയ മിക്കുന്നു. പ്രായം 26. ഫോൺ: 9633997552

✅ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് ആലുവ, എറണാകുളം ജി.സി.സി. മാൻപവർ സർവീസിലേക്ക് വേണം. വനിതാ സ്റ്റാഫുകളെ : 9846171424

✅ഡിസൈനർ ആലുവയ്ക്കടുത്ത് ഫ്ലക്സ് പ്രിന്റിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നരായവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. an0068: 9946588822

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് കോലഞ്ചേരി ഫോഴ്സ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ വേണം. ഫോൺ: 9995021739

✅ ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് സെയിൽസ് ഗേൾ: 18-35 വയസ്സ് കസ്റ്റമർ കെയർ (സ്ത്രീ): 18-30വയ സ്സ്; ഡ്രൈവർ 30-45 വയസ്സ് ഹൗസ് കീപ്പിങ്: 30-45 വയസ്സ്. ഫെബ്രുവരി 19 വരെ എറണാകുളം ഷോറൂമിൽ രാ വിലെ 9.30നും 7.30നുമിടയിൽ ഇന്റർ വ്യൂവിനു ഹാജരാകണം. Jayalakshmi Silks, MG Road, Kochi; 99958 07035.

✅കെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ജനറൽ മാനേജർ: 15 വർഷ പരിചയം; പ്രോജക്ട് മാനേജർ: 10 വർഷ പരി യം പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ 5 വർഷ പരിചയം; ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ 5 വർ ഷ പരിചയം; ക്യുസി: 7 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; പ്ലാനിങ് എൻ ജിനീയർ 7 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. Kent Constructions Pvt Ltd, Kent Hail Garden, First Floor, Stadium Link Rd, Near Jawaharlal Nehru Intl Stadium, Palarivattom, Kochi: 75920 33444; careers@kenthomes.in.

✅ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനി ആർ ആൻഡ് ഡി എൻജിനീയർ ഡിപ്ലോമ/ബിഎസ്സി/എം എസി ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, 2 വർഷ പരിചയം; സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 2 വർഷ പരിചയം, ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദിയിൽ പ്രാവീണ്യം ഫീൽഡ് സർവീസ് എൻജിനീയർ ഐടിഐ, ഡിപ്ലോമ, ബിഎസ്സി ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നീഷ്യൻ; ഐടിഐ, ഡിപ്ലോമ, ബിഎ/ബിടെക് ഇലക്ട്രോണി ക്സ്, തസ്തിക വ്യക്തമാക്കി റെ മെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 95447 57766; careerpoornasree@gmail.com; www.poornasree.com

✅മലങ്കര ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ്: 10 വർഷ പരിചയം; സീനിയർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: 5-8 വർഷ പരിചയം; ടീം ലീഡർ-ഡെപ്പോ സിറ്റ്സ്: 5 വർഷ പരിചയം; യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ലോൺ: 3-5 വർഷ പരിചയം; അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് മാനേ ജർ: 3-5 വർഷ പരിചയം; അസിസ്റ്റന്റ് ബിസിനസ് മാനേജർ: 3-5 വർഷ പരിചയം; അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ സെ യിൽസ്: 5 വർഷ പരിചയം; അസി സ്റ്റന്റ് ക്രെഡിറ്റ് മാനേജർ: 3-5 വർഷ പരിചയം; സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെയിൽസ്: 3-5 വർഷ പരിചയം; ബി സിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് അസോഷ്യേറ്റ്: 1-3 വർഷ പരിചയം; റിലേഷൻഷിപ് ഓഫിസർ: 1-3 വർഷ പരിചയം, തുട ക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. 90725 97488; recruitment@mmsccs.com

✅Learn ഇന്റർനാഷനൽ അക്കാദമി ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്/മാനേജർ; എച്ച്ആർ/പ്ലേസ്മെന്റ്ഓഫിസർ, ടെലി കോളർ; കോഴ്സ് കോഓർഡിനേറ്റർ/ഫാക്കൽറ്റി (സിഎം എ-യുഎസ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഹോ സ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ), ബന്ധപെടുക 79073 0546

✅ഫ്രാൻസിസ് ആലുക്കാസ് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്: 2 വീലർ ഉള്ളവർ ക്കു മുൻഗണന. താൽപര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. Francis Alukkas, KPCC Jn, MG Road, Ernakulam, 80869 34916; ekm@francisalukkas, com

08-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് മൂവാറ്റുപുഴ, കോതമംഗലം ഏരിയയിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പനിക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യു ട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ. ടി.എ., ഡി.എ., കമ്മി ഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടാകും. 9847185737 എന്ന നമ്പറിൽ സി.വി. വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക.

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ആലുവയിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽസി ലേക്ക് പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7511199261, 9961818122.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എറണാകുളത്തേക്കും തിരുവ നന്തപുരത്തേക്കും സെക്യൂരി റ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 17,000. എസ്.എസ്. എൽ.സി. പ്രായം: 50 വയസ്സിൽ ത്താഴെ. ഫോൺ: 9995801234, 9544400609.

✅പാക്കിങ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ തേജസ് കറി പൗഡർ കമ്പനി ക്ക് പാക്കിങ് മെഷീൻ ഓപ്പ റേറ്റർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യു ട്ടീവ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9847191249, 7902220335. ഇ മെയിൽ thejusfoods@gmail.com.

✅ഇലക്ട്രീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 10,000 രൂപ. വാട്സാപ്പ് 9846128822.

✅റെഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് (സ്ത്രീ)ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ഡിപ്ലോമ/ബിഇ/ബിളുടെക്, 5-8 വർഷ പരിചയം; ഇന്റീരിയർ സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ: ഡിപ്ലോമ (സിവിൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ), ടു വീലർ വേണം, 3-7 വർഷ പരിചയം 3D ഡി സൈനർ ഡിപ്ലോമ (സിവിൽ/ഇന്റീരി യർ ഡിസൈൻ), സമാന മേഖലയിൽ അറിവ്, 2-5 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂ മെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 90372 08710 redwoodinteriors@gmail.com

✅ഇൻഡൽ മണി സീനിയർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: 5 വർഷ പരിചയം; കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 1 വർഷ പരിചയം, തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം, ലൊ ക്കേഷൻ ഹെഡ്സ്/റിലേഷൻഷിപ് മാനേജർ: 3-5 വർഷ പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 75938 71596; hrd@indelmoney.com

✅എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ് ഫ്ലോർ സൂപ്പർവൈസർ (പുരുഷൻ): ബിരുദം, 1-2 വർഷ പരിചയം; യിൽസ് ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്: പ്ലസ് ടു/ബി രുദം, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം; ഇഡിപി സ്റ്റാഫ്: ബിസി/ഏതെങ്കിലും ബി രുദം, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലി ക്കേഷൻസ് പരിജ്ഞാനം. അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. 81568 06600; hrid elitesupermarket.in

✅ J & D Autocraft സെയിൽസ് മാനേജർ, ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ചാർജ്, അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനി, റജിസ്ട്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സെയിൽസ് കൺസൽറ്റന്റ്, സർവീസ് കൺസൽറ്റന്റ്, ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെ ക്ടർ, ടെക്നീഷ്യൻ, സിആർഇ. 86064 13000; hr@jdautocraft.com

✅ JB ഇന്റീരിയേഴ്സ് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ: 5 വർഷ പരി ചയം; എച്ച്ആർ മാനേജർ: 7 വർഷ പരിചയം; ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ: 7 വർഷ പരിചയം; ഫാക്ടറി മാനേജർ: 5 വർഷ പരിചയം; ഡിജിറ്റൽ മാർക്ക റ്റിങ്: 3 വർഷ പരിചയം; ഇന്റീരിയർ സൂപ്പർവൈസർ: 5 വർഷ പരിചയം; കാർപെന്റർ: 2 വർഷ പരിചയം; ബീം സോ ഓപ്പറേറ്റർ: 3 വർഷ പരിചയം; സിഎൻസി ബോറിങ് ഓപ്പറേറ്റർ: 2വർഷ പരിചയം. 98476 88876.

✅ KP ചാക്കോ ഗോൾഡ് സെന്റർ അക്കൗണ്ടന്റ്: സിഎ ഇന്റർ എംകോം, 3-5 വർഷ പരിചയം, ടാലി അറിവ്. ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെ യ്യുക. KP Chacko Gold Centre & Kids Jewel, Kothamangalam; 0485- 2861517; kpchackogold@gmail.com

✅ Alba അക്കൗണ്ടന്റ് (പുരുഷൻ): എംകോം, 2-3 വർഷ പരിചയം; ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫിസർ: 3-5 വർഷ പരിചയം; ടെലി കോളർ: സ്ത്രീ. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 90611 70000; careers@albaclothings.com

03-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅എറണാകു സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, ഡ്രൈവർ അങ്കമാലി മെട്രോ വെഡ്ഡിങ് പ്ലാസയിലേക്ക് സെയിൽ സ്മാൻ സെയിൽസ് ഗേൾസ്, ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ശമ്പളം 15,000 മുതൽ. താ മ സ വും ഭക്ഷ ണ വും സൗജന്യം. ഫോൺ: 9497292381, 8848501235

✅സ്റ്റാഫ് ആലുവയിൽ ചെരുപ്പുകടയി ലേക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 12,000 രൂപ. താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9778485059

✅ഡ്രൈവർ കം സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് ആർ.ഡി.എസ്. റിയൽറ്റീസി ന്റെ ഇടപ്പള്ളി കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് ഡ്രൈവർ കം സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റോർ ഓഫീസർ, ട്രെയിനി സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് സ് എന്നിവരെ ആ വ ശ്യമു ണ്ട് . ഫോൺ : 9072689060

✅ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് മരട് ഗ്രിഗോറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളി ലേക്ക് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിനെ വേണം. വെബ്സൈറ്റ്, എം.എസ്. ഓഫീസ്, ഡേറ്റ എൻട്രി എന്നീ വിനിമയം നടത്തേണ്ടിവരും. gregorianschool@ gmail.com. ഫോൺ: 9388883310,

✅ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മുത്തൂറ്റ് പാപ്പച്ചൻ ചിറ്റ്സിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജേഴ്സ് (10-15 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ് മാനേജേഴ്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫീസേഴ്സ് (സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്ക റ്റിങ്ങിൽ 2-15 വർഷ പ്രവൃത്തി പരിചയം) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ഡിഗ്രി/ മൂന്നുവർഷ ഡിപ്ലോമ. സി.വി. ഇ-മെയിലായോ വാട്സാ പ്പ് മുഖേനയോ അയക്കുക. ഇ-മെയിൽ: hrchits@muthoot. com. വാട്സാപ്പ്: 8138906700

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫിനാൻസ്, ടാലി, ബി.കോം. സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ (ഐ.ടി. യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുക ളിൽ ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമയോ), ഇലക്ട്രിക് കം പ്ലംബർ (പ്രവൃ ത്തിപരിചയം), ഡ്രൈവർ കം ബോഡിഗാഡ് (പ്ല), പേഴ്സ ണൽ സെക്രട്ടറി (പ്രായം: 35), റിസപ്ഷൻ കം ഗസ്റ്റ് മാനേജ്മെ ന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (വനിത), എച്ച് . ആർ. എക്സിക്യുട്ടീവ് (ഇംഗ്ലീഷിൽ മികച്ച ആശയവിനിമയ ശേഷി എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ സഹിതം സി.വി. അയക്കുക: career@ newyeargroup.in. ഫോൺ:9446007446

✅മാനേജർ പറവൂരിലെ ബിയർ ആൻഡ് വൈനിലേക്കും ചെറായിലെ പെട്രോൾ പമ്പിലേക്കും മാനേ ജർമാരെ (ഇൻചാർജ്) ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവ രാകണം. ഫോൺ: 8714130952

✅ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയിലേ ക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരായ ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ്സി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 30 – 65. ഫോൺ: 9895342792

✅ആർട്ടിക്കിൾ,ട്രെയിനീസ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫീ സിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ട്രെ യിനീസ് എന്നിവരെ വേണം. ഫോൺ: 9447139569

✅അക്കൗണ്ടന്റ് നോർത്ത് പറവൂരിലെ മത്സ്യസംതരണ സ്ഥാപനത്തിലേ ക്ക് പരിചയ സമ്പന്നയായ അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 0484 2509309, 9497182322

✅മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ പെരുമ്പാവൂർ തേജസ് കറി മെഷിൻ ഓപ്പറേറ്ററെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9847191249,

✅പൗഡർ കമ്പനിയിലേക്ക് 7902220335. ഇ മെയിൽ: thejusfoods@gmail.com

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോർട്ടലി ലേക്ക് കളക്ഷൻ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ബയോഡേറ്റ് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക. ഫോൺ: 8089221234

✅FMCG എക്സ്പോർട് ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ: സിഎംഎ/സിഎ/പിജി/ബിരുദം, 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; ജനറൽ മാനേ ജർ എക്സ്പോർട് സെയിൽസ് പിജി ബിരുദം, 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരി ചയം, സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 8606145809; hr.eximqr@gmail.com

✅മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ഇന്റീരിയർ ഡിവിഷൻ; 10 വർഷ പരിചയമുള്ള ബിരുദക്കാർക്കു മുൻഗണന; മാർക്കറ്റി ങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇന്റീരിയർ ഡിവി ഷൻ: 2-3 വർഷ പരിചയം; ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്സ്പെർട്: 5 വർഷ ത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം, ഫോട്ടോ സഹിതം റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 98477 99099 rijo@desaihomes.com

✅Savooil സീനിയർ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂ ട്ടീവ്: 7 വർഷ പരിചയം; സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 2 വർഷ പരിചയം. ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക. savooilcalicut@gmail.com

✅പീപ്പിൾസ് അർബൻ ഡവലപ്മെന്റ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസർ: സി. 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ ഐസിഡബ്ല്യുഎ, സിഎ ഇന്റർ, 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ: 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം എച്ച്ആർ മാനേജർ: സ്പെഷലൈ സ്ഡ് ഇൻ എച്ച്ആർ, 13 വർഷ പരിചയം മുൻഗണന. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. ജനുവരി 31 വരെ കടവന്ത്ര ഹെഡ് ഓഫിസിൽ റെ മെ സഹിതം രാവിലെ 10 മുതൽ 2 വരെ ഇന്റർവ്യൂവിനു ഹാജരാകുക. Peoples Urban Development Group, Valluvassery Building, First Floor of KR Bakes, Kadavanthra PO, Ernakulam-682 020; 79073 35379;ho@peoplesurban.com

25-01-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅പ്ലംബർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ജൂനിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജി നീയർ, പ്ലംബർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, എ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ, സി.സി. ടി.വി. ടെക്നീഷ്യൻ എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7559931195. ഇ-മെയിൽ:wigtcc@gmail.com

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്
ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ വേണം.താമസം, ഇൻഷുറൻസ്. പ്രായം:25-50. : 7560941122,
9633747422

✅മെഷിനിസ്റ്റ്, അക്കൗണ്ടന്റ് മെഷിനിസ്റ്റ്, മില്ലർ, അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9567631710

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ആലുവയിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ
സിലേക്ക് പ്രവൃത്തിപരിച യമുള്ള സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസം, ഭക്ഷണം. ഫോൺ: 7511199261, 9961818122

✅സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡ് ചോറ്റാനിക്കര ആമ്പല്ലൂർ -ആറിക്കുന് ത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.: 9061161114

ടെയ്ലർ, അക്കൗണ്ടന്റ്
മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ആയുർവേദകമ്പനിയിലേക്ക് മരുന്നുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നവർ, തയ്യൽ തൊഴി ലാളികൾ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡ്രൈവർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8078462281, 8590200252, 9447101917

✅ലേഡി സ്റ്റാഫ് പബ്ലിഷിങ് സ്ഥാപനത്തിലേ ക്ക് മികച്ച ആശയവിനിമയവും കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവുമുള്ള ലേഡി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമു ണ്ട്. യോഗ്യത: ഡിഗ്രി. ഫോൺ: 9447458263, 9447524625.
: mail@infokerala.in

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ആലുവ സ്റ്റുഡന്റ്സ് കോളേജി ലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെയും (+2, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം),അധ്യാപകരെയും (യോഗ്യത:ഡിഗ്രി) ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:
9645476996

✅GMA Pinnacle Automotives സെയിൽസ് ഹെഡ്: ബിരുദം/ പിഎച്ച്ഡി, 10 വർഷ പരിചയം; സെ യിൽസ് മാനേജർ: ബിരുദം/പിജി, 7 വർഷ പരിചയം; ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് മാനേജർ: ബിരുദം/പിജി/ഡിപ്ലോമ, 3 വർഷ പരിചയം; സെയിൽസ് കൺ ന്: ബിരുദം/പിജി/ഡിപ്ലോമ. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 75111 00301; careers@pinnaclejeep.com

✅കോൺകോഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോമൾട്ടി ബോറിങ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ: 2 വർഷ പരിചയം. ബന്ധപ്പെടുക. 97784 20501.

✅ CCC സീറോ വേസ്റ്റ് വെയർ ഹൗസ് സൂപ്പർവൈസർ 10 വർഷ പരിചയം, 40 നു മുകളിൽ പ്രായം; മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം, ഇംഗ്ലി ഷിൽ പ്രാവീണ്യം. ഫോട്ടോ സഹിതം റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. info@ ccczerowaste.com

✅ ഫാംഫെഡ് ഏരിയ മാനേജർ, ഡവലപ്മെന്റ് മാ നേജർ. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക ബന്ധപ്പെടുക. 97784 27905; career@ southernagrisociety.com

✅ ഫ്രാൻസിസ് ആലുക്കാസ് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്: 2 വീലർ ഉള്ള വർക്കു മുൻഗണന. ബന്ധപ്പെടുക. Francis Alukkas, KPCC Jn, MG Road, Ernakulam; 80869 34916; ekm@francisalukkas.com

✅ ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് സെയിൽസ്മാൻ(7 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം, പ്രായം 40 ൽ താഴെ); ഡയമണ്ട് സെയിൽസ്മാൻ(5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം, പ്രായം 40 ൽ താഴെ); അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ (2-3 വർഷ പരിചയം, 30ൽ താഴെ പ്രായം); സെയിൽസ് ട്രെയിനി (25ൽ താഴെ പ്രായം); കാഷ്യർ(കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം); ഗോൾഡ് സ്മിത്ത്; റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് (സ്ത്രീ); ഫീൽഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്; ഓ ഫിസ് ബോയ്; ടെലികോളർ (സ്ത്രീ); സെക്യൂരിറ്റി, കുക്ക്; ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 89439 09918; trinitygold2017@gmail.com

20-01-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅എറണാകുളം അക്കൗണ്ടന്റ്, ടെക്മാൻ കപ്പാസിറ്റർ എളന്തിക്കരയിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, ടെക്മാൻ കപ്പാസിറ്റേ ഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8075495977.

✅ഹെൽപ്പർ, ഡെലിവറി ബോയ് തൃശ്ശൂർ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങ ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സർവീസ്, ഹെൽ പ്പർ, വാഷിങ്, ഡെലിവറി ബോയ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. വാട്സാപ്പ്: 9037146756.

✅സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ് പറവൂർ കെ.എം.കെ. ആശു പത്രിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (ബി.എസ്സി./ജി.എൻ.എം.), എ.എൻ.എം., എക്സ്റേ ടെക്നീ ഷ്യൻ, ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. kmkhospitalprr@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അപേക്ഷ അയക്കുക.

✅എറണാകുളം കോൺകോഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ഷോറൂം മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീ വ്: 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. hr@ concordkerala.com

✅ജൊനാരിൻ സെയിൽസ് ഓഫിസർ: ബിരുദം, 1 വർഷ പരിചയം; ഡ്രൈവർ: ഹെവി ലൈസൻസ് ആൻഡ് എൽഎംവി, 1വർഷ പരിചയം.സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 70258 60000; chemicals@jonarin. com

✅ KME ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൈറ്റ് എൻജിനീയർ, സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ, ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ,അപേക്ഷിക്കുക. KME Infrastructure, Dream Chalet, Mavelipuram Zone 2, Kakkanad, Kochi-30; kmeinfra@ gmail.com

✅ദേവ സ്റ്റീൽസ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ മാനേജർ: ബി രുദം, 3 വർഷ പരിചയം; സെയിൽസ് കോഓർഡിനേറ്റർ: ബിരുദം, 1-2 വർഷ പരിചയം; ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫിസർ: ബിരുദം, 2 വർഷ പരിച യം; ലോജിസ്റ്റിക് കം പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ: 2 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. Deva Steels, Palarivattom, Kochi; admin@devasteels.in

✅മയിൽ റൈസ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ: 3 വർഷ പരിച യം; സെയിൽസ് കോഓർഡിനേറ്റർ: ബികോം, പരിചയം. Mayil Rice & Food Products, Kottackal Agro Foods, Angamaly, Ernakulam-683 577; 96331 55199; careers@mayilrice. com

✅സെയിൽസ്മാൻ അങ്കമാലി മെട്രോ വെഡ്ഡിങ് പ്ലാസയിലേക്ക് സെയിൽസ്മാൻ, സെയിൽസ്ഗേൾ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ. ഫോൺ: 9497292381, 8848501235.

✅ഡ്രൈവർ, കുക്ക് കളമശ്ശേരി സെന്റ് പോൾസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലേക്ക് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ (ഡിപ്ലോമ/ഡിഗ്രി, ഹാർഡറിൽ പരിചയം, നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി), ഡ്രൈവർമാർ(ഹെവി ലൈസൻസ്, പത്തു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), കുക്ക്/ആയ (പെൺ), കാന്റീൻ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 8078831777, 0484-2556662. ഇ-മെയിൽ: hrd@ spis.edu.in.

✅സൂപ്പർവൈസർ, അറ്റൻഡർ ആശുപത്രിയിൽ 45 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഹൗസ് കീപ്പിങ്, സൂപ്പർവൈസർ, അറ്റൻഡർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 7907595783, 7012827831.

✅സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ടയർ നിർമാണ കമ്പനിയായ ടോളിൻസ് ടയേഴ്സിന്റെ ഫാക്ട റിയിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. പ്രായം: 55 വയസ്സ്. : 8086616222.

11-01-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅സെയിൽസ്മാൻ, ഡ്രൈവർ എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം കമ്പനിയിലേക്ക് ഹെവി, ലൈറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, ഹെൽപ്പേഴ്സ്,സെയിൽസ്മാൻ, വെൽഡേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ഫോൺ: 9495673780

ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് നോർത്ത് പറവൂരിൽ പ്രവർത്തി ക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാ ഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:8138888302

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ പെരുമ്പാവൂരിലുള്ള തേജസ് കറിപൗഡർ കമ്പനിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ എഫ്. എം.സി.ജി. (ലൈവ്), മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, മെഷിൻ ഓപ്പ റേറ്റർ, പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർ വൈസർ, സെയിൽസ് എക്സി ക്യുട്ടീവ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9847191249. ഇ മെയിൽ:
thejusfoods@gmail.com

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ് കലൂരിലെ സാനിറ്ററി വെയർ ഷോപ്പിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 20,000 രൂപ, ഫോൺ: 9048120555, 8129211622

✅ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ള ഫാർ മസിസ്റ്റിനെ (ആൺ) ആവശ്യ agen, akhilkodappully@gmail. com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ സി.വി.അയക്കുക. ലേഡി ക്ലീനർ ആലുവ പറവൂർ കവല തെറ്റ യിൽ റെസിഡൻസിയിലേക്ക് ലേഡി ക്ലീനേഴ്സിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 9544032280

✅മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാർട്ട് ടൈമാണ്. ഫോൺ: 7356179390, 9447368886

✅ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഷോപ്പി ലേക്ക് ഡി.ടി.പി., ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് അറിയാവുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9496348418, 9447223406

✅ഡ്രൈവർ ആലുവയിൽ കമ്പനിയിലേക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.ശമ്പളം: 14,000 രൂപ. ഫോൺ:
7907240726, 8089710726

ഫാർമസിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.ഫോൺ: 9048192184

✅ബെൽസ് ഫാർമസി ഫാർമസി മാനേജർ: ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം; ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡിഫാം ബിഫാം; ട്രെയിനി ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡിഫാം,ബിഫാം, ഫാർമസി അസിസ്റ്റ ന് (പുരുഷൻ), പ്ലസ് ടു/ബിരുദം; സെ യിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷൻ) ബിരുദം; സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്: എംകോം/സിഎ ഇന്റർ, 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം. സിവി മെയിൽ വാട്സാപ് ചെയ്യുക. 96453 20082; hrbellspharmacy@gmail.com

ഇമേജ് ക്രിയേറ്റീവ് എജ്യുക്കേഷൻ സെന്റർ മാനേജർ; അക്കാദമിക് ഹെഡ് (ഫോർ ക്രിയേറ്റീവ് എജ്യുക്കേഷൻ) സെയിൽസ് ഹെഡ്/ബിഡിഎം (പരിച യം); കൗൺസലർ, റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. hr.ianskills@gmail.com
ആൽബ ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ: യുജി,2-5 വർഷ പരിചയം, 25-35 വയസ്സ്. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 9061170000; careers@albaclothings.com

✅ Level 100 സെയിൽസ് മാനേജർ, സീനിയർ സെയിൽസ് മാനേജർ. സിവി വാട്സാപ് ചെയ്യുക. 75106 44444; www. level100.in

✅മാത്യൂസൺസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്; എഫ്എംസിജി സെയിൽസ് എക്സി ക്യൂട്ടീവ്; ബ്രാൻഡ് മാനേജർ. ഫോ ട്ടോ സഹിതം ബയോഡേറ്റ മെയിൽ വാട്സാപ് ചെയ്യുക. 98479 17444; 62.98479 jobs@mathewsons.com

28-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ടെക്നീഷ്യൻ കളമശ്ശേരി ഹോൾ മാർക്ക്
ഒപ്റ്റോ മെക്കാട്രോണിക്സിലേക്ക് ഫിസിക്സിൽ ബിരുദാനന്തരബി രുദമുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബയോഡേറ്റ ഹോൾമാർക്ക് ഒപ്റ്റോ മെക്കാട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റ ഡ്, കളമശ്ശേരി, കൊച്ചി-683503 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക.
ഇ-മെയിൽ: hrd@holmarc.com

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്, ഡ്രൈവർസെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്, സൂപ്പർവൈ സർ, ഡ്രൈവർ ഗാർഡ് എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 14,000 രൂപ. താമസസൗകര്യം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9048499998, 9746355599

✅ഷോറും മാനേജർ, അക്കൗണ്ടന്റ് ഇലക്ട്രിക് ത്രീവീലർ ഷോപ്പിലേക്ക് ഷോറൂം മാനേജർ (ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് അഞ്ചുവർഷ പ്രവൃത്തിപരി യം), അക്കൗണ്ടന്റ് (മൂന്നു വർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം, ടാലി, ജി.എസ്.ടി. അറിവ്), ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ബിരുദവും ഒരു വർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയവും), സെയിൽസ് കൺസൽട്ടന്റ്സ് (രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. 7736140111 എന്ന വാട്സാപ്പ് mminceicono kalyan@kalyan. com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്കോ സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 7736120666

✅കോഴ്സ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ പോയിന്റിലേക്ക് ഫാക്കൽറ്റി സ്റ്റില്ലിങ്, കോഴ്സ് കോഓർഡിനേറ്റർ, ടൂൾക്രിബ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, എക്സിക്യുട്ടീവ് മൊബിലൈസേഷൻ എന്നി വയിലേക്ക് ആളെ ആവശ്യമു ണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ www. ibsfuturepoint.org am വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.

✅വനിതാ സ്റ്റാഫ് കറുകുറ്റിയിലെ സ്ഥാപനത്തിലേ ക്ക് വനിതാ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായം: 35-45. ഫോൺ: 8848928471

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് കളമശ്ശേരി ഇലക് ട്രിക്കൽ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗ : 6282902480, 8129977787. ഇ-മെയിൽ: nikhil@ inodhaya.com

✅ഷോറും എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡെക്കർ ആൻഡ് ഫർണിഷിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഷോറും എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ (വനിത)ആവശ്യമുണ്ട്. താമസസൗകര്യം. ഫോൺ: 8714601029

✅ഫ്രാൻസിസ് ആലുക്കാസ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: സമാനമേഖലയിൽ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന. ബന്ധപ്പെടുക. Francis Alukkas, KPCC Jn, MG Road, Ernakulam; 80869 34916; ekm@ francisalukkas.com

✅ബ്ലസ് ഹോംസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്; നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റ ന്; എക്സിക്യൂട്ടീവ് (എഫ് ആൻഡ് ബി); ഡവർ; എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെയിന്റനൻസ്; ഗാർഡനർ, BlessHomes Pvt Ltd, Chembarakky, South Vazhakulam PO, Aluva; 97474 11187; hr@blesshomes.in

✅കല്ലട ജനറൽ ഫിനാൻസ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ (പുരുഷൻ): ബിരുദം/യുജി, പരിചയം; അസിസ്റ്റ ന ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ (പുരുഷൻ): ബിരുദം/യുജി, പരിചയം; അക്കൗ ണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് (സ്ത്രീ): ബിരുദം, പരിചയം; ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷൻ): ബിരുദം/ യുജി, പരിചയം; കളക്ഷൻ എക്സി ക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷൻ): ബിരുദം/യുജി, പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 97784 02735; hr.kagfil@gmail.com

✅Mirari Wellness Centre നഴ്സ് (ബിഎസ്സി, ജിഎൻഎം, 3 വർഷ പരിചയം); തെറപ്പിസ്റ്റ്( പരി ചയം); ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ(5 വർഷ പരിചയം); ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്. Mirari Wellness Centre, Panampilly Nagar, Kochi; 86107 01171.

21-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെക്യൂരിറ്റിഡ്യൂട്ടിക്ക് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:7994246777. ഇ-മെയിൽcleongroup@gmail.com

✅ഹോമിയോ ഫാർമസിസ്റ്റ്,ഡോക്ടർ ഇടപ്പള്ളിയിലേക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ഹോമിയോ ഫാർമസിസ്റ്റ്,ജൂനിയർ ഡോക്ടർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:9995770637

✅സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡ് മൂവാറ്റുപുഴ, പെരുമ്പാവൂർ, അങ്കമാലി ഭാഗത്തേക്ക് സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡ്സിനെ ആവശ്യo
8606042110,9497815208

✅എച്ച്.ആർ. എക്സിക്യുട്ടീവ്
സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
കൊച്ചി ഓഫീസിലേക്ക് എച്ച്.ആർ. എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ലേബർ നിയമങ്ങൾ,
ഇ.പി.എഫ്., ഇ.എസ്.ഐ.സി.പേറോൾ എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവരാകണം.പ്രായം: 40 വയസ്സിന് താഴെ.info5074@gmail.com ഇ-മെയിലിൽ ബയോഡേറ്റഅയക്കുക. ഫോൺ: 9744021011

✅ലേഡി അക്കൗണ്ടന്റ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഇന്റീരിയർ, എക്റ്റീരിയർ വർക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള വനിതാ അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9048662222, 9072099880

✅മെഷിനിസ്റ്റ് കളമശ്ശേരി ഹോൾമാർക്ക്
ഒപ്റ്റോ-മെക്കാട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് മെഷിനിസ്റ്റ്സ്, ടർണേഴ്സ്, മില്ലിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്നിവയിലേക്ക് ആളെആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ hrd@holmarc.com

✅അറ്റൻഡർ
ആശുപത്രിയില് 40വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പുരുഷ അറ്റൻഡർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി.
രണ്ട് ഷിഫ്റ്റിൽ ഡ്യൂട്ടി, ശമ്പളം:15,000 രൂപ, ഇ.എസ്.ഐ.
പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. ഫോൺ
7012827831

✅ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, ട്രെയിനീസ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 18,000-22,000 രൂപ.16,000-18,000
രൂപ. ഫോൺ: 9372406488,
9372599889

✅കുക്ക്, കിച്ചൺ ഹെൽപ്പർ
നോർത്ത് പറവൂരിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കുക്ക്, കിച്ചൺ ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.: 8714130952

✅സൂപ്പർവൈസർ, സെയിൽസ് ഓഫീസർ തേജസ് കറി പൗഡർ കമ്പനിയിലേക്ക് പ്ലാന്റ് സൂപ്പർവൈസർ, സെയിൽസ് ഓഫീസർ, എഫ്.എം.സി.ജി. മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ,ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് 9847191249.

✅മീൻചോല റസ്റ്ററന്റ് റസ്റ്ററന്റ് മാനേജർ, എക്സിക്യൂ ട്ടീവ് ഷെഫ്, കുക്ക് (കേരള, സൗത്ത്, ചൈനീസ്, തന്തൂർ, കോണ്ടിനെന്റൽ), ക്യാപ്റ്റൻ, വെയിറ്റർ, ബില്ലിങ്, കാ ഷ്യർ, കിച്ചൻ ഹെൽപ്പർ, റിസപ്ഷനി സ്റ്റ് (സ്ത്രീ), വാഷിങ് (സ്ത്രീ). 99954 51548.

✅Klar Konkrete സെയിൽസ് മാനേജർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സിവിൽ എൻജി നീയർ. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 79944 80200; rmx@davidsons.co.in

✅എളനാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാനേജർ: 5വർ ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; സെയിൽസ്മാൻ: 3, 4 വീലർ ലൈസൻസ്; മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ്: തുടക്കക്കാർ പരിചയമുള്ളവർ; പ്രമോട്ടർ: 3 വർഷ ത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; അക്കൗ ണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബികോം, കം പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം; പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ: 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; ഷോപ്പ് ഓഡിറ്റർ: 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; സെയിൽസ് അനലിസ്റ്റ്: 4 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം. 90747 17194; careers@ elanadu.com

✅ആൽബ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: യുജി, 0-2 വർഷ പരിചയം, 24-35 വയസ്സ്. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 90611 70000; careers@albaclothings.com

✅Que Rico Exim ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ: സിഎംഎ/സിഎ/പിജി/ബിരുദം, 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; എച്ച് ആർ മാനേ ജർ: പിജി/ബിരുദം, 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ്: പിജി/ബിരുദം, 2 വർഷ ത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം, ഇംഗ്ലിഷിൽ പ്രാവീണ്യം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യു ക/ബന്ധപ്പെടുക. 70340 70250; hr@ quericoexim.com

✅നിലമ്പൂർ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടന്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈനർ, സെയിൽസ്മാൻ. പരിചയമുള്ളവർ റെ സ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. Nilambur Furniture Factory, Kavilnada, Koonanmay, Cochin; 94001 05999; info@nilamburfurniture.com

✅Krayons ജിഎം/മാനേജർ; ബിസിനസ് ഡവ ലപ്മെന്റ്; ആർക്കിടെക്റ്റ്; ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ (പരിചയം); ജിഎം പ്രോജക്ട് മാനേജർ/സൈറ്റ് എൻ ജിനീയർ (ഇന്റീരിയർ); മാനേജർ എൻജിനീയർ എംഇപി ആൻഡ് ഇല ക്രിക്കൽ; എക്സിക്യൂട്ടീവ്; പർച്ചേസ്; എക്സിക്യൂട്ടീവ് (എച്ച്ആർ ആൻഡ് അഡ്മിൻ); മാനേജർ (എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഇന്റീരിയർ). 3 വർഷ പരിചയമുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കുക. Krayons Interior Systems Pvt Ltd, 1st floor, Edattle Plaza, Mavelipuram Junction, Kakkanadu, Kochi-682 030; 96458 12111; krayons.kerala@ krayonsinteriors.com; www. krayonsinteriors.com

✅ഗ്രീൻ മെതേഡ് എൻജിനീയറിങ് – എസ്ടിപി ഓപ്പറേറ്റർ: ഐടിഐ ഫിറ്റർ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/പ്ലംബിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു; മെയിന്റനൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ: ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ (മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിങ്), 2 വർഷ പരിചയം; സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ് (അങ്ക മാലി): 1 വർഷ പരിചയം, എംഎസ് ഓഫിസ്, ടാലി അറിവ്; വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ (അങ്കമാലി): പരിചയം. Green Method Engineering Pvt Ltd, Moolepadam Nagar Road, HMT Junction, Kalamassery-683 104; 98466 18371; admin@ greenmethodengineering.com

Kalyan EV LLP ഷോറും മാനേജർ: 5 വർഷ പരിച യം; അക്കൗണ്ടന്റ്: 3 വർഷ പരിചയം, ടാലി, ജിഎസ്ടി അറിവ്; ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ്: ബിരുദം, 1വർഷ പരിച യം; സെയിൽസ് കൺസൽറ്റന്റ്: 2 വർ ഷ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെ യ്യുക. Kalyan EV LLP, NH Bypass, Edapally, Ernakulam-682 024; 77361 40111; kalyan@kalyan.com

14-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിനെ ആ വ ശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9072644448, 9995760015.

✅അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
കൂത്താട്ടുകുളം എഫ്.എം.സി. ജി. വിതരണസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരെ
ആവശ്യമുണ്ട് അഞ്ചുമുതൽഏഴുവരെ വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. ശമ്പളം: 35,000രൂപ. ഫോൺ: 9447033336.
parisudhamgroup@gmail.com.

✅ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് വൈറ്റിലയ്ക്കടുത്ത് ത്രീസ്റ്റാർ ഹോട്ട ലിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനമുള്ള ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 9778062035.

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡ്രൈവർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അക്കൗണ്ട ന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി (വിമുക്തഭടന്മാർ), ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: varghese@themoolans.com, ഫോൺ: 9249500001, 0484 2453802.

✅സെയിൽസ് മാനേജർ, അക്കാദമിക് കൗൺസലർ
എജു ടെക് രാമൻ സെന്ററി ലേക്ക് സെയിൽസ് മാനേജർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ്, അക്കാദമിക് കൗൺസലർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. മുൻ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഇ-മെയിൽ: hr@expertedutech.com. aa0068: 7736676663/64

✅ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ കൊച്ചി പ്രതാപ്നഗർ എസ്.സി.എം.എസ്. വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപ നത്തിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളുണ്ട്. 1. ലാബ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ്: ആൺ, വിഷയം: മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോ മൊബൈൽ, സിവിൽ, കംപ്യൂ ട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ/ ഐ.ടി.ഐ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലബോറട്ടറിസിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. 2. ഹോസ്റ്റൽ വാർഡ ന്മാർ (ആൺ/പെൺ), യോഗ്യത: ഡിഗ്രി, യു.ജി., പി.ജി. വിദ്യാർഥി കളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പ്രായം: 35-50. 3. റെസിഡെന്റ് ഡ്രൈവർമാർ: പ്രായം: 35-45, ലക്ഷ്വറി കാറുകൾ ഓടിക്കാൻ അറിയണം. 4. ഓഫീസ് അസി സ്റ്റന്റ്സ്: യോഗ്യത: ഡിഗ്രി/ പി.ജി., ഇംഗ്ലീഷും കംപ്യൂട്ടറും അറിഞ്ഞി രിക്കണം, ഓഫീസ് അഡ്മിനി സ്ട്രേഷനിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. careers@ scmsgroup.org എന്ന ഇ-മെയിലി ലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക.

✅മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസർ ഗോൾഡ് പ്യൂരിറ്റി അനലൈസർ, കറൻസി കൗണ്ടിങ് മെഷീൻ, ഇലക്ട്രോണിക് വെയിങ് മെഷീൻ എന്നീ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിതര ണത്തിന് മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ. ബയോഡേറ്റ 9847185737 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക.

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഫാൻസി, കൂട് വർ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായം: 32. ഫോൺ: 9656970184.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് കാക്കനാട്ടെ വ്യവസായമേഖല യിലെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പരി സരവാസികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 55-ൽ താഴെ, ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. ഇ.എസ്.ഐ., പി.എഫ്. എന്നിവയുണ്ടാകും. ഫോൺ: 9846239369.

✅എറണാകുളം വീനസ് ഗാർമെന്റ്സ് 8 സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരു ദം, 3-5 വർഷ പരിചയം: സോഴ്സിങ് ഓഫിസർ: ഡിപ്ലോമ/ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം; ഫാഷൻ ഡിസൈനർ/പാ ഡക്ട് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫിസർ: 5 വർഷപരിചയം, അക്കൗണ്ട്സ്/അഡ്മിൻ ഇആർപി ഓഫിസർ: ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 9846195414; bridagarments@gmail. com

✅PDDP സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി പ്ലാന്റ് മാനേജർ: ബിടെക് (മെക്കാ നിക്കൽ/ഡെയറി എൻജിനീയറിങ്), 10-15 വർഷ പരിചയം; അസോഷ്യേറ്റ് മാനേജർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ; ബിടെ ക് ഡെയറി/ഫുഡ് ടെക്നോളജി/ബിഎ സി./എംഎസ്സി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ/ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെയറി സയൻസ്, 5 വർഷ പരി ചയം; മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ: ബിരുദം എംബിഎ(മാർക്കറ്റിങ്), 10 വർഷ പരി ചയം. ഡിസംബർ 14 വരെ തപാൽ മെയിൽ ചെയ്യുക. PDDP Central Society, Kalady, Kuttilakkara, Piraroor PO, Ernakulam-683 574; 0484-2464602; pddpcs@gmail.com

✅എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇവന്റ്സ് വെഡിങ് പ്ലാനർ/ക്ലൈന്റ് റി ലേഷൻസ് മാനേജർ; ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് മാനേജർ; അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്, എ.എസ് ഓഫിസ് അറിവ്. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 99470 58123; info@executiveevents.in

✅ IndRoyal Home Space ഷോറൂം മാനേജർ: 4-6 വർഷ പരി ചയം; സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 1-2 വർഷ പരിചയം; കസ്റ്റമർ റിലേ ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ): 1-2 വർഷ പരിചയം, ഏരിയ മാനേജർ: 25 വർഷ പരിചയം; മാനേജർ പ്രോജക്ട് സെയിൽ: 3-5 വർഷ പരിചയം, ഇന്റീ രിയർ ഡിസൈനർ: 2-3 വർഷ പരിച .. IndRoyal Furniture Company Ltd, Angel Arcade, Metro Piller 293. 22, South Kalamassery, Kochi-682 022; 0484-2556360; hr@indroyal. com

09-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 25-45, ഫോൺ 9633747422.

✅റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റാഫ് കടവന്ത്ര ഓരം ക്ലൗഡ് റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് സി.ഡി.പി, കൊമ്മി 1,വെയ്റ്റേഴ്സ്, സർവീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രെയിനീസ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം,
താമസ സൗകര്യം എന്നിവ
eisla.theaurumcloud@
gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 8129888816.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്
എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ, പൊള്ളാച്ചി എന്നിവി ടങ്ങളിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർ ഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:8590137736, 8590137735,8590137740, 8590137731.

✅ആലുവയിലെ ചെരിപ്പുകടയിലേ ക്ക് അഞ്ചുപേരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 12,000 രൂപ, താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ലഭിക്കും.
9778485059.

✅പലചരക്ക് സ്റ്റേഷനറി ഹോൾ സെയിൽ ഷോപ്പായ കൊച്ചിൻ ട്രേഡിങ് കമ്പനിയുടെ കാലടി, പെരുമ്പാവൂർ, പട്ടിമറ്റം, പെരി ങ്ങാല ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് സെയിൽസ് ആൻഡ് ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, അക്ക ണ്ടന്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 8547188889. ഇ-മെയിൽ: hrctcgroup2013@ gmail.com.

✅ പ്രോജക്ട് മാനേജർ, സൈറ്റ് എൻജിനീയർ പച്ചാളം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ കൺസ്ട്ര ക്ഷൻസിൽ വിവിധ ഒഴിവുക ളുണ്ട്. 1. പ്രോജക്ട് മാനേജർ: ബി.ടെക്. (സിവിൽ), റെസിഡെൻ ഷ്യൽ വില്ലകളുടെ കൺസ്ട്ര ക്ഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ നിയന്ത്രി ച്ചുള്ള എട്ടുവർഷത്തെ പരിചയം. 2. സൈറ്റ് എൻജിനീയേഴ്സ്: ബി.ടെക്. (സിവിൽ), മൂന്നുവർ ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം, 3. അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ബി.കോം, ടാലി, രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം, 4. കാർ ഡ്രൈവർ എറണാകുളം നിവാസിയായിരിക്കണം. നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപ രിചയം വേണം. ഇ-മെയിൽ: hr@ sreeramakrishna.com. ഫോൺ: 9847339353, 0484 3557409.

✅ഫാർമസിസ്റ്റ് നോർത്ത് പറവൂരിലെ മെഡി ക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ് സ്ഥാ പനത്തിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 6282324149. സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്,ടെലികോളർ സാനിറ്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ടെലികോളർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഫോൺ, 8129211552, 8129698656.

✅അക്കൗണ്ടന്റ് കലൂരിലെ ബിസിനസ് സ്ഥാപ നത്തിലേക്ക് വനിതാ അക്കൗണ്ടന്റ് ബന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. (എം. dos/ mil.aao.), kngn115@ gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അപേക്ഷിക്കണം.

✅സെയിൽസ് ഗേൾ ഹോൾസെയിൽ കുർത്തി ഷോപ്പിലേക്ക് സെയിൽസ് ഗേൾസിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. സമയം: രാവിലെ 9.15 മുതൽ വൈകീട്ട് 7.15 വരെ. പ്രായം: 18-35. : 0484 2360908, 9895859428.

✅വെറ്ററിനറി സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് വി.സി.പി.എല്ലിലേക്ക് വെറ്ററിനറി സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. vc pharma vepharmacom എന്ന ഇ-മെയി ലിൽ സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 8547139235.

✅ക്യാംപസ് വേൾഡ് മാനേജർ (ഓപ്പറേഷൻസ്/ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ്); ടീം ലീഡ് (കൗൺസ ലർ/ഡോക്കുമെന്റേഷൻ); സീനിയർ കൗൺസലർ/ട്രെയിനി; ഡോക്കുമെന്റേ ഷൻ/വിസാ ഓഫിസർ; ക്ലൈന്റ് റിലേ ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്; അക്കൗണ്ടന്റ് എച്ച്ആർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 70251 50004; hr@ campusworld.net

✅വാഴക്കുളം അഗ്രോ ആൻഡ് ചൂട് പ്രോസസിങ് കമ്പനി ഓഫിസർ: ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട് ഡവലപ്മെന്റ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www. jivekerala.com; Vazhakulam Agro And Fruit Processing Company Ltd,Regd Office IX/266-271, Nadukkara, Avoly PO, Muvattupuzha, Ernakulam-686 670; 98478 33349; jiveagrofruit@gmail.com

29-11-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅എറണാകുളം അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ, കോപ്പി റൈറ്റർ, ആർട് ഡയറക്ടർ, വീഡിയോ എഡിറ്റർ, വെബ് ഡവലപ്പർ. aoc@ amrita.edu

✅ആസ്പയർ ഹോളിഡേയ്സ് ടൂർ മാനേജർ (2-5 വർഷ പരിചയം); ട്രാവൽ കൺസൽറ്റന്റ് (2-5 വർഷ പരിചയം); മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂ ട്ടീവ്; കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് എക്സി ക്യൂട്ടീവ് സ്ത്രീ (2-5 വർഷ പരിച a). Aspire Holidays, Geethanjali Road, Thammanam PO, Kochi: 60096 00400 (aošmuon); carrier@ aspireholidays.travel

✅മീൻചോല റസ്റ്ററന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ്, കുക്ക് (സൗ ത്ത്/ചൈനീസ്), വെയിറ്റർ, ബില്ലിങ്, കാഷ്യർ, കിച്ചൻ ഹെൽപ്പർ, റിസപ്ഷ നിന്റ് (സ്ത്രീ), വാഷിങ് (സ്ത്രീ). ബന്ധപ്പെടുക. 97444 40964.

✅Eurobond മാനേജർ (ബാൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ്): ബിരുദം, 2 വർഷ പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. joy@eurobondacp.com

✅കറുകപറമ്പിൽ കിച്ചൻ ഫീൽഡ് വർക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥിക ളെ ആവശ്യമുണ്ട്. 85890 30054; aryadmenon95@gmail.com

✅ആലപ്പാട്ട് ഹെറിറ്റേജ് അക്കൗണ്ട്സ് സൂപ്പർവൈസർ (പുരു ഷൻ) ബികോം, 5 വർഷ പരിചയം, ടാലി പരിജ്ഞാനം; സെയിൽസ് സൂ പർവൈസർ (പുരുഷൻ): ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം. ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക.careers@alapatt.in

✅Motocarte ക്ലൈന്റ് റിലേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ): ബിരുദം, കംപ്യൂട്ടർ പരി ജ്ഞാനം; ഫിനാൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ): ബിരുദം, അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ജിഎസ്ടി ഫയലിങ് അറിവ്; ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പുരുഷൻ): ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐടി/ഡിപ്ലോ മ, റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. operations@motocarte.com

✅ഫ്രാൻസിസ് ആലുക്കാസ് ഫ്ലോർ ഹോസ്റ്റസ്. പ്ലസ് ടു, 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വിവാഹി തരായ സ്ത്രീകൾക്കാണ് അവസരം. ബന്ധപ്പെടുക. Francis Alukkas, KPCC Junction,MG Road, Ernakulam; 80869 34916;
ekm@francisalukkas.com

✅ബിസിനസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനത്തിൽ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് . alerteye7@yahoo.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ ബയോഡേറ്റ അയക്കുക. ഫോൺ: 9744021011.

✅ഫാർമസിസ്റ്റ് എറണാകുളം സൗത്തിലെ മെഡി ക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഫാർമസി സ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9995770117, 9349251390.

✅അക്കൗണ്ടന്റ് ചിറ്റൂർ കുട്ടി സാഹിബ് റോഡ് എസ്.ബി. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിലേക്ക് ടാലി അറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.പരിസരവാസികൾക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ: 9846032084, 0484-2431299.

✅ഫാർമസിസ്റ്റ് പാലാരിവട്ടത്തെ ഫാർമസട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ബി.ഫാം./ഡി.ഫാം. പ്രവൃത്തിസമയം: രാവിലെ പത്തുമുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചു വരെ ബയോഡേറ്റ 9847248053 എന്നീ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക.

✅സിവിൽ എൻജിനീയർ മരടിലെ അപാക് സ്റ്റുഡിയോ ഓഫീസിലേക്ക് സിവിൽ എൻജി നീയർ/സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ. ഫോൺ:7411801181.

25-11-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅എറണാകുളം ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ജനറൽ മാനേജർ-മാനുഫാക്ചറിങ്: ഡിപ്ലോമ/ബിഎസ്സി/ എംഎസ്സി ബിടെക്/എംടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, 5 വർഷ പരിചയം; ആർ ആൻഡ് ഡി എൻജിനീയർ ഡിപ്ലോമ/ബിഎസ്സി/ എംഎസ്സി/ബിടെക് ഇലക്ട്രോണി ക്സ്, 2 വർഷ പരിചയം; സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 2 വർ ഷ പരിചയം, ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദിയിൽ പ്രാവീണ്യം; ഫീൽഡ് സർവീസ് എൻജിനീയർ (കേരള): ഐടിഐ/ഡി പ്ലോമ/ബിഎസ്സി ഇലക്ട്രോണിക്സ്, തസ്തിക വ്യക്തമാക്കി റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 95447 57766; careerpoornasree@gmail.com

✅സെയിൽസ് മാനേജർ: 5 വർഷ പരിച യം; പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ: 10 വർ ഷ പരിചയം; ആർക്കിടെക്റ്റ്; 5 വർഷ പരിചയം; ടെലി മാർക്കറ്റിങ് എക്സി ക്യൂട്ടീവ്: 3 വർഷ പരിചയം; ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ: 5 വർഷ പരി . 75106 44444; hr@level100.in

✅KVJസൈറ്റ് എൻജിനീയർ (ബിടെക് സി വിൽ, 5 വർഷ പരിചയം); ക്യുഎ സി എൻജിനീയർ (3 വർഷ പരിചയം); സേഫ്റ്റി എൻജിനീയർ (2-3 വർഷ പരിചയം); ബില്ലിങ് എൻജിനീയർ (23 വർഷ പരിചയം); സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈ സർ (ഐടിഐ. 5 വർഷ പരിചയം); അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ. 81298 05723; kvjosephandsons.hr@gmail. com

✅DTALE Modern വെയർഹൗസ് മാനേജർ: 3-5 വർഷ പരിചയം; ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ: 3-5 വർഷ പരിചയം; കൊമേഴ്സ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 2-3 വർഷ പരിചയം; കാർപെന്ററി ഫോർമാൻ: 2 വർഷ പരിചയം; പോളിഷിങ് ഫോർമാൻ: 2 വർഷ പരിചയം; അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഫോർമാൻ 2 വർഷ പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 98090 41812; jobs@dtaledecor.com

✅സ്വിസ് ടൈം ഹൗസ് സ്റ്റോർ മാനേജർ (പുരുഷൻ): 7 വർ ഷ പരിചയം; സെയിൽസ് എക്സിക്യൂ ട്ടീവ് (പുരുഷൻ): 1-4 വർഷ പരിചയം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം; വാ ച്ച് ടെക്നീഷ്യൻ (പുരുഷൻ); പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 90669 12345; hr@swisstimehouse.com

✅Kodco Energy എച്ച്ആർ മാനേജർ: 5 വർഷ പരി എച്ച്ആർ അസിസ്റ്റന്റ്: 3 വർഷപരിചയം, തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ: 5 വർഷ പരിചയം; അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്: 2 വർഷ പരിചയം, തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ വാട്സാപ് യ്യുക. Kodco Energy India Pvt Ltd, Adimakkuty Lane, Malikampeedika, Alangad PO, Ernakulam-683 511; 86060 33339; hr@teamtpskerala.com

✅ഗ്രീൻ മെതേഡ് എൻജിനീയറിങ് എസ്ടിപി ഓപ്പറേറ്റർ: പരിചയം, തുട ക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം; മെയിന്റ നൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ; ഡിപ്ലോമ/ഐടി ഐ (മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിങ്), 2 വർഷ പരിചയം; അക്ക ണ്ടന്റ്: ബികോം, 5 വർഷ പരിചയം, ടാലി, എ എസ് ഓഫിസ് അറിവ്; സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്: 1 വർഷ പരിച യം, ടാലി, എംഎസ് ഓഫിസ് അറിവ് വർക്ഷോപ് ഫോർമാൻ (അങ്കമാലി): പരിചയം. റെസ്യുമെ മെയിൽ ചെ 9. Green method Engineering Pvt Ltd, Moolepadam Nagar Road, HMT Junction, Kalamassery-683 104; 98466 18371; admin@ greenmethodengineering.com

✅ജയലക്ഷ്മി സെയിൽസ് ഗേൾ: 18-30 വയസ്സ്; കസ്റ്റമർ കെയർ (സ്ത്രീ): 18-30 വയസ്സ്; ഫ്ലോർ സൂപ്പർവൈസർ (പുരു 8): 25-40 am: ward: 30-45 വയസ്സ്. ഹൗസ് കീപ്പിങ് (സ്ത്രീ): 25- 45 വയസ്സ്; ഇലക്ട്രീഷ്യൻ; പരിചയം. നവംബർ 23 വരെ രാവിലെ 9.30നും വൈകിട്ട് 7.30നുമിടയിൽ ഇന്റർവ്യൂവി നു ഹാജരാകണം. Jayalakshmi Silks, MG Road, Kochi; 99958 07035.

✅കുക്ക്, മാനേജർ കടവന്ത്ര ഓറം ക്ലൗഡ് റസ്റ്റോറ ന്റിലേക്ക് തന്തൂർ ഷെഫ്, സി.ഡി. പി.-ഷെഫ് ഡീപാർട്ടീ, ഡി.സി. ഡി.പി.-ഡെമി ഷെഫ് ഡീപാർട്ടീ, ട്രെയിനി, മാനേജർ, ക്യാപ്റ്റൻ, വെയിറ്റർ എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഭക്ഷണവും താമസവുമുണ്ടാ whole. theaurumcloud@gmail. com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 8129888816.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്ഫോഴ്സ് അക്കാദമി കോല ഞ്ചേരിയിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രാ യപരിധി: 50 വയസ്സ്. ഫോൺ: 8089047233.

✅എറണാകുളം മുത്തൂറ്റ് ഫോറക്സ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ (പുരുഷൻ): ബിരുദം, 2-3 വർഷ പരിചയം; ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷൻ): ബിരുദം, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം. ഫോട്ടോ സഹിതം സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. mecljobs@muthootgroup.com

✅ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡിങ് ഫേം അക്കൗണ്ടന്റ്, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്. പരിചയമുള്ളവർ റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യു jobopp1022@gmail.com

✅Palal group എച്ച്ആർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 2-3 വർഷ പരിചയം; അക്കൗണ്ടന്റ്: 2-3 aidats alla. 81293 22660; hrpalalgroup2022@gmail.com

✅Frankfinn അഡ്മിഷൻ കൗൺസലർ (സ്ത്രീ): ബിരുദം/പിജി, 1-4 വർഷ പരിചയം, തുടക്കക്കാർക്ക് ട്രെയിനി ആകാം; ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ (സ്ത്രീ) ബിരുദം പിജി, 2-5 വർഷ പരിചയം; ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ): ബിരുദം/പിജി, 1-3 വർഷ പരിചയം, തുടക്കക്കാർക്ക് ട്രെയിനി ആകാ അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരു ഷൻ): ബിരുദം/പിജി, 1-5 വർഷ പരി ചയം; ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനർ എൻജിനീയറിങ് പിജി, 10-15 വർഷ പരിചയം; ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷൻ), ബിരുദം, 1-3 വർഷ പരിചയം, 2 വീലർ, തുടക്ക ക്കാർക്ക് ട്രെയിനി ആകാം. കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം വേണം എല്ലാ ഒഴിവു കളിലേക്കും). തസ്തികയും ലൊക്കേഷനും വ്യക്തമാക്കി സിവി മെയിൽചെയ്യുക. 62350 00054 kochi@ frankfinn.com

✅പീപ്പിൾസ് അർബൻ ഡവലപ്മെന്റ് ഗ്രൂപ് (എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, കോട്ടയം)റീജനൽ/ഏരിയ മാനേജർ: 5 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന; കസ്റ്റമർ കെയർ മാനേജർ: ബിരുദം,2-5 പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന; ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: ബിരുദം, 2-5 വർഷ പരിചയം; ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫിസർ: അടുത്തിടെ വിരമിച്ച പൊലീസ് ഓഫിസർമാർ, 65 വയസ്സ്; ഗോൾഡ് ഓഡിറ്റർ/ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ: 3-5 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന;കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്/ഫീൽഡ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം; അസിസ്റ്റന്റ്ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: ബിരുദം, 2-5 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന ജൂനിയർ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം; ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് മാനേജർ: വിരമിച്ച ബാങ്ക് മാനേജർമാർ; ഗോൾഡ് ലോൺ ഓഫിസർ: 2 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന; ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസർ: സിഎ, 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മാനേജർ; 3വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ലോൺ ഓഫിസർ: 3 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു
മുൻഗണന, തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം; ഓഡിറ്റേഴ്സ് (മൈക്രോഫിനാൻസ്): 1-5 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈ നർ/വെബ് ഹാൻഡ്ലിങ്: 2-3 വർഷ പരിചയം. മെയിൽ ചെയ്യുക. നവംബർ 4 വരെ റെസ്യുമെ സഹിതം കടവ്രതയിലെ ഹെഡ് ഓഫിസിൽ രാവിലെ 10നും 2നുമിടയിൽ ഇന്റർവ്യൂ വിനു ഹാജരാകുക. Peoples Urban Development Nidhi Limited; Peoples Urban Integrated Foundation, Valluvassery Building, First Floor of KR Bakes, Kadavanthra PO, Ernakulam-682 020; 79073 35379. ho@peoplesurban.com; www. peoplesurban.com

✅BOS Motors ഡിസ്ട്രിക്ട് സെയിൽസ് ഹെഡ് ബിരുദം, 7 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരി യം; ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ സെയിൽസ്: ബിരുദം, 5വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരി ചയം; സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: പത്താം ക്ലാസ്/പ്ലസ് ടു, ടു വീലർ ലൈ സൻസ്, റെസ്യുമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 80693 93975; hrd@bosnatural.in

✅കെകെജെ ഗ്രൂപ് ഇന്റർനാഷനൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ: സമാന മേഖലയിൽ അറിവ്, ഹോ സ്പിറ്റൽ പിആർഒ: ബിരുദം, 2 വർഷ പരിചയം; സിവിൽ സൈറ്റ് സൂപ്പർ വൈസർ: ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ, 3 വർഷ പരിചയം, അഗ്രികൾചറൽ/ഫാമിങ് സൂപ്പർവൈസർ ഡിപ്ലോമ (അഗ്രികൾ ചർ), 3 വർഷ പരിചയം: ഫീമെയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് കം അഡ്മിൻ അസിസ്റ്റ ന്: ബിരുദം, ഇംഗ്ലിഷിൽ അറിവ്; ഫീ മെയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീനിങ് കം കന്റീൻ സ്റ്റാഫ്: സമാന മേഖലയിൽ അറിവ്,ടൈൽ മേസൺ(പെയിന്റർ: 5 വർഷ പരിചയം, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശമ്പളം സൂചി പ്പിച്ച് ഫോട്ടോ സഹിതം സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 0485 2258002; kkjgroupcareer@gmail.com

✅RedPorch Nest അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് മാനേജർ: ബിരുദം, 4 വർഷ പരിചയം; സെയിൽ സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം, 2 വർഷ പരിചയം: ടെലിസെയിൽസ് എക്സി ക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ): ബിരുദം, 1 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 95397 30999; hr@redporchnest.in

✅കറുകപറമ്പിൽ ഗ്രൂപ് ഷോറൂം എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: മികച്ച ആശയവിനി മയ ശേഷി, 25-40 വയസ്സ്. ബയോ ഡേറ്റയും ഫോട്ടോയും സഹിതം ഉടൻ അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. 85890 30054; shibbin@kpagencies.com

മുത്തൂറ്റ് മെർക്കന്റൈൽ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, 5 വർഷ പരിചയം. അപേക്ഷിക്കുക. hr@muthootenterprises.com

✅കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്(എറണാകുളം, തൃശൂർ) സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം പിജി, 4-5 വർഷ പരിചയം, എം.എസ് ഓഫിസ് പരിജ്ഞാനം. ബാങ്ക് ലോൺ സെക്ഷനിൽ പരിചയമുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.Kochi-Confident Group, SA Road, Vytilla, Kochi-19: 0484 4093333. Thrissur-Confident Group, Poothole, Thrissur-680 004; 0487 2421407.gmhr.k@confident-group.com; www. confident-group.com

✅Fabrich ഷോറൂം മാനേജർ (3 വർഷ പരിചയം); സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്; കാഷ്യർ (പുരുഷൻ); ബിസിനസ് കോഓർ ഡിനേറ്റർ; സ്റ്റോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്; ഡവർ ( കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈസൻ സ്); ഫീൽഡ് ബിസിനസ് എക്സിക്യൂ ട്ടീവ്. അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ഫോട്ടോ എന്നി വ സഹിതം ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക. 87146 01029; kochi.hr@ florahospitality.com

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് കറുകപ്പറമ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് 25-നും 40-നും ഇടയിൽ പ്രായ മുള്ള ഷോറൂം എക്സിക്യുട്ടീവ്സ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസവും ഭക്ഷണവും നൽകും. shibbin@kpagencies.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് ബയോഡേ റ്റയും ഫോട്ടോയും അയക്കുക. ഫോൺ: 8589030054.

✅കുക്ക്, വെയ്റ്റർ എറണാകുളത്തെ റസ്റ്റോറന്റിലേ ക്ക് നാടൻ കുക്ക്, സ്നാക്സ് മേക്കർ, വെയ്റ്റേഴ്സ്, കിച്ചൺ ഹെൽപ്പേ ഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. Go0068: 9995451548

✅എജുക്കേഷൻ കൗൺസലർ, ടെലികോളർ എക്സ്പേർട്ട് എജുടെക്കിലേക്ക് എജുക്കേഷൻ കൗൺസലേഴ്സ്, ടെലികോളേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: പ്ല. പ്രായം: 40 വയസ്സ്. താത്പര്യ 013328 hr@expertedutech. com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 7736676663/64.

✅ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ് കൊച്ചിയിലെ ക്ലിയോൺ സെക്യൂ രിറ്റി സർവീസസിന് ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 7994246777.

✅സ്റ്റാഫ് കളമശ്ശേരി ഇ ട യാറുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് അസംബ്ലിങ് കമ്പനിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 35 വയസ്സ്. ഫോൺ: 7356610969,

✅നോർത്ത് പറവൂരിലെ ഹോട്ട ലിലേക്ക് മുൻപരിചയമുള്ള കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കേരള, ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യാനറിയണം. ഫോൺ: 8714130952

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് മൂവാറ്റുപുഴ, തൊടുപുഴ, പെരു മ്പാവൂർ, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങ ളിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസസൗ കര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഫോൺ: 9847074084, 8075544846.

✅ഡോക്ടർ, നഴ്സ് കടവന്ത്ര ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റ ലിലേക്ക് ഡോക്ടർ (കാർഡിയോ ളജിയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം), സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (ലേബർ റൂം, ഓപ്പ റേഷൻ തിയേറ്റർ, എം.ഐ.സി. യു., സി.സി.യു, പീഡിയാട്രിക്, ഓങ്കോളജി, മെഡിക്കൽ, സർജി ക്കൽ യൂണിറ്റുകളിലായി അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നഴ്സ്, എ.എൻ.എം. സ്റ്റാഫ് നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: igchhospitalcochin@yahoo.com. : 0484-2941600, 2206930.

20-10-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പെരുമ്പാവൂരിലെ ആയുർവേദആശുപത്രിയിലേക്ക് ആർ.എം.ഒ.ഒഴിവിൽ ഡോക്ടർമാരെ ആവശ്യ
മുണ്ട്. ഭക്ഷണ-താമസ സൗക ര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഫോൺ:8590799556.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സെക്യൂരി റ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.താമസസൗകര്യവും ഇൻഷു റൻസുമുണ്ടായിരിക്കും. പ്രായം: 25-45. : 8943725219,
8113013355.

✅പ്രോജക്ട് മാനേജർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള പ്രോജക്ട് മാനേജർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7994777137..

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്,അക്കൗണ്ടന്റ് കോതമംഗലം വി.കെ.ജെ.ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളുണ്ട്. 1. മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (ആൺ): ബിരുദം /ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, മെഡി ക്കൽ രംഗത്ത് അഞ്ചുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം. പ്രായപരിധി:50. സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്:ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം, പ്രായപരിധി:25-45, . കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ മാനേജർ (ആൺ പെൺ): ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തരബിരുദം, പുതുമുഖങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ പ്രാവിണ്യം, 4. അക്കൗണ്ടന്റ്: ബി.കോം./
എം.കോം. രണ്ടുവർഷ പ്രവത്തിപരിചയം, 5. ടെക്നീഷ്യൻ മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിങ്, വെൽഡിങ് (ഗ്ലൗവ് ലൈൻ ടെക്നീഷ്യനായി പ്രവർത്തിച്ചുള്ള പരിചയം), 6.ഗ്ലൗവ് ലൈൻ സൂപ്പർവൈസർ റബ്ബർ ടെക്നോളജി/ പോളിമർ ടെക്നോളജി, ഗ്ലൗവ് ലൈനിൽ രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം 7,
ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്-ഡിപ്ലോമ /സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം. സി.വി.
hr@vkjhealthcare.com amm
ഇ മെയിലിൽ അയക്കണം.
: 9061929000.

✅പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി കറുകുറ്റിയിലേക്ക് വനിതാ
പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയ
ആവശ്യമുണ്ട് . യോഗ്യത:
ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ
പരിജ്ഞാനം, ഓഫീസ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിൽ ഏറ്റവും പുതിയ അറിവു ണ്ടായിരിക്കണം, മൾട്ടി ടാസ്സ്, പ്രതിദിന വർക്ക് ലോഡുകൾ ക്രമീകരിക്കൽ, ആഭ്യന്തര-അന്താ രാഷ്ട്ര യാത്രകൾ ചെയ്യണം, ഇംഗ്ലീഷിൽ പി.ജി., പ്രസന്റേ ഷൻ സ്റ്റിൽസ്. ബയോഡേറ്റ യും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും സഹിതം career@ newyeargroup.in എന്ന ഇ-മെയി ലിലേക്ക് അയക്കുക. ഫോൺ: 9446007446.

✅അക്കൗണ്ടന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടുമുതൽ മൂന്നു വരെ വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയം. ഫോൺ: 9567727333.

✅ട്രെയിനി ഇടപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഫ്രെഷേഴ്സ് ട്രെയിനീസിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ഡിഗ്രി, പി.എച്ച്.പി. ഫോൺ: 8281411647.
✅ ടെലികോളർ കലൂരിലേക്ക് ടെലികോള ആ വ ശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9207010444.

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓൾ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000+ കമ്മിഷൻ+ടി .എ.+ഡി.എ. പ്രവൃത്തിപരിചയമു ള്ളവർക്ക് മുൻഗണന, താത്പര്യ മുള്ളവർ വാട്സാപ്പിൽ ബയോ ഡേറ്റ അയക്കുക: 9847185737,

✅എറണാകുളം മീഡിയ അസോഷ്യേറ്റ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ (സ്ത്രീ), ടെലി മാർക്കറ്റർ (സ്ത്രീ). ബിരുദം, ഇംഗ്ലിഷ്, മലയാളം പ്രാവീണ്യം, കംപ്യൂട്ടർ പരി Bom.. Media Associates, Ground Floor, Pioneer Tower, Marine Drive, Ernakulam, Near Taj Hotel; 98950 05551.

✅Dtale Modern ജനറൽ മാനേജർ ഓൺലൈൻ സെ യിൽസ്: 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരി ചയം; വെയർഹൗസ് മാർ; 6 വർഷ ത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; 98090 41812, jobs@dtaledecor.com; www.dtalemodern.com

✅Thinc Institute of Design അഡ്മിഷൻ കൗൺസലർ (സ്ത്രീ) ബിരുദം, 40 വയസ്സിൽ തഴെ, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, ഇംഗ്ലീഷ്/ഹിന്ദിയിൽ പ്രാവീണ്യം; അക്കാദമിക് അസോഷ്യ റ്റ്: ബിടെക്/എം.ടെക്, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഫാക്കൽറ്റി: എംടെക് ബിടെക് (മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയ റിങ്); നോൺ വെർബൽ റീസണിങ് ഫാക്കൽറ്റി 1 വർഷ പരിചയം; ജികെ ഫാക്കൽറ്റി: 2 വർഷ പരിചയം; ലാം ഗ്വേജ് ഫാക്കൽറ്റി: 2 വർഷ പരിചയം; ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് മാനേജർ: ബിരുദം, 2 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂ മെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 99621 11255: hrthincekm@gmail.com

✅ചെമ്മണ്ണൂർ ക്രഡിറ്റ്സ് & ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് സീനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡവലപ്പർ 4 വർഷ പരിചയം, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡവലപ്പർ: 2 വർഷ പരിചയം; സിസി ടിവി ടെക്നീഷ്യൻ 2 വർഷ പരിചയം. റെസ്യുമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 86060 95008; hrd@chemmanurcredits.com

✅ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ടെക്നീഷ്യൻ; ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ ബിഎസ്സി ഇലക്ട്രോണിക്സ്റ്റ്, 2 വർഷ പരിചയം, ആർ ആൻഡ് ഡി എൻജിനീയർ ഡിപ്ലോമ/ ബിഎസ്സി/ എംഎസ്സി/ബിടെക് ഇലക്ട്രോണി ക്സ്, 2 വർഷ പരിചയം; കസ്റ്റമർ കെ യർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 2 വർഷ പരിച യം, ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദിയിൽ പ്രാവീണ്യം അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ മാർക്കറ്റിങ്: 2 വർഷ പരിചയം, ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദിയിൽ പ്രാവീണ്യം; ഫീൽഡ് സർവീസ് എൻ ജിനീയർ (കേരള): ഐടിഐ, ഡിപ്പോ മ, ബിഎസ്സി ഇലക്ട്രോണിക്സ്, തസ്തിക വ്യക്തമാക്കി റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 95447 57766; careerpoornasree@gmail.com

✅Imagin Creations ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ (35, 2D); ജന റൽ മാനേജർ (മാർക്കറ്റിങ്); വെഡിങ് പ്ലാനർ, ഇവന്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ; പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഉടൻ റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 98465 65650; hr.imagincreations@gmail. com

✅ദേശായ് ഹോംസ് പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ ബിരുദം ഡിപ്ലോമ (സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്), 10 വർഷ പരിചയം; മാർക്കറ്റിങ് മാനേ ജർ-ഇന്റീരിയേഴ്സ്: ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം; പർച്ചേസ് സൂപ്പർവൈസർ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ; ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ(സിവിൽ), 3 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂ മെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 0484-4177888; hr@desaihomes.com

✅Color Jet ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. ;9447760016 filcapkerala@gmail.com

✅മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ: എംബിഎ മാർക്കറ്റിങ്, 2-3 വർഷ പരിചയം, പ്രായപരിധി 35. Modi Cakes And Confectionaries Pvt Ltd, Kuzhur PO, Mala, Thrisuur: 94473 80502; modifoods1987@gmail.com

✅അവറാൻ ഗ്രൂപ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സർവീസ് മാനേജർ, സർവീസ് അഡ്വൈസർ, സ്പെയർ ഇൻ ചാർജ്, സ്പെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സിആർഇ സെയിൽ സ് ആൻഡ് സർവീസ്, സെയിൽസ് ഇൻ ചാർജ്, ടുവീലർ ടെക്നീഷ്യൻ, സെയിൽസ്മാൻ കം ഡ്രൈവർ. അപേക്ഷിക്കുക. Avarin Group of Companies, Kattoor Road,
Irinjalakuda; avaranhrd@gmail.com; 77369 31676.

✅പൈലറ്റ്സ്മിത് ഇന്ത്യ ബിടെക് എൻജിനീയർ (പ്രായം 30+), എംബിഎ മാർക്കറ്റിങ്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് (സിഎംഎ/ സിഎ ഇന്റർ), ഗ്രാഫിക് ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ ഡി Domumo. Pilotsmith (India) Pvt Ltd, Kallettumkara PO, Thrissur-680 683; 93888 59525; hr@pilotsmithindia. com; www.pilotsmithindia.com

✅ LEOS ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ് ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് (പുരുഷൻ), ടാലി അറിവ്; മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Leo’s Gold & Diamonds, Pallikulam Road, Thrissur; 80751 13897; hrforjewelleryjobs@gmail.com

Updated 12/10/22

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് പാനായിക്കുളത്തേക്ക് സെക്യൂ രിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.ശമ്പളം: 12,000 രൂപ, സൗജന്യ ഭക്ഷണവും താമസവും ഫോൺ 9605818164, 8113853381. കുക്ക്, ദോശ മാസ്റ്റർ

✅കൊച്ചിയിലെ മെസ്സിലേക്ക് ദോശ മാസ്റ്ററെയും കേരള കുക്കിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. താമസസൗകര്യം ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9447054938,

കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി പ്രോജക്ട് ഹെഡ്: സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ, 10 വർഷ പരിചയം; സിവിൽ എൻജിനീയർ, ബി ടെക്/ഡിപ്ലോമ, 2 വർഷ പരിചയം (5 വർഷ പരിചയമുള്ള ഐടിഐക്കാർ ക്ക് സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഒഴിവിൽ അപേക്ഷിക്കാം) അപേക്ഷ മെയിൽ @ag. 95267 10025; hrvikas21@ gmail.com.

✅ജോസ് സാനിറ്ററി ഏജൻസീസ് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സി ക്യൂട്ടീവ് അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. Jos Sanitary Agencies, Edappally: hr@jossanitary.com

✅Paulose George Construction Company പ്രോജക്ട് മാനേജർ, ബില്ലിങ്/പ്ലാനിങ്
എൻജിനീയർ, സൈറ്റ് എൻജിനീയർ,സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജർ, പർച്ചേസ് ഓഫിസർ, ടോട്ടൽസ്റ്റേഷൻ സർവേയർ, സൈറ്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ, സൈറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്, കൺസ്ട്രഷൻ സൂപ്പർവൈസർ, ഇലക്നീഷ്യൻ, ഡീസൽ/ഹൈഡ്രോലിക് മെക്കാനിക്സ്. ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക. M/s Paulose George Construction Company Pvt Ltd, Aiswarya Towers,Karimugal PO, Kochi-682 303;0484-2720004; pgccplhr@gmail. com, www.pgandco.co.in

✅Book it അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് ടീം ലീഡർ എംബിഎ, 2-3 വർഷ പരിചയം; ബിസിനസ് ഡവ ലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: എംബിഎ ബിടെക്, 1-2 വർഷ പരിചയം; ഓപ്പറേ ഷൻസ് ഓഫിസർ: ബിരുദം, സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് CRM’s അറിവ്; കസ്റ്റമർ കെ യർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം, പരിച യം; ഹോം ഡെലിവറി എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 2 വീലർ ലൈസൻസ്, മോട്ടർ ബൈ വേണം. റെസ്യുമെ മെയിൽ ചെയ്യു . recruitment@bookitindia.com

✅ TT ദേവസി ജ്വല്ലറി സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: പ്ലസ് 5. വയസ്സിൽ താഴെ; ഗെസ്റ്റ് റിലേ 30 ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 30 വയസ്സിൽ താഴെ ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ് (പുരു ഷൻ): പത്താം ക്ലാസിനു മുകളിൽ യോഗ്യത, 25 വയസ്സിൽ താഴെ, ബ്യൂട്ടി അഡ്വൈസർ (സ്ത്രീ): ഏതെങ്കിലും ബ്യൂട്ടി ഫീൽഡിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, 1-2 വർഷ പരിചയം. 30 വയസ്സിൽ താഴെ. ഫോട്ടോ സഹിതം റെസ്യു മെ മെയിൽ ചെയ്യുക. IT Devassy Jewellery, MG Road, Kochi; 97786 20729; hr@ttdevassyjewellery.com

✅ബാർ മാനേജർ, സപ്ലെയർ നോർത്ത് പറവൂരിലെ ഹോട്ടലി ലേക്ക് പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള ബിയർ & വൈൻ സപ്ലെയർ, ബാർ മാനേജർ എന്നിവരെ ആ വ ശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ : 8714130952.

✅ഡ്രൈവർ ഇടപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഐഷർ ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ. സൗജന്യ താമസം ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9946057355.

✅ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ബാങ്ക് ഡെബ്റ്റ് റിക്കവറിങ്ങിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയ മുള്ള ടെലികോളിങ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 45 വയസ്സ്. C0068: 7994754094.

✅ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് തിരുവാങ്കുളത്തുള്ള കമ്പനിയിൽ ക്ലീനിങ് വിഭാഗത്തിൽ വനിത കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9249455572, 0484 2787220.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ശമ്പളം 15,000, പ്രായ പരിധി: 50 വയസ്സ്, ഫോൺ: 9645728728, 9645957957.

✅ചിറ്റൂർ എസ്.ബി, ഫാർമ ട്ടിക്കൽസ് കമ്പനിയിലേക്ക് ലേഡീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യ agent. anno: 0484 2431299, 2432630, 9846032084.

✅എൻജിനീയർ ഒമേഗ എലവേറ്റേഴ്സിലേക്ക് സീനിയർ എൻജിനീയർ ലിഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ (ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, എട്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം), സീനിയർ എൻജിനീയർ ലിഫ്റ്റ് മെയിന്റ നൻസ് (ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, എട്ടുവർ ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), ബയോഡേറ്റയും പ്രവൃത്തിപ രിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പ്ര തീക്ഷിത ശമ്പളവും അറിയി ക്കുന്ന അപേക്ഷ അയക്കുക. ഇ മെയിൽ വിലാസം mega@ omega-elevators.com

✅ഫാംഫെഡ് ടൂറിസം : സെയിൽസ് മാനേ ജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ടൂർസ് (ഡൊമസ്റ്റിക്, ഔട്ട്ബൗണ്ട്), ടൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഡൊമസ്റ്റിക്, ഔട്ട്ബൗണ്ട്), സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർ ക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ടെലി സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഫെസിലിറ്റി സ്റ്റാഫ്. റെ സ്യൂമെ അയയ്ക്കുക. 70129 85134; info@farmfedtourism.com

✅ശ്രീലക്ഷ്മി എനർജി സിസ്റ്റംസ് സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ (എറണാ കുളം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ): ബിടെക് ഡിപ്ലോമ, പരിചയം; സേഫ്റ്റി ഓഫി സർ(കൊല്ലം): ഡിപ്ലോമ (ഫയർ ആൻ ഡ് സേഫ്റ്റി വിത് Nebosh), 1 വർഷ പരിചയം; മാർക്കറ്റിങ് കോഓർഡിനേ റ്റർ (എറണാകുളം): ബിരുദം/അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്, പരിചയം; സ്റ്റോർ ഇൻ ചാർജ് (കൊല്ലം): ബിരുദം, പരിചയം; ഡവർ (കൊല്ലം, എറണാകുളം): എൽഎംവി ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, പരിചയം; മാർക്കറ്റിങ് എൻജിനീയർ (എറണാകുളം): ഡിപ്ലോമ/ബിടെക് (ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇസി), സിവി മെയിൽ വാട്സാപ് ചെയ്യുക.

Sreelakshmi Energy Systems Private Limited, Ponevazhi Road, Edappally
PO, Ernakulam-682 024; 73065 00276; hrsles@gmail.com

✅പോൾ ആലുക്കാസ് ഡവലപേഴ്സ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: മാർ ക്കറ്റിങ് ബിരുദം, 2 വർഷ പരിചയം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. Paul Alukkas Developers Pvt Ltd, 1st Floor, Penta Square, Opp.Kavitha Theatre, MG Road, Kochi-682 035; 85930 04901.

✅പിഎംബി ഇന്റീരിയേഴ്സ് സീനിയർ മാനേജർ (സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്); സെയിൽസ് ഓ ഫിസർ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്സി ക്യൂട്ടീവ്, സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 73562 22279; hr@pmbassociate.com

✅ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഹെഡ്: ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം; സീനിയർ നഴ്സ് മാനേജർ: 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം, ഇന്ത്യൻ നഴ്സിങ് കൗൺ സിൽ ആൻഡ് കേരള റജിസ്ട്രേഷൻ, പാസ്പോർട് സൈസ് ഫോട്ടോ സഹ സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. care travancorefoundation.com

✅നഴ്സ് പാലാരിവട്ടം പൈപ്പ്ലൈൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി സെന്ററിലേക്ക് വനിതാ തിയേറ്റർ നഴ്സുമാരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 0484 4055448, 9946219857. ഇ-മെയിൽ: specialistscosmetic@gmail.com

✅അക്കൗണ്ടന്റ് : കോലഞ്ചേരിയിലെ സ്ഥാപന ത്തിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: cacherthala@gmail. com

✅ വർക്കർ : പെരുമ്പാവൂർ വളയൻചിറങ്ങ രയിലുള്ള എൻജിനീയറിങ് കമ്പനിയിലേക്ക് വർക്കേഴ്സി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8111876562

✅ബെൻസ്, ഔഡി, ഇന്നോവ എന്നീ കാറുകൾ ഓടിച്ച് പത്തു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യണം. ഫോട്ടോ, ലൈസൻസ് കോപ്പി, ബയോഡേറ്റ എന്നിവ ckrajan345@gmail.com ogm ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക.

✅നഴ്സ്, ഒ.ടി. ടെക്നീഷ്യൻ എറണാകുളം നോർത്ത് ഷ്യലിസ്റ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഒ.ടി. ടെക്നീ ഷ്യൻ, ഐ.ടി. സോഫ്റ്റ്വേർ ടെക്നീഷ്യൻ (ഫോട്ടോഷോപ്പ്, എ.ഐ., കോറൽ ഡ്രോ) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9656104853. ഇ-മെയിൽ: hrd@ specialistshospital.org

✅ടെലികോളർ , സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസലർ മെഡിടെക് എജു സൊലൂഷൻ സിലേക്ക് ടെലികോളേഴ്സ് , സ്റ്റു ഡന്റ് കൗൺസലർ ( വനിതകൾ മാത്രം ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് . തിരുവനന്തപുരം , എറണാകുളം , കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാ ണ് ഒഴിവ് . ഫോൺ : 6282406217

✅ജോസ്കോ ജ്വല്ലേഴ്സ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാർക്കറ്റി ങ് മികവ് . ഫോട്ടോ സഹിതം ബയോ ഡേറ്റ അയയ്ക്കുക joscoprhr @ gmail . com Inkel

✅കോൺകോഡ് ഡിസൈൻ ഡിയോ ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ് : 5 വർഷ പരിചയം . റെസ്യൂമെ അയയ്ക്കുക . hr@concordkerala.com പോപ്പുലർ മെഗാ മോട്ടോഴ്സ് ഫീൽഡ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് , ടീം ലീഡർ . പ്രായപരിധി 40 . 75940 36411 ; cor.hrta.Incharge @ pmmil.com

✅Transorze Solution മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബ് : ബിരുദം , ഇം ഗ്ലിഷിൽ പ്രാവീണ്യം . 82817 71352 ,

✅നിലമ്പൂർ ഫർണീച്ചർ പ്രോഡക്ട് ഡിസൈനർ , സ്റ്റോർ കീപ്പർ , അപ്ഹോൾസ്റ്ററി വർക്കർ , 5 വർഷ പരിചയം . റെസ്യൂമെ മെ യിൽ ചെയ്യുക . 94001 05999 ; info @ nilamburfurniture.com

✅ബ്ലെസ് ഹോംസ് സൈറ്റ് എൻജിനീയർ ( ബിടെക് സി വിൽ ) , എക്സിക്യൂട്ടീവ് ( എഫ് ആൻഡ് ബി ) , ഹൗസ് കീപ്പിങ് സൂപ്പർവൈസർ , സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് 1 വർഷ പരിചയം . Bless Homes Pvt Ltd , Chembarakky , South Vazhakulam PO , Aluva ; 97474 11187 ; hr@blesshomes.in

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് . പ്രായം : 25-55 . ശമ്പളം : 18,000 രൂപ . താമസസൗ കര്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 8301034101 , 0471 2352667

✅ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ പ്രസ്സിലേ ഡിസൈനർ കം ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്ററെയും ഡെലിവറി ബോയ്സിനെയും ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9447050027

✅ലിഫ്റ്റ് ഇറക്ടേഴ്സ് . ടെക്നീഷ്യൻസ് ലിഫ്റ്റ് ഇറക്ടേഴ്സ് , ടെക്നീഷ്യൻ സ് എന്നിവരെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കും സ്റ്റോർ കീപ്പർ , സ്റ്റോർ അസി സ്റ്റന്റ് , ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവരെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിലേക്കും ആവശ്യമുണ്ട് . cochin@omega-elevators.com എന്ന ഇ – മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക . ഫോൺ : 8606679555

✅സെയിൽസ് ഗേൾ ഗാർമെന്റ് സ്റ്റോറിലേക്ക് സെയിൽസ് ഗേളിനെ ആവശ്യ മുണ്ട് . ഫോൺ : 7306155843 , 7736388769

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് , കളക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് , കളക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് , സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് , ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ വേണം . ഫോൺ : 6235608295

✅ഡ്രൈവർ ഏലൂർ ജി.എസ്.എസ് . ട്രെയിനി ങ് സെന്ററിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് . ഹിന്ദി , ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്ക് മുൻഗണന ശമ്പളം : 20,000 , ഫോൺ : 7293445850

✅ഹെൽപ്പർ പാലാരിവട്ടത്ത് 28 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ബാറ്ററി സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഹെൽപ്പ റെ ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ 9048126464

✅റസ്റ്റോറന്റ് ഇൻചാർജ് നോർത്ത് പറവൂരിലെ പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ലോഡ്ജിലേ റസ്റ്റോറന്റ് ഇൻചാർജി നെ ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 8714130952

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ആയ പ്രവാസി ബസാർ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവ്.സാധാരണക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ ആണ്.നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ജോലിയുടെ പൂർണ്ണ വിശദവിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.അതോടൊപ്പം ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. പോസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ജോലിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക.ഒഴിവുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

ഷോപ്പ് മാനേജർ / സ്റ്റോർ ഇൻ ചാർജ്. സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ്സൂ പ്പർമാർക്ക് ഹർമാർക്കറ്റിൽ ചുരുങ്ങിയത് 1 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.ഡെലിവറി ബോയ് ടൂവീലർ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം .

ഔട്ട്ഡോർ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്.ഔട്ട്ഡോർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ ഉള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒഴിവുകളാണ് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.പ്രവാസി ബസാർ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ എറണാകുളത്തുള്ള എല്ലാ ശാഖകളിലേക്കും ഒഴിവ്വ ന്നിട്ടുണ്ട്.എറണാകുളം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് ഉടൻ സ്ഥലം മാറ്റുന്നവരെയും പരിഗണിക്കും.ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ലൊക്കേഷൻ – വടക്കേകോട്ട , തൃപ്പുണിത്തുറ , കൊച്ചിൻ,മാറ്റക്കുഴി , പണിക്കരുപടി , കൊച്ചിൻ,എളമക്കര , സ്വാമിപ്പാടി.താൽപര്യമുള്ളവർ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക താൽപര്യമുള്ളവർ 9778656903 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ബയോഡാറ്റ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ info@Invospark.Inഎന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക

✅എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു കേന്ദ്ര അർധസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീൻ) തസ്തിക യിൽ 18 ഒഴിവുണ്ട്. കരാറടിസ്ഥാ നത്തിലാണ് നിയമനം. എംപ്ലോ യ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്, ഫാക്ടറി കാന്റീനിലോ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലോ ലൈസൻസുള്ള ഫുഡ് കാറ്ററി ങ് സർവീസ് അതോറിറ്റിയിലോ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വിളമ്പുന്നതിലും മൂന്നുവർഷ ത്തെ പരിചയം. ഫുഡ് പ്രൊഡ ഷൻ/സർക്കാർ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്നുള്ള ഫുഡ്ആൻഡ് ബിവറേജസ് എന്നിവ യിൽ

 ഒരുവർഷത്തെ സർട്ടിഫി ക്കറ്റ് കോഴ്സ്/കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപന ത്തിൽനിന്നുള്ള കാറ്ററിങ്, റസ്റ്റോ റന്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ രണ്ടുവർഷ ത്തെ വൊക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്ക റ്റ്, മലയാളത്തിലെ അറിവ് എന്നിവ അഭിലഷണീയം. പ്രായം: സെപ്റ്റം ബർ 15-ന് 18-30 (നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ബാധകം). ശമ്പളം: 17,300 രൂപ. എല്ലാ അസൽ സർട്ടി ഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം സെപ്റ്റം ബർ 24-നകം അതത് എംപ്ലോ യ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

✅ക്യാമറാമാൻ,അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്കമാലിയിലെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫോൺ നമ്പർ 97 78 91 39 83

✅ ജ്വല്ലറി ബോയ് 12000-15000 ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവുമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 70 25 0 8 57 13

✅ഫെയർ വർക്ക്‌ ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ 1 റാങ്കുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് എറണാകുളം,തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഡെലിവറി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് WEEKLY PAYMENT – ₹7000 – ₹10000/-ഈ അവസരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും പങ്കു വെക്കൂ.. ഉടൻ നിയമനം Contact 7736451330,6238537126,7012967064

✅ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചർ  ഒഴിവുകൾ തൃപ്പൂണിത്തറ  എൻ എ സി ടി സി കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിലേക്ക്  ഒഴിവുകൾ 9447405023, 7907934347

✅ സപ്ലയർ,സെക്യൂരിറ്റി ഒഴിവ് നോർത്ത് പരവൂരിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് സപ്ലയർ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് സമയം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ഫോൺ നമ്പർ 87 14 13 0 9 52

✅ സൂപ്പർവൈസർ ക്ലീനിങ് കമ്പനിയിലേക്ക് സൂപ്പർവൈസിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഹിന്ദിയും ഡ്രൈവിങ്ങും അറിയാവുന്നവർക്ക് മുൻഗണന ശമ്പളം 10000 മുതൽ 12000 രൂപ വരെ ഭക്ഷണം താമസം എന്നിവ സൗജന്യം  9744401233

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.