Thrissur Job Vacancies 2023 Apply Now

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ജോലി ഒഴിവ്

14-05-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

താഴെപ്പറയുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ പ്രമുഖ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും, മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ജോലി സമയം, സാലറി, ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം തുടങ്ങിയ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.

ഒഴിവുകൾ പരിമിതമാണ് എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക ..പുതിയ ഒഴിവുകൾ വന്നാൽ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പേജിൽ കയറി നോക്കുക Daily Update

✅🔊🔊✅🔊ഏത് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സർക്കാർ/ പ്രൈവറ്റ്/ ഗൾഫ് ജോലി ഒഴിവുകൾ Details Click Here

14-05-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ട്രയംഫന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എജുക്കേഷൻ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരെ (മാർക്കറ്റിങ്) ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: പ്രതിവർഷം മൂന്നു ലക്ഷം രൂപവരെ. യോഗ്യത: ബിരുദം, മാർക്കറ്റിങ്/ സെയിൽസിൽ 1-2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. സി.വി. അയക്കുക: trichur@time4education.com : 0487 2440033

✅️ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ, സ്ട്രക്ചറൽ എൻജിനീയർ അയ്യന്തോൾ വിവേക് കൺസൽട്ടന്റ്സിലേക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ കം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ഡിപ്ലോമ-സിവിൽ), ജൂനിയർ സ്ട്രക്ച റൽ എൻജിനീയർ (എം.ടെക്. സിവിൽ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: er.vivekickagmail.com, ഫോൺ: 9846060815

✅️ഡെലിവറി ബോയ്, ഡ്രൈവർ ഗോഡ്സ് ഓൺ ബി.എ. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഡെലിവറി ബോയ്സ് ഗേൾസ്, ഡ്രൈവർ, ഡ്രൈവർ കം ഡെലിവറി സ്റ്റാഫുകളെ
ആവശ്യമുണ്ട്. താമസം. ഫോൺ:9092205220, 9995728843

✅️ആയുർവേദ മരുന്നുനിർമാണ വിതരണ കമ്പനിയിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (പെൺ) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. കംപ്യൂട്ടർ അറിവ് നിർബ സം, യോഗ്യത: ബിരുദം, ബി.എ സി. ബോട്ടണിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന, നെല്ലായി, ഇരിങ്ങാല ക്കുട, മുരിയാട്, കൊടകര, പുതു ക്കാട് പ്രദേശത്തുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഇ-മെയിൽ: herbalcarekerala@gmail.com അക്കൗണ്ടന്റ്,സെയിൽസ്മാൻ കുരിയൻചിറയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സാനിറ്ററി ഷോപ്പിലേ ക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, സെയിൽ സ്മാൻ കം ഡ്രൈവർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9744858269

✅️ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, കളക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് (പെൺ),കളക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9562574000. ഇ മെയിൽ nidhimangalakarma@gmail.com

✅️സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് മോഡി കേക്സ് ആൻഡ് കൺഫെ ക്ഷണറിയിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായപരിധി: 18-40, ഫോൺ:9447380502.

✅️ആയുർവേദ ഉത്പന്ന നിർമാണ കമ്പനിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റി ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 17,000- 20,000 . sl.ng)., wl.ng). എന്നിവ ലഭിക്കും. ഇ-മെയിൽ: mkt77salesjob@gmail.com. ഫോൺ: 9446565814

✅️മാരുതി മെക്കാനിക്, കാർ പെയിന്റർ മാരുതി മെക്കാനിക്, മെക്കാനിക് ട്രെയിനീസ്, കാർ പെയിന്റേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗ ണന, താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 7594947779, 8592947774, 8592947776

✅️മാനേജർ, വെയ്റ്റർ തൃപ്രയാറിലെ കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് മാനേജർ, വെയ്റ്റർ പാർസൽ ബോയ്സ് (ബൈക്കു ണ്ടായിരിക്കണം), കാഷ്യർ, ക്ലീനിങ്, ദോശ മാസ്റ്റർ, ടീ മാസ്റ്റർ,കിച്ചൺ ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, താമസം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ 9645272875

✅️സെയിൽസ്മാൻ പെർഫ്യൂം ഷോപ്പിലേക്ക് 10 കെ.എം. പരിധിയിലുള്ള 0. വരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ സെയിൽസ്മാൻമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 12,000 രൂപ, ഫോൺ: 9846046539, 9961615586

✅️കുക്ക്, അലക്കുകാർ തൃപ്രയാർ ഹോട്ടൽ ഡ്രീംലാന്റിലേ ക്ക് അലക്കുകാർ (സ്ത്രീ/ പുരുഷൻ, ശമ്പളം: 18,000 രൂപ), പാചക ക്കാർ (സ്ത്രീ പുരുഷൻ, ശമ്പളം: 30,000 രൂപ) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 8281029994. ഇമെയിൽ: hoteldreamland288@ gmail.com

✅️ഹെൽപ്പർ കെമിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഹെൽ പേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രതി ദിനം 450 രൂപ ശമ്പളം. ഫോൺ: 9349763589, 09072409047 ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്

✅️അയ്യന്തോളിലെ ട്രാവൽ കമ്പ നിയിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകൾ അറിയണം. ഫോൺ: 9645272875

✅️ഡ്രൈവർ, ക്ലാർക്ക് വേലൂർ സ്കൂളിലേക്ക് ഡ്രൈവർ, ക്ലാർക്ക്, എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ടീച്ചേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 8921843835

✅️AVA Drops & RAN Drops മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്, കെമിസ്റ്റ്, പ്ലാന്റ് ഓപറേറ്റർ (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ), ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്. അപേക്ഷിക്കുക. Avaran Group of Companies, VIII/243, Opp. KSEB Sub Station, Madakkathara PO, Mannuthy, Thrissur; 94950 57777; avarangroup@gmail.com

✅️തൃശൂർ ബിൽഡേഴ്സ് പ്രോജക്ട് മാനേജർ (പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ): ബിടെക്/ ഡി പ്ലോമ സിവിൽ, 10 വർഷ പരിചയം; പഴ്സനൽ സെക്രട്ടറി ടു സിഎംഡി: ബിരുദം, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, സമാ ന മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം; സീനിയർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് മാനേജർ: ബിരുദം, 3-5 വർഷ പരിചയം; സെ യിൽസ് മാനേജർ: ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം; കസ്റ്റമർ കെയർ ഓഫിസർ ബിരുദം, 1-2 വർഷ പരിചയം; ഡാ ഫ്റ്റ്സ്മാൻ കം ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ: ബിടെക്/ ഡിപ്ലോമ സിവിൽ, 2-3 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ): ബിടെക്/ ഡിപ്ലോമ, 3-5 വർഷ പരിചയം. ഫോട്ടോയും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഉടൻ മെയിൽ ചെയ്യുക. Thrissur Builders Pvt Ltd, 2nd Floor, TBPL Arcade, Near Vaidyuthi Bhavan, Kottappuram, Thrissur-680 004; 95629 90002; hrd.tbpl@gmail. com

✅️കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി സൈറ്റ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ): ഡിപ്ലോമ/ബിടെക്, സീനിയർ കൺ സ്ട്രക്ഷൻ എൻജിനീയർ (സിവിൽ): ഡിപ്ലോമ/ബിടെക്, 7 വർഷ പരിചയം; ജൂനിയർ ആർക്കിടെക്റ്റ്: ബിആർക് റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 98477 11666; formstsr@gmail.com

13-04-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, സെയിൽസ്, കളക്ഷൻ എക്സി ക്യുട്ടീവ്, മ്യൂസ് മേക്കർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7994590674.

✅️കാർ പെയിന്റർ മാരുതി സർവീസുകളിലേക്ക് കാർ പെയിന്ററെ ആവശ്യമു ണ്ട്. താമസസൗകര്യം ലഭിക്കും. ഫോൺ: 8590733143,

✅️ഫാർമസിസ്റ്റ്, ടെക്നീഷ്യൻ വാടാനപ്പള്ളി കർഷക കോ ഓപ്പ റേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഫാർമ സിസ്റ്റ് (ബി.ഫാം ഡി.ഫാം.), നീതി ലാബിലേക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ (എം. എൽ.ടി./ ഡി.എം.എൽ.ടി.) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0487 2602385, 9497623881.

✅️ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, കാഷ്യർ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറിയിലേക്ക് ബില്ലിങ്/ കാഷ്യർ, സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, മാനേജർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 35-ന് മുകളിൽ. ഫോൺ: 9567583118.

✅️അക്കൗണ്ടന്റ്, മെക്കാനിക് ഗൃഹോപകരണസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, അക്കൗണ്ടന്റ് കം സെയിൽസ്മാൻ, മെക്കാനിക് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. C0068: 7907434021.

✅️മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസർ വി. ഹോംസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസറെ ആവശ്യമുണ്ട് (പെൺ), ഫോൺ: 9846125369.

✅️സിറ്റി സെറാമിക്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്-കോർപറേറ്റ് സെ യിൽസ്: പരിചയം; അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഷോറും സെയിൽസ്. പരി ചയം; പർച്ചേസ് മാനേജർ സെയിൽ സ്: പരിചയം, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് (പുരുഷൻ): ടാലി പരിചയം. City Ceramics, Althara Jn, Chiyyaram, Thrissur- 680026, 97784 10695; jobs.cityceramics@gmail.com

✅️അമ്പിളി ജ്വല്ലേഴ്സ് സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസർ 5 വർ ഷ പരിചയം, പ്രായ ം 45 ൽ താഴെ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരു ഷൻ): പരിചയം, പ്രായം 35 ൽ താഴെ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ) പരിചയം. പ്രായം 35 ൽ താഴെ; ബില്ലി ങ് സ്റ്റാഫ് കം കാഷ്യർ (പുരുഷൻ), 2 വർഷ പരിചയം. പ്രായം 45 ൽ താഴെ സെയിൽസ് ട്രെയിനി. ഫോട്ടോ സഹിതം ബയോഡേറ്റ ഇമെയിൽ മു ഖേനയോ നേരിട്ടോ അപേക്ഷിക്കുക. Kallingapuram Ambili Jewellers Gold & Diamonds, Kallingapuram Building, Aalthara, Irinjalakuda; 0480-2827665; ambilijewellers@ gmail.com

05-04-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ പ്രൊഫിഷ്യന്റ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സെയിൽസ് മേഖലയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് സെയിൽസ്, അഡ്വൈസർ
റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, ട്രെയിനിങ്, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നീ രംഗത്താണ് ജോലി. കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം.പ്രായം: 30-50 വയസ്സ്. ശമ്പളം: പ്രതിവർഷം 360,000 രൂപ. സി.വി. അയക്കുക: hr@theproficient. in.: 0487-2995988,
9633988988.

✅️ വനിതാ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ് വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജരെ (വനിത)ആവശ്യമുണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസിലാണ്
nowshad@texasmedi.com എന്ന ഇ മെയിലിൽ
സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 9061795295.

✅️മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് സീടെക് വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. കംപ്യൂട്ടർ അറിവ്,ടൂവീലർ ലൈസൻസ്. പ്രായം: 25 വയസ്സ്. southinpolymers@yahoo.in എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 9895242215.

✅️അക്കൗണ്ടന്റ് താരിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് ലോജിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് അക്കൗണ്ട ന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8129809331.

✅️കോ-ഓർഡിനേറ്റർയെസ് ഇൻഡ്യ ഫൗണ്ടേഷനി ലേക്ക് കോ-ഓർഡിനേറ്റേഴ്സി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9746012212.

✅️ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കൈപ്പറമ്പ് രൂപാസ് ബ്യൂട്ടി പാർ ലറിലേക്ക് ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9605823079.

✅️സ്റ്റാഫ് ഓഫീസിലേക്കും സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്കും സ്റ്റാഫിനെ നിയ മിക്കുന്നു. പ്രായം 28 വയസ്സിൽ MONY. 9747919972. 8891101908.

✅️ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് കളക്ഷൻ ഏജൻസിയിലേക്ക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 9645588444,

✅️സെയിൽസ് മാനേജർ.കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ സെയിൽസ് മാനേജർ, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, ഹെൽപ്പർമാർ,ഷോപ്പ് അസിസ്റ്റന്റുമാർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9349995888.

✅️വൈദ്യരത്നം നഴ്സിങ് ഹോം- അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ എംകോം, 10 വർഷ പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Vaidyaratnam Nursing Home Pvt Ltd, Thaikkattussery, Thrissur; 94463 43770; jobs@vaidyaratnam.com

✅️ചിന്നൻ ഗോൾഡ് ഡയമൺസ് സെയിൽസ്മാൻ: 3 വർഷ പരി ചയം, 25-35 വയസ്സ്; സെയിൽസ് ട്രെയിനി. ബയോഡേറ്റയുമായി നേ രിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. Chinnan Gold & Diamonds, മനോരമ ജംഗ്ഷനു സമീ പം, ഇക്കണ്ട വാരിയർ റോഡ്, തൃശൂർ, 98460 38111.

✅️ഐടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, സ്റ്റാ ഫ് നഴ്സ്, ഡവർ/അറ്റൻഡന്റ്, കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 90616 47555; teslascanshr@gmail.com

✅️PMB ഇന്റീരിയേഴ്സ് • ഫാക്ടറി മാനേജർ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്, കട്ടിങ് ലിസ്റ്റ് എക്സ്സ്പെർ ട്, സെയിൽസ് മാനേജർ, സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 73562 22279; hr@ pmbassociate.com

09-03-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️വാർഡൻ, മാനേജർ നക്ഷത്ര വാർഡൻ, മാനേജർ, സപ്ലയർ, കുക്ക് എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്, താമസ സൗകര്യം ലഭിക്കും. 9048404999

✅️സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് റെഡിമെയ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9995445773. ഇ-മെയിൽ: dineshss.prabhu@ gmail.com

✅️അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ (ടെക്നിക്കൽ): ബിടെക്/ഡിപ്ലോമ (സി വിൽ), 15 വർഷ പരിചയം; ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ: ബിടെക്/ഡിപ്ലോമ (സി വിൽ), 10 വർഷ പരിചയം മുൻഗണന; സീനിയർ സെയിൽസ് മാനേജർ: ബി രുദം, 10 വർഷ പരിചയം. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഫോട്ടോയും സഹിതം അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. Thrissur Builders Pvt Ltd, 2nd floor, TBPL Arcade, Near Vaidyuthi Bhavan, Kottappuram, Thrissur-680 004; 95629 90002; hrd.tbpl@gmail.com

28-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅മാനേജർ, ഫിൽഡ് സ്റ്റാഫ് ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കാർ, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്, ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൽട്ടന്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 23-60 വയസ്സ്. ഫോൺ: 8157002774, 8589868525.

✅സി.എ. ആർട്ടിക്ക്സ്, ഓഡിറ്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ്
സി.എ. ആർട്ടിക്ക്ൾസ്, സി.എം .എ. ട്രെയിനീസ്, ഓഡിറ്റ് എക്സി ക്യുട്ടീവ്സ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനീസ് എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. വാട്സാപ്പ്: 8304008926. ഇ-മെയിൽ: careerincafs@ gmail.com.

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ ബുൾറ്റ് കംപ്യൂട്ടർ എജു ക്കേഷനിലേക്ക് എസ്.എ.പി. എഫ്.ഐ.സി.ഒ., എസ്.എ.പി. എം.എം., ടാലി ജി.എസ്.ടി., ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ഓൺലൈൻ ആപ്ലി ക്കേഷൻസ് വർക്സ്, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ടെലികാളർ, ഫോട്ടോസ്റ്റാ റ്റ്, പ്രിന്റിങ്, ബെൻഡിങ് എന്നി വയ്ക്ക് ആളെ വേണം. ഫോൺ: 8086888999, 8943222555.

✅വനിതാ കുക്കിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9497073109, 9072195474.

✅അക്കൗണ്ടന്റ് കം സെയിൽസ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് -കം – സെയിൽ സ്മാനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ടൂവീലർ ലൈസൻസ് നിർബന്ധം. : 9387113262.

✅ജ്യൂസ് മേക്കർ, സെയിൽസ് എന്നിവയിലേക്ക് ആളെ വേണം.: 8714415557

✅കൃഷ്ണ ഇൻ മാനേജർ: എംബിഎ (ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്), 3-5 വർഷ പരിചയം; എഫ് ആൻഡ് ബി മാനേജർ ആൻ ഡ് അസിസ്റ്റന്റ്: ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ (ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്), 3-5 വർഷ പരിചയം; എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ്: ബിരുദ ഡിപ്ലോമ (ഹോട്ടൽ മാനേ ജ്മെന്റ്), 5-10 വർഷ പരിചയം; സൂസ് ഷെഫ്: ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ (ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്), 3 വർഷ പരിചയം; ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് മാനേജർ ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ (ഹോ ട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്), 5 വർഷ പരിചയം; ഹൗസ് കീപ്പിങ് മാനേജർ: ബിരുദം ഡിപ്ലോമ (ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്), 3-5 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ a. 95362 22255; hrkrisinn@ gmail.com

✅വിഷൻ ഹോണ്ട ടീം ലീഡർ – സെയിൽസ്, സീനിയർ കൺസൽറ്റന്റ് സെയിൽസ് (2-4 വർഷ പരിചയം); കൺസൽറ്റന്റ് – സെ യിൽസ് (0-2 വർഷ പരിചയം). അപേ ക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. 8606945110; tsr.hr@visionhonda.com

✅ഫൽഗുനി സെയിൽസ് ആൻഡ് ബില്ലിങ് സ്റ്റാ ഫ്. ഉടൻ റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 2nd Floor, 37/2209/3, White Field Tower, C Achuthamenon Road, Punkunnam, Thrissur; 79947 07111; falguniretail@gmail.com

✅ചൈതന്യ അക്കാദമി ആൻഡ് കൗൺസലിങ് സെന്റർ സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേറ്റർ: ബിഎഡ്/ ഡിഎഡ് (സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേഷൻ), സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ്: ബിഎഎസ്എൽ പി, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്: എംഎസ്സി സൈക്കോളജി. അപേക്ഷയും ബയോ ഡേറ്റയും 9496342081 എന്ന നമ്പറിൽ അയയ്ക്കുക.

22-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️ജിയോബ്ലൂ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻസ് സെയിൽസ് ഓഫിസർ: 2 വർഷ പരിചയം. ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെ യ്യുക. Geo Blue Water Solutions, Room No.36/4666/1, Vellat Lane, Thrissur-680 001; 97784 23632; info@geobluein.com

✅️TDLC ക്യൂഎ/സി എൻജിനീയർ (സി വിൽ) ബിടെക് സിവിൽ, 5-7 വർഷ പരിചയം; എസ്റ്റിമേഷൻ എൻജിനീ യർ: ബിടെക് സിവിൽ, 7-10 വർഷ പരിചയം; ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീ യർ: ബിഇ/ബിടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ, 7-10 വർഷ പരിചയം, എ ക്ലാസ് ലൈ സൻസ്, ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് ഹെഡ്: ബിടെക് സിവിൽ എംബിഎ മാർക്കറ്റിങ്, 7-10 വർഷ പരിചയം ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: 15 വർഷ പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. hrtdlccs@gmail.com

✅️സ്നോവൈറ്റ് ബില്ലിങ് കം അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റാഫ്: ബികോം, ടാലിയിൽ പ്രാവീണ്യം, തൃശൂർ ടൗണിൽ നിന്നും 5 കിമീ ചു റ്റളവിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഉടൻ ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക. Snow White, Dress & Dry Cleaners, MG Road, Thrissur-1; 98950 52278; kunjipavoo1964@gmail.com

✅️സ്റ്റാർ പൈപ്സ് & ഫിറ്റിങ്സ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ: സിഎ. 2-5 വർഷ പരിചയം; കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട ന്റ്: ഐസിഡബ്ല്യുഎ/സിഎംഎ, 2-5 വർഷ പരിചയം; എച്ച്ആർ മാനേജർ: എംബിഎ എച്ച്ആർ, 2-5 വർഷ പരി യം. പ്രായം 30-40, റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. gmstarpipes@gmail.com

✅️ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി സെയിൽസ്മാൻ പ്ലസ് ടു, 3 വർഷപരിചയം; കംപ്യൂട്ടർ ഓപറേറ്റർ: സോ വെയർ, ഹാർഡ്വെയർ പരിചയ മുള്ള യുവാക്കൾ. ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക. 96338 32291; tradition 103@outlook. com

✅ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് മൂന്നുപീടികയിലെ ഷീസോൺ ലേഡീസ് ഹൈടെക് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് പരിചയസമ്പ ന്നരായ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാരെയും റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനെയും ആവശ്യ azem, annomo: 0480-2980033, 9562686660.

✅അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ബിരുദവും ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓപ്പറേ ഷൻസ് കൈകാര്യംചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കംപ്യൂട്ടർ അറിവുമുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ഡിപോട്ട് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്റ്റോർ കീപ്പിങ്ങിലും സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിലും പരിചയമുള്ള വർക്ക് മുൻഗണന. ഗുരുവായൂരി ലേക്കും കുന്നംകുളത്തേക്കുമാണ് ആവശ്യം. hr@kpnamboodiris. com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കുക.

✅ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ലോഡ്ജിങ് ഹൗസിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 7597586258. ഇ-മെയിൽ: hshgkh123@gmail. com.

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് വി.ബി. മാൾ ആൻഡ് സിനിമാ സിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7306568616.

✅സെയിൽസ്മാൻ,റെഗാലിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമൺഡ്സിലേക്ക് സെയിൽ സ്മാൻ, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പെൺ, ടെലി കോളർ-പെൺ, അക്കൗണ്ടന്റ് ബില്ലിങ്, ഓഫീസ് ബോയ്/ഹൗസ് കീപ്പിങ് എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. അഭിമുഖം ഫെബ്രുവരി 22-ന് രാവിലെ പത്തുമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുവരെ. സ്ഥലം: ബിവിയർലി പാർക്ക് ഓഫീസ്, എടപ്പുള്ളി റോഡ്, ഗുരുവായൂർ, ഫോൺ: 9645393916, 9895776388. ഇ-മെയിൽ: regaliagoldsales@ gmail.com.

✅ആയുർവേദ റിസോർട്ടിലേക്ക് കൊമ്മി 1, കൊമ്മി 2, കൊമ്മി 3 കിച്ചൺ ടീം ആൻഡ് എഫ് ആൻഡ് ബി പ്രൊഡക്ഷൻ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദ മുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തിപ രിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. താമസസൗകര്യം ലഭിക്കും. hr@ thenattikabeach.com ng ഇ-മെയിലിൽ ഫോട്ടോ സഹിതം Go0068: 09072066333.

✅ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ സൈനേജ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. ഫോൺ: 9895774447, 9387103492.

✅ഹെൽപ്പർ കണിമംഗലം ഭദ്ര ഇൻഡസ്ട്രീ സിലേക്ക് ഹെൽപ്പറെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 0487-2448754, 9446621245, 7293232374.

14-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅തൃശൂർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഗോൾഡ് റീജനൽ മാനേജർ: 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം, അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ: സിഎ. ഇന്റർ, പരിചയം; ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സി ക്യൂട്ടീവ്: പിജി ബിരുദം, എം.എസ് ഓഫിസ്, മാനേജർ- റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ, ഫീൽഡ് ഓഫി സർ: ടുവീലറും മൈക്രോ ഫിനാൻ സ് പരിചയവുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Invest Gold & General Finance (P) Ltd, Invest Complex, Oorakam PO, Thrissur-680 562; 94476 88667; ceo@investgoldfinance.com

✅വെസ്റ്റ്ഫോർട്ട് റിയൽറ്റേഴ്സ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്: ബിരുദം, ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയിൽ പ്രാവീണ്യം, മാനേജർ സെ യിൽസ്: എംബിഎ/ ബിഎ, 10 വർഷ പരിചയം; എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെയിൽ സ്: എംബിഎ, ബിഎ, 5 വർഷ പരിപ യം; മാനേജർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് ബിരുദം/പിജി, 10 വർഷ പരിചയം; എക്സിക്യൂട്ടീവ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ സ് ബിരുദം. പിജി, 5 വർഷ പരിചയം; എക്സിക്യൂട്ടീവ് പർച്ചേസ്: ബിരുദം പിജി, 5 വർഷ പരിചയം; മാനേജർ പ്രോജക്ട്സ്: ഡിപ്ലോമ/ബിടെക്, 10 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് എൻജിനീ യർ: ഡിപ്ലോമ/ബിടെക്, 6 വർഷ പരി ചയം; ഡ്രൈവർ: പരിചയം; ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്; പരിചയം, കൺസ്ട്ര ക്ഷൻ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ളവർ റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 95362 22255; hr@westfortrealtors.com

✅ ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് തസ്തിക, പ്രായം: സെയിൽസ് ഗേൾ 18-35; കസ്റ്റമർ കെയർ (സ്ത്രീ): 18- 30; സൂപ്പർവൈസർ: 30-40, ഫെബ്രുവ രി 19 വരെ രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഇനി പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ. Jayalakshmi Silks, Poothole Road, Thrissur; 97458 20111.

08-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ Sovereign Kuries • ക്ലാർക്ക്/ലിറ്റിഗേഷൻ ക്ലാർക്ക് (പുരുഷൻ): ടുവീലർ ലൈസൻസും കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ ക്ക് മുൻഗണന. Sovereign Kuries (India) Pvt Ltd, Reg Off: 1st Floor, TMS Complex, Pallikulam Road, Thrissur-1: 0487-2440260.

✅വെസ്റ്റേൺ ലോൺസ്& റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് . ജനറൽ മാനേജർ: ബിരുദം,ഇംഗ്ലിഷിൽ പ്രാവീണ്യം, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം. കാഞ്ഞാണി പരിസര ത്തുള്ളവർ ഫോട്ടോ സഹിതം സിവി ഉടൻ അയയ്ക്കുക. Western Loans & Real Estates (P) Ltd, Kanjany PO, Thrissur-680 612; 0487-2991772; westernloanskanjany@gmail.com

✅സെന്റ് മേരീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജർ: 5 വർഷ പരിചയം, മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷ നിലും കംപ്യൂട്ടർ ഓപറേഷൻസിലും Goloi. St. Mary’s Transporting Company, Nr. Head Post Office, Sakthan Nagar, Thrissur-680 001; 93871 07780; jobs.stmarystcr@ gmail.com

03-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅അക്ഷയശ്രീ നിധി സീനിയർ മാനേജർ (2-4 വർഷ പരി ചയം); ഫീൽഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (1-2 വർഷ പരിചയം), ഓഫിസ് സ്റ്റാഫ്. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Akshayasree Nidhi, Viyyur; 94470 30096; akshayasreenidhiviyyur@gmail.com

✅Alego Fire Systems എച്ച്ആർ മാനേജർ: 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; സെയിൽസ് മാ നേജർ: 6 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരി ചയം; ബിഡിഎം; 4 വർഷ പരിചയം സെയിൽസ് എൻജിനീയർ 3 വർഷ ത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ: 3 വർഷത്തിൽ കൂടു തൽ പരിചയം; ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ എംഇ പി. 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Alege Fire Systems, NP Tower, West Fort, Thrissur, 90723 49101; hr@alego.in

✅തൃശൂർ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ ശോഭാസിറ്റി തൃശ്ശൂരിലേക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജരെ ആവശ്യ സിവിൽ ഡിപ്ലോമ, ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റീസിൽ പത്തു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിച യം. പ്രായം: 50, ഇ- മെയിൽ sobhaassociationoffice@gmail. com. ഫോൺ: 0487 2379900

25-01-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅തൃശ്ശൂർ പ്ലംബർ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ,
വെയിറ്റർ, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസവുംഭക്ഷണ വുമുണ്ടായിരിക്കും .9744746764

✅ TK മെഷിനറീസ് ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ് (സ്ത്രീ): ബി രുദം, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, തമിഴ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ അറിവ്; ഫീൽഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷൻ): പ്രായം 25 നു മുകളിൽ; ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ): കാഡ് ഡ്രോയിങ്; ഫാബ്രിക്കേറ്റർ (പുരുഷൻ): 5 വർഷ പരിചയം, പ്രായം 40-50; ഫിറ്റർ, വെൽ ഡർ (മിഗ് ആൻഡ് ടിഗ്): പുരുഷൻ; സൂപ്പർവൈസർ- മെക്കാനിക്കൽ (പുരു ഷൻ): 10 വർഷ പരിചയം, പ്രായം 40- 50. TK Machineries, Nethaji Road, Kuttanellur PO, Thrissur-14; 90720 04323; tkmachineries@gmail.com

✅Mody സെയിൽസ് മാനേജർ: പരിചയം, പ്രായപരിധി: 45, സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Mody Cakes & Confectionery Pvt Ltd, Kuzhur PO, Near Mala; 94473 80502; modyfoods1987@ gmail.com

✅ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് ടൈൽ സാനിറ്ററി ഷോറൂമിലേക്ക് ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫിനെ (ആൺ) ആ വ ശ്യമുണ്ട് . യോഗ്യത : ബി.കോം, ടാലി, പുതുമുഖങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.infocoastalter@gmail.comഎന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് സി.വി.
അയക്കുക. ഫോൺ: 7012992842

✅ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഓഡിറ്റ് ട്രെയിനി തോമസ് ടോണി ആൻഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്സ് (ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ/ ഇന്റർ), ഓഡിറ്റ് ടെയിനീസ് (ബി.കോം, കംപ്യൂട്ടർ),ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നിവരെ. ttcoter@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക, ഫോൺ: 04872321665, 2323459

✅മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ
എളനാടിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ് (എഫ്.എം.സി.ജി.പരിചയം), സെയിൽസ്മാൻ(എഫ്.എം.സി.ജി. പരിചയം)പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പാൽ(ഡയറിയിൽ ഡിപ്ലോമ – തൃശ്ശൂർ), ഓട്ടോ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ (കൊമേഴ്സ്യൽ വാഹനത്തിൽ അഞ്ചുവർഷ പ്രവൃത്തിപരി യം കൊല്ലം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ- മെയിൽ: careers@elanadu.com. ഫോൺ: 7593883322

✅സ്റ്റാഫ് അരിമ്പൂരിലെ നമ്പിടീസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളു ണ്ട്. യോഗ്യത: പ്ലസ്, കംപ്യൂട്ടർ പരിചയം അഭികാമ്യം. ഫോൺ: 8714343735

✅ഐ.ടി. സ്റ്റാഫ് ഓഫീസിലേക്ക് ഐ.ടി. മേഖ ലയിൽ വിവിധ ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: പ്ലസ്ട ഐ.ടി.ഐ./ ഡിപ്ലോമ/ സി.എ. ഡി. ഇ-മെയിൽ: jobs2015tcr@ gmail.com: 8075256517

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ജ്വല്ല റിയിലേക്ക് സെയിൽസ്മാൻ (comigo: 17,000-23,000), സെയിൽഗേൾസ് (12,000- 15,000), സെയിൽസ് ട്രെയിനീസ് (12,000-14,000), ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് (15,000 രൂപ), ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് (15,000) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോട്ടോ സഹിതമുള്ള ബയോഡേറ്റ നേരിട്ട് നൽകുക യോ ഇ-മെയിൽ വഴി അയക്കു കയോ ചെയ്യുക. ഇ മെയിൽ: hrambili@gmail.com. വിലാസം: കല്ലിങ്ങപുരം ബിൽഡിങ്, ആൽത്തറ, ഇരിങ്ങാലക്കുട. ഫോൺ: 7025770259

20-01-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ തൃശൂർ നിർമാൺ ഡിസൈനേഴ്സ് ത്രിഡി വിഷ്വലൈസർ: 2 വർഷ പരി ചയം; ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ: ബിടെക്/ ഡിപ്ലോമ സിവിൽ, 3 വർഷ പരിചയം; ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ: ബിടെക്/ ഡിപ്ലോമ സിവിൽ, 1 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് എൻജിനീയർ: ബിടെക്/ഡിപ്ലോമ സിവിൽ, 3 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ: ബിടെക്/ഡിപ്ലോമ/ ഐടിഐ സിവിൽ, 1 വർഷ പരിചയം; ഫോട്ടോ സഹിതം റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. Nirman Designers, Chazhur, Thrissur 680 571; 0487-2272186; nirmaanhrd@gmail.com

✅ ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് തസ്തിക, പ്രായം: ഫ്ലോർ സൂപ്പർ വൈസർ: 25-40; സെയിൽസ്ഗേൾ: 18-35; സെയിൽസ് മാൻ: 20-30; കസ്റ്റമർ കെയർ സ്റ്റാഫ്-ഹോസ്റ്റൽ (സ്ത്രീ): 18-30; ഇന്റേണൽ സെക്യൂ രിറ്റി ഹോസ്റ്റൽ (സ്ത്രീ): 18-35; ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് ഹോസ്റ്റൽ (സ്ത്രീ): 18-28; ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ (സ്ത്രീ): 40-55; ഡ്രൈവർ -ഹോസ്റ്റൽ: 30-45. ജനുവരി 22 വരെ ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാ സത്തിൽ രാവിലെ 9.30 നും വൈകീട്ട് 7.30 വരെ ഇന്റർവ്യൂ. Jayalakshmi Silks, Poothole Road, Thrissur; 95263 31239.

✅ഓറോ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ (പരിചയം), മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (1 വർഷ പരിചയം), സെയിൽസ്മാൻ പരിചയ മുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന), സെയിൽസ് ട്രെയിനി, അക്കൗണ്ടന്റ് (2 വർഷ പരി ചയം), ഓഫിസ് ബോയ്. ഫോട്ടോ സഹിതം ബയോഡേറ്റയു മായി ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക. ഓറോ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, പുത്തൻ പള്ളിക്ക് പിൻവശം, പള്ളിക്കുളം റോഡ്, തൃശൂർ-1; 93889 60187; orogolddiamonds@ gmail.com

11-01-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ആർക്കിടെക്ട്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ അയ്യന്തോൾ എ.വി. ഡി നിലേക്ക് ആർക്കിടെക്ട്, ഡ്രാ ഫ്റ്റ്സ്മാൻ, എസ്റ്റിമേറ്റർ (ക്യു. എസ്.), സൈറ്റ് എൻജിനീയർ, ടാലി അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: avdesign@atvik-group.com.

✅SS ട്രേഡിങ് കമ്പനി അക്കൗണ്ടന്റ്: 4-5 വർഷ പരിചയം, ജിഎസ്ടി, ടാലി അറിവ്, തൃശൂർ ടൗണിൽനിന്നു 12 കി.മീ. പരിധിയിലു ള്ളവർ അപേക്ഷിക്കുക. SJS Trading Company, 34/5583, Next to Thrissur Head Post Office, Sakthan Nagar, Thrissur-680 001; 9387107780; sjstradingco.tsr@gmail.com

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് കെമിസ്റ്റ് (സ്ത്രീ), ടെക്നീഷ്യൻ (പുരുഷൻ), ടെലികോളിങ് (സ്ത്രീ). Life Drop, മരിയ കോംപ്ലക്സ്, വികെയർ മെഡിക്കൽസി നു എതിർവശം, പറവട്ടാനി (ചുങ്കം), തൃശൂർ-680 655: 95448 69122, lifedropwaterts@gmail.com

✅തോംസൺ ഗ്രൂപ് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ; 5 വർഷ പരി ചയം. ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക. 97470 61221 (Watsapp only)

✅കണ്ടംകുളത്തി വൈദ്യശാല സീനിയർ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ: എംഡി മർമ ചികിൽസ (വിരമിച്ച ഡോ ക്ടർമാർക്കു മുൻഗണന); അഡ്മിനി റ്റർ (പുരുഷൻ): 3-5 വർഷ പരിച യം; ടെലി കോൾ മാർക്കറ്റിങ് എക്സി ക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ): ടെലി മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള വർക്ക് മുൻഗണന. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. KP Pathrose Vaidyan’s Kandamkulathy Vaidyasala Pvt Ltd, HO Kuzhur, Thrissur; 97458 67700; office@kandamkulathy.com

✅എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ കം സൂപ്പർവൈസർ, എസ്റ്റിമേ റ്റർ എന്നിവരെ ആവശ്യ an. customerservice@ salimassociates.com m ഇ-മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കുക. Gn006m8: 9846069129.

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (30വയസ്സ്
ഓഫീസ് ബോയ് (30 വയസ്സ്. എസ്.എസ്.എൽ.സി.), റിട്ട യേഡ് ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സ്
എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണ താമസ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഫോൺ: 9843737887,
9500582155, 0422 2232399.

28-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅തൃശൂർ ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്, ടെലികോളർ (സ്ത്രീ). ബയോഡേറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ്, പുത്തൻപള്ളിക്ക് പിൻവശം, എരിഞ്ഞേരി അങ്ങാടി, തൃ ശൂർ; 89433 47916; trinitygold2017@ gmail.com

✅വൃന്ദാവൻ ഇൻ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് (സ്ത്രീ), ഗെസ്റ്റ് റിലേഷൻ മാനേജർ (സ്ത്രീ), ഇവന്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ (സ്ത്രീ), ബാൻക്വറ്റ് മാനേജർ, കാഷ്യർ (പുരുഷൻ), റ റൻ ക്യാപ്റ്റൻ, വെയിറ്റർ,(പുരുഷൻ), സ്റ്റോർ കീപ്പർ (പുരു ഷൻ), ദോശ മേക്കർ. ഉടൻ ബന്ധപ്പെ ടുക. Vrindavan Inn, Marar Road, Thrissur; 98958 69526.

✅ക്രിസ്റ്റൽ അസോഷ്യേറ്റ്സ് • എച്ച് ആർ മാനേജർ, എച്ച്ആർ
എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഫിനാൻസ് മാനേ ജർ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഓഫിസ് സ്റ്റാഫ്, ടെ ലികോളർ. ബിരുദക്കാർക്ക് അപേക്ഷി 060.. Crystal Associates, Kanjiras Arcade, Ground Floor, Machingal Lane, Naicannal, Thrissur; 70250 01397; rathishnair992@gmail.com

✅കുക്ക്, വാർഡൻ ലേഡീസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കുക്ക്, വാർഡൻ എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9400611938, 8078192562

✅ആർക്കിടെക്ട്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ആർക്കിടെക്ട്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ,എസ്റ്റിമേറ്റർ (ക്യു.എസ്.), സെക്രട്ടറി ടാലി അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിലാസം: ഐ.ക്യു. ആർക്കിടെക്സ്, പി.ഒ. ബോക്സ് നമ്പർ 638, തൃശ്ശൂർ- 3. ഇ-മെയിൽ: iq.architects5@ gmail.com

✅നിധി കമ്പനിയിലേക്ക് മാനേജർ, ഗോൾഡ് ലോൺ സ്റ്റാഫ്, പോളിസി ലോൺ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: kalpakanidhi@gmail. com. ഫോൺ: 9895761003.

✅ടെലികോളർ, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കുന്നംകുളം, തൃശ്ശൂർ, ഗുരുവാ യൂർ, ചാവക്കാട്, വടക്കാഞ്ചേരി, പട്ടാമ്പി, കൂറ്റനാട്, ചാലിശ്ശേരി, എടപ്പാൾ, പന്നിത്തടം, കേച്ചേരി, തൃപ്രയാർ, മമ്മിയൂർ, ചങ്ങരം കുളം, പൂങ്കുന്നം, വള്ളത്തോൾ എന്നീ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് പ്രൊ ബേഷണറി മാനേജർ, ടെലി കോളർ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസർ, മാനേജർ ട്രെയിനി, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 18 – 55. യോഗ്യത: പ്ല. ഫോൺ: 7907415674, 8590070879.

✅ഓഡിറ്റർ, അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് അസി സ്റ്റന്റ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: സി.എ. ഇന്റർ സി.എ. ആർട്ടിക്കിൾ. വയസ്സ്: 35. കൂടാതെ സീനിയർ അക്കൗ ണ്ടന്റ്/ അക്കൗണ്ടന്റ് (എം.കോം, ബി.കോം, ടാലി, അഞ്ചുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം, 35 വയസ്സ്), എക്സിക്യുട്ടീവ് (30- 40 വയസ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ടൈപ്പിങ്, എം.എസ്. ഓഫീസ് എന്നിവ അറിയണം), അക്കൗണ്ട് ട്രെയിനീസ് (ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ടാലി, യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ മെയിൽ: kshethraaudit@gmail. com. ഫോൺ: 7025259999,

✅ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, നഴ്സ് സൺ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിലേക്ക് അസി. മാനേജർ ഫിനാൻസ് (പെൺ, സി.എ. സി.എം.എ. ഇന്റർമീഡി യറ്റ്, രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരി ചയം), സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (ഒരുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം), സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, കാത്ത്ലാബ്, ഒരുവർഷ പ്രവൃത്തിപരി ചയം), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ (ഒരുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥി കൾ ഡിസം. 28-ന് രാവിലെ 10-ന് യോഗ്യതാപത്രങ്ങളുമാ യി അഭിമുഖത്തിനെത്തുക. എസ്.ടി. നഗർ, കണ്ണംകുളങ്ങര, തൃശ്ശൂർ- 680001. ഫോൺ: 0487 2433101. ഇ- മെയിൽ: enquiry@ trichurheart.com

✅സൈറ്റ് എൻജിനീയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലേ ക്ക് സൈറ്റ് എൻജിനീയറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. യോഗ്യത: സിവിൽ ഡിപ്ലോമ/ബി. ടെക്./ഐ.ടി.ഐ. ഇ-മെയിൽ: jmjcon2021@gmail.com

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, മെക്കാനിക് ഗൃഹോപകരണ സ്ഥാപനത്തിലേ ക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, അക്കൗണ്ടന്റ് കം സെയിൽസ്മാൻ, മെക്കാനിക് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. Good: 7907434021

✅ട്രാവൽ കൺസൽട്ടന്റ്,
മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ട്രാവൽ കൺസൽട്ടന്റ് (ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം രംഗത്ത് 2-5 വർഷത്തെ അനുഭവപരിചയം,ശമ്പളം: 15,000- 25,000), മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (2-5 വർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം,താമസം,
ഭക്ഷണം. ശമ്പളം : 15,000രൂപ. ഫോൺ: 6009600400.ഇ – മെയിൽ : carrier@aspireholidays.travel

✅മാനേജർ, അക്കൗണ്ടന്റ് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് മാനേജർ (അഞ്ചുവർഷ പ്രവൃ ത്തിപരിചയം), അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ (രണ്ടു വർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 6009600400. ഇ മെയിൽ carrier@aspirenidhiltd.com

21-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅തൃശ്ശൂർ ലേഡി വാർഡൻ,ലേഡി സപ്ലയർ,ലേഡി വാർഡൻ, ലേഡിസ് യർ, അസിസ്റ്റന്റ് കുക്ക് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:7558008800

✅ഡീസൽ മെക്കാനിക് അഞ്ചുവർഷത്തിലധികം പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള ഡീസൽ മെക്കാനിക്കുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.9447023831

✅തൃശൂർ KTM ഷോറൂം മാനേജർ (3 വർഷ പരി യം), സർവീസ് മാനേജർ (2-4 വർഷ പരിചയം), അക്കൗണ്ടന്റ് (സ്ത്രീ, 1-4 വർഷ പരിചയം), സ്പെയർ പാർട്സ് ഇൻ ചാർജ് (പരിചയം), മെക്കാനിക് (1-3 വർഷ പരിചയം), ടെലികോളർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മെക്കാ നിക് ഹെൽപ്പർ. KTM, Mannuthy Bypass; 79091 99993, ktmthrissur@ gmail.com

✅എബ്രഹാം & ജോ ഓഡിറ്റ് മാനേജർ: സിഎ ഇന്റർ, പരിചയം; ഓഡിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ സിഎ പൂർത്തിയാക്കിയവർ; ടിഡിഎ സ് റിട്ടേൺസ് ഫയലിങ്: ബികോം, പരിചയം; ജിഎസ്ടി ഫയലിങ് ബികോം, പരിചയം; ഐടി റിട്ടേൺ ഫയലിങ്: സിഎ പൂർത്തിയാക്കിയവർ; അക്കൗണ്ടന്റ്: ബികോം, ടാലി അറിവ്. അപേക്ഷിക്കുക. Abraham & Jose Chartered Accountants, Mission Quarters Road, Thrissur-680 001; aajcathrissur@gmail.com

✅ചേലൂർ പ്രോപ്പർട്ടിഡവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് (പുരുഷൻ): ബി 3-5 വർഷ പരിചയം; കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ): ബിരുദം, 3-5 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് എൻജിനീയർ (പുരുഷൻ): സിവിൽ ഡിപ്ലോമ, 3-5 വർഷ പരിചയം. സ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. Cheloor Property Development Projects Ltd, Corporate Office: Cheloor Residency, Punkunnam, Thrissur; hr@cheloor.com

✅കുക്ക്, വെയ്റ്റർ ഗുരുവായൂരിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കുക്ക്, എണ്ണപ്പലഹാരവിദഗ്ധർ, വെയ്റ്റേഴ്സ്, റൂം ബോയ്, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസസൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും.9605990001

✅ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ്, മാർക്കറ്റിങ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ് ആയുർവേദിക് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്സ് നിർമാണ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി സ്റ്റ്, മാർക്കറ്റിങ് റെപ്രസന്റേറ്റീ വ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. 9567156547

✅റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലറ്റ് മാനേജർ,ബേക്കറിയിലേക്ക് റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലറ്റ് മാനേജർ, ബില്ലിങ് കം സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് (ആൺ/പെൺ), ഡ്രൈവർ, പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് (ആൺ, പെൺ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ everydaybakesho@gmail.com. വാട്സാപ്പ് 7356716111

✅അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടിവ് ഇന്ത്യാമാർട്ട് ടാലി പോയിന്റിന്റെ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലേക്ക് ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ബിസിനസ് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ടാലി സപ്പോർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ടെലികോളർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത:ഡിഗ്രി എം.ബി.എ. hrtallypoint@gmail.com എന്ന ഇ മെയിലി
ലേക്കോ 8138911811 എന്ന
വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്കോ സി.വി.അയക്കുക.

✅നഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സസ് ലേബർ റൂം), എൻ.ഐ.സി.യു, ഇൻചാർജ്, ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: metropolitanhrd@gmail.com. aa0068: 7510357260, 9946830286

സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്. അക്കൗണ്ടന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് വനിത ക ളായ സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് (പ്രായം: മുപ്പതോ അതിനു മുകളിലോ, ടാലിയിലും ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റിലുമുള്ള
പരിചയം), അക്കൗണ്ടന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ടാലിയിലും ബില്ലിങ്ങിലും പരിചയം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0487 2424846,0487 2424226

✅ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് കൺസൽട്ടന്റ് ഡിജിറ്റൽ 8 മാർക്കറ്റിങ് കൺസൽട്ടന്റ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9387150549,9895761003

✅അക്കൗണ്ടന്റ് ട്രെയിനീസിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് പാസായിരിക്കണം. പ്രായം: 25-35. വിലാസം:ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ്, ടാക്സ് കൺസൽട്ടന്റ് സ്, വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം, തൃശ്ശൂർ -9447968751

✅ടൈപ്പിസ്റ്റ് അയ്യന്തോളിൽ വക്കീൽ ഓഫീ സിലേക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റിനെ ആവശ്യ agon, advshanly@gmail.com എന്ന ഇ മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 9846431993

✅അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. യോഗ്യത: ബി.കോം, ടാലി, അഞ്ചുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 7012924854

✅പി.എസ്.സി. കോച്ചിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അധ്യാപകർ, ടെലികോളർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9747101017

14-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ കുക്ക്, വാർഡൻ സിയോൺ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസി ച്ച് ജോലിചെയ്യാൻ കുക്കിനെയും ഹെൽപ്പറെയും വാർഡനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കാണ് അവസരം. ഫോൺ: 9495114547

✅പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ഹൈടെക് കോളേജിലേക്ക് പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 25-35. യോഗ്യത: ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ/ എം.ബി.എ. കൂടാതെ കംപ്യൂട്ടർ, ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനവും വേണം. ശമ്പളം: 20,000 രൂപ. ഫോൺ: 7907552321, 8921439291

✅ YTH Shoppe ഫാഷൻ ഡിസൈനർ, സെയിൽസ് വുമൺ, സെയിൽസ് മാനേജർ. YTH Shoppe, Moospet Road, Opp. Thoppe Stadium, Thrissur-680 005: 92496 11211; ythshoppe@gmail.com

✅ഹോട്ടൽ ഡ്രീം ലാൻഡ് എഫ് ആൻഡ് ബി മാനേജർ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കുക്ക്, ക്യാപ്റ്റൻ, വാർഡ്, ബാർമാൻ, ബിൽ ക്ലാർക്ക്, സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡ്, ലോൺട്രി മാൻ. 82810 20994; hoteldreamlandpro gmail.com

✅സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈ സർ (പെൺ), ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (പെൺ) (ഡി.ഐ.പി. ഐ.ടി .ഐ. യോഗ്യതയുള്ള വർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. മൂന്നു മുതൽ അ ഞ്ചു വര വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. ഫോൺ: 9746606787. symbolconstructions2019@ gmail.com എന്ന ഇ -മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കുക.

✅സെയിൽസ് ഗേൾ , ടെയ്ലർ ഭാവന ടെക്സ്റ്റൽ സിലേക്ക് സെയിൽസ് ഗേൾ, സെയിൽസ് ബോയ്, ടെയ്ലർ (പെൺ) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0487 2425760

✅ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈനർ, ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈനർ (അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇലസ്ട്രേറ്റർ (നിലവിലെ ഡിജി റ്റൽ ആഡ്സ് പ്രമോഷൻ ട്രെൻ ഡ്സ് എന്നിവ അറിഞ്ഞിരിക്ക ണം), ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേ ഷൻ (കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, എക്സിക്യുട്ടീവ് മാർക്കറ്റിങ് സ്സിൽ, മലയാളം/ ഇംഗ്ലീഷ്/ ഹിന്ദിയിൽ മികച്ച ആശയവിനിമയ ശേ ഷി) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. jobter2022@gmail.com am ഇ-മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കണം.

09-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഫിനാൻസ് കൺസൽട്ടൻസി യിലേക്ക് ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേ ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ്, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9895673870

✅കുക്ക് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന കടയിലേക്കും സെൻട്രൽ കിച്ച ണിലേക്കും വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാ ക്കാനറിയുന്നവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. മുൻപരിചയം ആവശ്യ മില്ല. ഫോൺ: 07907622392, 09778744672

✅ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രെയിനർ നെറ്റ്വർക്കിങ് ട്രെയിനർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രി ക്കൽ ട്രെയിനർ, നെറ്റ്വർക്കിങ് ട്രെയിനർ, ബിൽഡിങ് മാനേ ജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ട്രെയിനർ, സി.സി. ടി.വി./ഫയർ അലാറം സിസ്റ്റം ടെ യിനർ, ഫ്രൻഡ് ഡെസ്ക് റിസ പ്ഷനിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്, ഇ മെയിൽ training@asdet. in. 9895300191

✅കവലക്കാട്ട് സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്: എംകോം/ ബികോം വിത് ടാലി, 5 വർ ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം, പ്രായം 45 08 009. Kavalakat, IX/376-2, TB Road, Near Sakthan Bus Stand, Thrissur-1; 90723 34380; Career@ kavalakat.com

✅ഇൻഡൽ മണി സീനിയർ/ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: 5 വർ ഷ പരിചയം; കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 1 വർഷ പരിചയം; റിലേഷൻഷിപ് മാനേജർ/ലൊക്കേഷൻ ഹെഡ്: 3-5 വർഷ പരിചയം. സിവി മെ യിൽ ചെയ്യുക. 0484-2933999; hrd@ indelmoney.com

✅തൃശൂർ ബിൽഡേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ (ടെക്നിക്കൽ): ബിടെക്/ ഡിപ്ലോമ സിവിൽ, 15 വർഷ പരിചയം; സെ യിൽസ് മാനേജർ: 5 വർഷ പരിചയം, എംബിഎ മാർക്കറ്റിങ് മുൻഗണന; മാനേജർ ഓപ്പറേഷൻസ്: ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം; ഫിനാൻസ് മാനേജർ:കൊമേഴ്സ് ബിരുദം, 10 വർഷ പരിച യം, എംഎസ് ഓഫിസ്, ടാലി അറിവ്. കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ് മാനേജർ: ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം; ക്വാണ്ടി റ്റി സർവേയർ: ബിടെക്/ ഡിപ്ലോമ സിവിൽ, 5 വർഷ പരിചയം. ഫോട്ടോ സഹിതം റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. Thrissur Builders Pvt Ltd, Machingal Lane, Thrissur-1; 0487-2336652; hrd.tbpl@gmail.com

✅സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസലർ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ കൺസൽ ട്ടൻസിയിലേക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺ സലറെ ആവശ്യമുണ്ട്. വനിത കൾക്കാണ് അവസരം. 1-2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. ഫോൺ: 7306385588

29-11-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅കൂർക്കഞ്ചേരി അനാട്ട സോളാർ സിസ്റ്റംസിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടുവർഷത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. 8848174881 ഫീൽഡ് വർക്ക്

✅കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് ജീവകാരു ണ്യപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട് പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8589034001

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, മാനേജർ കുറുമ്പത്തൂർ നിധി ലിമിറ്റഡിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, അസിസ്റ്റന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, ടെലികോളർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7994359611,7356012281

✅പി.എച്ച്.പി.ഡെവലപ്പർആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: പി.എടി.എം.എൽ. ഏഴുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം info@vbridge.co.uk എന്ന ഇ-മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കണം.

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, പാച്ച് വർക്കേഴ്സ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് (കംപ്യൂട്ടർപരിജ്ഞാനം), പാച്ച് വർക്കേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. താമസ സൗകര്യം,ഭക്ഷണം എന്നിവ നൽകുന്ന താണ്. ഫോൺ: 8592947776,8592947774, 7594947779

✅സൈറ്റ് എൻജിനീയേഴ്സ്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ അയ്യന്തോൾ വിവേക് കൺസൽ ട്ടന്റ്സ് ആൻഡ് വിവേക് ക്ചേഴ്സിലേക്ക് സൈറ്റ് എൻജി നീയേഴ്സ്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (സിവിൽ), ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ യർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ബി.ടെക്. സിവിൽ ഡിപ്ലോമ. ഒരുവർഷത്തെ പ്ര വൃത്തിപരിചയം വേണം. ഇ salo: er.vivekck@gmail. com. ഫോൺ: 9846060815, 9846751092

✅ത്രീഡി ഡിസൈനർ, അക്കൗണ്ടന്റ് കേച്ചേരി ന്യൂഇയർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് (ടാലി, ജി.എസ്. ടി.യിൽ അറിവ്, ബി.കോം, എം.കോം യോഗ്യത), ത്രീഡി ഡി സ ന ർ ഡിസൈനിൽ അറിവ്), ടെലിമാർ ക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് (ഓറ്റിൽ രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം, ഫോട്ടോഷോപ്പ്, ഇല്ലുസ്ട്രേ റ്റർ , കോറൽ ഡ്രോ, മലയാളം ടൈപ്പിങ് അറിവ്) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ മെയിൽ : career@newyeargroup.in. : 9048904000.

✅ഫീമെയിൽ എക്സിക്യുട്ടീവ് വിയ്യൂർ നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ഓഫീസി ലേക്ക് ഫീമെയിൽ എക്സിക്യുട്ടീ വിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 8000-12,000 രൂപ. ഫോൺ: 9495544421

✅സെയിൽസ് മാനേജർ
ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ സെയിൽസ് മാനേജർ ഒഴിവുകളിലേ ക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: hrit22hr@gmail. com an0068: 7994476637.

✅മാനേജർ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവത്തിപരിചയമുള്ള മാനേജരെആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ :9895569377, 9061000066

✅അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ കേരള കൗമുദി തൃശ്ശൂർ ബ്രാ ഞ്ചിന്റെ പരസ്യവിഭാഗത്തിലേ ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ദിനപത്രങ്ങ ളിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭി കാമ്യം. ബയോഡേറ്റ kiran@ kaumudi.com എന്ന ഇ-മെയി ലിൽ അയക്കണം. ഫോൺ: 9946196742, 9946103657

✅തൃശൂർ കല്ലട ജനറൽ ഫിനാൻസ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ (പുരുഷൻ): ഗ്രാ റ്റ്/അണ്ടർ ഗ്രാറ്റ്, പരിചയം; അസി സ്റ്റന്റ് ബാഞ്ച് മാനേജർ (പുരുഷൻ); ഗ്രാറ്റ്/അണ്ടർ ഗ്രാറ്റ്, പരിചയം; ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂ ട്ടീവ് (പുരുഷൻ): ഗ്രാറ്റ്/അണ്ടർ ഗ്രാ റ്റ്, പരിചയം; കളക്ഷൻ എക്സി ക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷൻ): ഗ്രാറ്റ്/അണ്ടർ ഗ്രാറ്റ്, പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക 75590 07959; hr.kagfil@ gmail.com

✅അമ്പിളി ജ്വല്ലേഴ്സ് സീനിയർ സെയിൽസ്മാൻ: 5 വർഷ പരിചയം; സെയിൽസ്മാൻ: 2 വർഷ പരിചയം; സെയിൽസ് ട്രെയിനി (പുരുഷൻ): തുടക്കക്കാർ, പ്രായം 25 ൽ താഴെ; ക്ലീനിങ് സ്റ്റാ ഫ്. ഫോട്ടോ സഹിതം ബയോഡേറ്റ ഉടൻ മെയിൽ ചെയ്യുക. Ambili Jewellers, Kallingapuram Building, Aalthara, Irinjalakuda; 70257 70259; ambilijewellers@gmail.com

✅ലാലീസ് റസിഡൻസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് (5 വർഷ പരിചയം); നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമി 2; പറാത്ത മാസ്റ്റർ. Laly’s Residency, Pattikkad Centre, Thrissur; 80868 69837; lalysresidency@gmail.com

✅TDLC സൈറ്റ് എൻജിനീയർ സിവിൽ പുരു ഷൻ (ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ/ബിടെക് സിവിൽ, 2 വർഷ പരിചയം); ചാർജ് ഇൻ ഹാൻഡ്, മേസൺ, സ്റ്റീൽ ഫി റ്റർ; പ്ലംബർ; ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പെയിന്റർ. പരിചയം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 85116 02948; hrtdlccs@gmail.com

25-11-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ് അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് മാനേ ജർ: ബികോം, 5 വർഷ പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ സിഎ സിഎംഎ ഇന്റർ, 3 വർഷ പരിചയം; ഇഡിപി മാനേജർ: എംഎസി കം പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എംസിഎ, 5 വർഷ പരിചയം; കുക്ക്: പരിചയം. ഇമെയിൽ ചെയ്യുക. 81568 06600; hr@elitesupermarket.in

✅സാന്റോയൽ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ് എക്സിക്യൂ ട്ടീവ്മാനേജർ: 3-5 വർഷ പരിചയം; ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 2-3 വർഷ പരിചയം; പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ: 3-5 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ 13 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. sanroyalcareer@gmail.com

✅അസറ്റ് ഹോംസ് അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് മാനേജർ: ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം; സെയിൽ സ് ട്രെയിനി: ബിരുദം; സെയിൽസ് കോഓർഡിനേറ്റർ/ടെലികോളർ ബിരുദം, 3 വർഷ പരിചയം, എം.എസ്എക്സൽ അറിവ്. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. hr@assethomes.in

✅തൃശൂർ CHRIST INDUSTRIES സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് മാർക്കറ്റിങ് (ബിരുദം, 5 വർഷ പരിചയം); മാർക്കറ്റിങ് പഴ്സ നേൽ (ബിരുദം); മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനി (ഐടി ഐ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്); റോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലർ (ബിരുദം); ലോജിസ്റ്റി ക്സ് സൂപ്പർവൈസർ; മാർക്കറ്റിങ് സർവീസസ് (സ്ത്രീ, തുടക്കക്കാരായ ബിരുദക്കാർ); ഇൻവോയിസ് ബില്ലി ങ് കോഓർഡിനേറ്റർ (സ്ത്രീ, ടാലി പം/ ഇആർപി 9 അറിവ്). അപേ ക്ഷിക്കുന്ന കവറിൽ തസ്തിക വ്യ ക്തമാക്കുക. Christ Industries, Main Road, Athani PO, Thrissur 680581; 80860 99880; christmarketing@ gmail.com

✅ റിയൽ ടൈം ഓഫിസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ (സ്ത്രീ): ബികോം/ എംകോം, ടാലി, എംഎസ് എക്സൽ, വേഡ് അറിവ്; അക്കൗ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബികോം എംകോം സിഎംഎ/ സിഎ ഇന്റർ, ടാലി, എം.എസ് എക്സൽ, വേഡ് അറി വ്; എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി: ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ്, ജിഎസ്ടി, ഇൻകം ടാക്സ്, ഓഡിറ്റ്, ലീഗൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: കോർപറേറ്റ് ലോ ആൻഡ് ടാക്സേഷനിൽ താൽപ ര്യമുള്ള ലോ ബിരുദക്കാർ. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. Real Time, Ashtapathy Apartments, Thiruvampady PO, Thrissur – 680022; 89437 19260; realtimes2014@gmail.com

✅Fish Bites Hotel And Restaurant റസ്റ്ററന്റ് മാനേജർ; ഷെഫ് (ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ്, കോണ്ടിനെന്റൽ); കുക്ക് (സീഫുഡ്സ്); ദോശ, അപ്പം, പുട്ട് മേക്കർ; ടീ/ജ്യൂസ് മേക്കർ; മലബാർ ഫുഡ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്; തലശേരി സ്നാക്സ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്; അൽഫാം, കബാബ്, ഷവായ് മേക്കേഴ്സ്; ക്ലീ നിങ് സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് ബോ കിച്ചൻ അസിസ്റ്റന്റ്/പാഴ്സൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി; ട്രെയിനീസ് (എല്ലാ ഡിപാർട്മെന്റുകളിലേക്കും). റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക.Fish Bites Hotel And Restaurant, Opp.Smart Residency, Marathakkara, Thrissur; 89211 17498; career@ aspirenidhiltd.com

✅ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായം: 40-50 ഇ-മെയിൽ: hr.theproficient@gmail.com

✅ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാ ക്ടർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ (ബി. ടെക്./ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രിക്കൽ, പുതുമുഖങ്ങൾക്കും അപേക്ഷി ക്കാം), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ (വയറി ങ്ങും മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ജോലിയും അറിയണം), വയർമാൻ ട്രെയിനി (ഐ.ടി.ഐ.), പർച്ചേസ് ആൻഡ് ബില്ലിങ് ഓഫീസർ (ഡിഗ്രി, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാ നം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. cosmopowercontrols@gmail. com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 9895760080

✅ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൊശമറ്റം ഫിനാൻസിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്. 1. ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ,ഡിഗ്രി. പ്രായം: 30-50 പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന, 2, ബ്രാഞ്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബി.കോം, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, 3. ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ബ്രാഞ്ച് മാനേ ജേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, rolchrakosamattam.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് സി.വിയും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും അയക്കുക : 0487 2321256, 2321257

അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ,ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ തൃശ്ശൂർ ബിൽഡേഴ്സിലേക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ – ടെക്നിക്കൽ (സിവിൽ ബി.ടെക്./ ഡിപ്ലോമ, നിർമാണരംഗത്ത് പത്തുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപ രിചയം), ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ (സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബി.ടെക്/ഡിപ്ലോമ, നിർമാണ രംഗത്ത് പത്തുവർഷത്തെ പ്രവൃ ത്തിപരിചയം, ബില്ലിങ് കണക്കാ ക്കാനറിയണം), സെയിൽസ് മാനേജർ (അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0487 2336652, 53

✅സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡ് :മുളംകുന്നത്തുകാവിലെ സ്ഥാ പനത്തിലേക്ക് 50 വയസ്സുവരെ യുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: എസ്. എ സ്. എൽ. സി. ഫോൺ:9656967992

✅ടെലികോളർ യെസ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ടെലികോളേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9633012212

✅മാട്രിമോണിയൽ ഓഫീസിലേ ക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.: 9746244247

✅അക്കൗണ്ടന്റ് ടാലിയിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ പ്ര വൃത്തിപരിചയമുള്ള അക്കൗണ്ട ന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9447235161

✅സെയിൽസ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ് ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സി ലേക്ക് സെയിൽസ് റെപ്രസന്റേറ്റീ വ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 35. anno6m8: 8086992900

✅സ്റ്റാഫ് ടൂവീലറുള്ള ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 22,000 + ഇൻസെന്റീവ് പ്രായപരിധി 20-55, താമസസൗ കര്യം. ഫോൺ: 7592098048

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എഫ്.എം.സി.ജി, കമ്പനിയിലേക്ക് എ.എസ്.എം., സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. തൃശ്ശൂരും എറണാകുളത്തുമാണ് നിയമനം. ഫോൺ:8111880246

✅പീപ്പിൾസ് അർബൻ ഡവലപ്മെന്റ് ഗ്രൂപ് (എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, കോട്ടയം)റീജനൽ/ഏരിയ മാനേജർ: 5 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന; കസ്റ്റമർ കെയർ മാനേജർ: ബിരുദം,2-5 പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന; ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: ബിരുദം, 2-5 വർഷ പരിചയം; ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫിസർ: അടുത്തിടെ വിരമിച്ച പൊലീസ് ഓഫിസർമാർ, 65 വയസ്സ്; ഗോൾഡ് ഓഡിറ്റർ/ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ: 3-5 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന;കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്/ഫീൽഡ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം; അസിസ്റ്റന്റ്ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: ബിരുദം, 2-5 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന ജൂനിയർ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം; ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് മാനേജർ: വിരമിച്ച ബാങ്ക് മാനേജർമാർ; ഗോൾഡ് ലോൺ ഓഫിസർ: 2 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന; ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസർ: സിഎ, 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മാനേജർ; 3വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ലോൺ ഓഫിസർ: 3 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു
മുൻഗണന, തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം; ഓഡിറ്റേഴ്സ് (മൈക്രോഫിനാൻസ്): 1-5 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈ നർ/വെബ് ഹാൻഡ്ലിങ്: 2-3 വർഷ പരിചയം. മെയിൽ ചെയ്യുക. നവംബർ 4 വരെ റെസ്യുമെ സഹിതം കടവ്രതയിലെ ഹെഡ് ഓഫിസിൽ രാവിലെ 10നും 2നുമിടയിൽ ഇന്റർവ്യൂ വിനു ഹാജരാകുക. Peoples Urban Development Nidhi Limited; Peoples Urban Integrated Foundation, Valluvassery Building, First Floor of KR Bakes, Kadavanthra PO, Ernakulam-682 020; 79073 35379. ho@peoplesurban.com; www. peoplesurban.com

20-10-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ ഡി.ടി.പി. സെന്ററിലേക്ക്
മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിങ്ങിൽ പരിചയമുള്ള ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേ റ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9544440222, 9249307200

✅ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, വീഡിയോ എഡിറ്റർ വിദേശ എജുക്കേഷണൽ കൺസൽട്ടൻസിയിലേക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 12,000 15,000. C0068: 7994206587, 9778265275

✅പൂങ്കുന്നം ഡോക്ടേഴ്സ് സെന്റ റിലേക്ക് വനിതാ നഴ്സുമാ രെ ആവശ്യമുണ്ട് യോഗ്യത: എ.എൻ.എം. ജി.എൻ.എം. ഫോൺ: 7025735690

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ബി.കെ. ധനലക്ഷ്മി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രി കോഓപ്പറേ റ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0487 2334451, 6282901400

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റിനെയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സിനെയും ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 9946200055

✅പർച്ചേസ് മാനേജരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. യോഗ്യത: ഡിഗ്രി, കൺസ്ട്ര ക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ മൂന്നുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം. പ്രായപ olul: 30. customerservice@ salimassociates.com m ഇ-മെയിലിലേക്ക് ബയോഡേറ്റ അയക്കുക. ഫോൺ: 9846069129

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ഫ്രാൻസിസ് ആലുക്കാസിന്റെ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 22-28. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ല. ശമ്പളം: 24,000 രൂപ. -600lo8: ask@francisalukkas.com

✅ഊക്കൻസ് സെയിൽസ്മാൻ (ഹാർഡ് വെയർ, പെയിന്റ്, ഗ്ലാസ്, പ്ലൈവുഡ്, കംപ്യൂട്ടർ പെയിന്റ് മിക്സിങ് സ്റ്റാഫ് (ഡെക്കറേ റ്റീവ് ആൻഡ് ഓട്ടമോട്ടീവ്), ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (എംബിഎ), ഡവർ, അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേറ്റർ, കാഷ്യർ, കാർപെന്റർ, ചൊവ്വൂർ, കറുകുറ്റി, ചാലക്കുടി ഭാഗ ത്തുള്ള പരിചയസമ്പന്നർ ഫോട്ടോ, ബയോഡേറ്റ സഹിതം നേരിട്ടോ ഇമെയിൽ മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടുക. ഊക്കൻസ് ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ്, മെയിൻ റോഡ്, ചാലക്കുടി, 99472 81116; ukkenpaints@gmail.co m

✅ആസ്പയർ ഗ്രൂപ് ബിഡിഒ (2 വർഷ പരിചയം), മാർക്കറ്റി ങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഗോൾഡ് ലോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ്- മാർക്കറ്റിങ് (2 വർഷ പരിചയം), ട്രാവൽ സെയിൽസ് കൺസൽറ്റന്റ് (2 വർഷ പരിചയം), ട്രാവൽ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (2 വർഷ പരിചയം).റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. Aspire Group of Compnay, Door No 2/514/7, 1st Floor, Sathiam Arcade, Kanimangalam, Thrissur; 82899 52903;career@aspirenidhiltd.com

✅മൈജി ബിസിനസ് മാനേജർ: 5-7 വർഷ പരിചയം; കാറ്റഗറി ബിസിനസ് മാനേ ജർ: 3-4 വർഷ പരിചയം; ഷോറൂം സെയിൽസ് 1-2 വർഷ പരിചയം; മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നീഷ്യൻ 2-3 വർഷ പരിചയം; വെയർഹൗസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 1-2 വർഷ പരിചയം; കസ്റ്റമർ ഡിലൈറ്റ്/ കെയർ എക്സി ക്യൂട്ടീവ്: സ്ത്രീ; ബില്ലിങ് എക്സിക്യൂ ട്ടീവ് 1-2 വർഷ പരിചയം. പരിചയമു ള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഒക്ടോബർ 12, 13 തീയതികളിൽ – രാവിലെ 10 ന്, ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാ സത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകുക, Hotel Seven Seas, RK Iyyer Road, Irinjalakuda, Thrissur; 97450 05588; www.joinmyg.com

✅ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ ആസ്പയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി യിലേക്ക് ബിസിനസ് ഡെവല പ്മെന്റ് ഓഫീസർ (രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം), മാർക്കറ്റി ങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഗോൾഡ് ലോൺ എക്സിക്യുട്ടീവ് മാർ ക്കറ്റിങ് (രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തി പരിചയം), ട്രാവൽ സെയിൽസ് കൺസൽട്ടന്റ് (രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം), ട്രാവൽ സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിച യം) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 6009600400, 8289952903

✅ഫാർമസിസ്റ്റ്. നഴ്സ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സു മാർ (ബി.എസ്സി/ജി.എൻ.എം.), അസിസ്റ്റന്റ് നഴ്സുമാർ, ഫാർ മസിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമു 6. inmindthrissur@gmail.com എന്ന ഇ മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക.

✅ഹോട്ടൽ സ്റ്റാഫ് : പൂത്തോൾ ഗോൾഡൻ ഫോർ ക്കിലേക്ക് ലേഡീസ് ജെന്റ്സ് സപ്ലെയർ, കിച്ചൺ സ്റ്റാഫുക ളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണവും താമസവും സൗജന്യം. ഫോൺ: 9048079999.

✅ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്ഫാ ബ്രിക്കേറ്റർ, ടിഗ് വെൽഡർ 2 വർഷ പരിചയം. പ്രായം 45 ൽ താഴെ, ബന്ധപ്പെടുക: 99463 21219),

✅അക്കൗണ്ടന്റ് (പുരുഷൻ, 2 വർഷ ടാലി, ജിഎസ്ടി, എക്സൽ പരിചയം, ടുവീലറും ലൈസൻസും വേണം, പ്രായം 35 ൽ താഴെ, ബന്ധപ്പെടുക: 87143 61219), ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ് (പുരുഷൻ, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, ടു വീലറും ലൈസൻസും വേണം, പ്രായം 25 ൽ താഴെ, ബന്ധപ്പെടുക. 87143 61219) സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Blue Light, Perambra, Chalakudy; bluelightkitchen@gmail.com

✅പിഎസ്എൻ ഓട്ടമൊബീൽസ് സെയിൽസ് ഓഫിസർ: 5 വർഷ പഠിച യം; സർവീസ് അഡ്വൈസർ, ഓട്ടമൊ ബീൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ, 5 വർ ഷ പരിചയം, മെക്കാനിക്, ഐടിഐ, 5 വർഷ പരിചയം. നേരിട്ട് ഹാജരാ കുക/ ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക. PSN Automobiles Pvt Ltd, Bye Pass, Nadathara, Thrissur; 98957 09288; anoob@psnauto.in

✅സിവിൽ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസറെ ആവശ്യമുണ്ട് . യോഗ്യത : സിവിൽ എൻജിനീയ റിങ് ഡിപ്ലോമ , താമസ ഭക്ഷണ സൗകര്യം , ഫോൺ : 7306568616 ,

✅അക്കൗണ്ടന്റ് , ടെയ്ലർ അഷ്ടമിച്ചിറ , കൊടകര എന്നി വിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗാർമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് ( രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപ രിചയം , ടാലി , ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് പരിചയം ) , ടെഴ്സ് ( പെൺ ) എന്നിവരെ വേണം . ഇ – മെയിൽ : ter_wovens@yahoo.co.in . ഫോൺ : 9447269232 ,

✅ജോൺസ് ഹോണ്ട ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ , ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ( എംഎസ് എക്സൽ അറിവ് : അസി സ്റ്റന്റ് സർവീസ് മാനേജർ ; ാർ സൂ പ്പർവൈസർ , സർവീസ് അഡ്വൈസർ വാറന്റി സൂപ്പർവൈസർ ; സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ സർവീസ് ട്രെയിനി ടെ ക്നീഷ്യൻ ; സർവീസ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് – ഷോറൂം ഫീൽഡ് , സ്പെയർ പാർട്സ് അസി സ്റ്റന്റ് ; കാഷ്യർ ; സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ടു വീലർ ഇവാലുവേറ്റർ ആൻഡ് സെ ല്ലർ ; ഇൻഷുറൻസ് റിന്യൂവൽ എക്സി ക്യൂട്ടീവ് ; വാഷിങ് ആൻഡ് പോളിഷി ങ് സ്റ്റാഫ് ; ജനറൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ , വെൽഡർ . അപേക്ഷയിൽ തസ്തിക വ്യക്തമാക്കി ഫോട്ടോ സഹിതം മെയിൽ ചെയ്യുക പാലിൽ അയ യ്ക്കുക . ജോൺസ് ഹോണ്ട , പിബി നം 622 , പുഴയ്ക്കൽ , അയ്യന്തോൾ പിഒ , ഗുരുവായൂർ റോഡ് , തൃശൂർ -680 003 ; 98467 01110 ; hondadealer78 @ gmail.com

✅തൃശൂർ ബിൽഡേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ( ഓപ റേഷൻസ് ) : ബിരുദം / പിജി , പരിചയം ; സീനിയർ സെയിൽസ് മാനേജർ ബി രുദം , 5 വർഷ പരിചയം ; പ്രോജക്ട് മാ നേജർ : ബിടെക് / ഡിപ്ലോമ ( സിവിൽ ) , 6 വർഷ പരിചയം ; കസ്റ്റമർ കെയർ മാനേജർ : ബിരുദം , 5 വർഷ പരി സൈറ്റ് എൻജിനീയർ : ബിടെക് ഡിപ്ലോമ ( സിവിൽ ) , 3-5 വർഷ പരി യം ; സെയിൽസ് ഓഫിസർ ബിരുദം . ഫോട്ടോ സഹിതം റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക . Thrissur Builders Pvt Ltd , Machingal Lane , Thrissur – 1 ; 0487 2336652 ; hrd.tbpl@gmail.com

✅Oro Gold & Diamonds ജനറൽ മാനേജർ ( 5 വർഷ പരിചയം ) ; സീനിയർ അക്കൗ ണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ; സെയിൽസ്മാൻ ടെ ലികോളർ , ഫോട്ടോ സഹിതം ബായോഡേറ്റ ഉടൻ അയയ്ക്കുക .Oro Gold & Diamonds , Behind Dolours Basilica , Pallikulam Road , Thrissur – 1 ; 93889 60187 ; orogolddiamonds@gmail.com

✅കവലക്കാട്ട് സ്റ്റീൽസ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് : ബിരുദം . പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന . റമെ അയയ്ക്കുക . Kavalakat Steels , Mundupalam Jn , Thrissur ; # 16 77360 01380 , kavalakatsteels @ gmail.com

✅സെയിൽസ് ഹെഡ് , ഇൻവെന്ററി മാനേജർ സെയിൽസ് ഹെഡ് ( ഹാർ ഡവർ , ഡോർ ഫിറ്റിങ് , കിച്ചൺ ആക്സസറീസ് . നാലുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം . യോഗ്യത : ഡിഗ്രി , കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ) ഇൻവെന്ററി മാനേജർ ( മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചുവർഷം വരെ പ്ര വൃത്തിപരിചയം , ഡിഗ്രി അല്ലെ ങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻവെ ന്ററി മാനേജ്മെന്റ് , കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ) , സെയിൽ സ്മാൻ ( ഇൻസൈഡ് ഷോറൂം സെയിൽസ് , അനുഭവസമ്പന്ന രായ ഉദ്യോഗാർഥികളാവണം , ഗ്ലാസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് , മാർക്ക റ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ( രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം , ടൂവീലർ ലൈസൻസുണ്ടാവണം ) , ഹെവി ഡ്രൈവർ ( പ്രായം : 35-45 വയസ്സ് ) . ഫോൺ : 8113941081 , -onwlod : hr @ chirakekaren . com .

✅സെയിൽസ്മാൻ ടൈൽ ഷോറൂമിലേക്ക് സെയിൽ സ്മാനെ ആവശ്യമുണ്ട് . പ്രായ പരിധി : 18-35 വയസ്സ് , ഫോൺ : 9447027897 . |

✅അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമാണ -വിതരണ കമ്പനിയിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓഫീസ് അസി സ്റ്റന്റ് ( വനിത ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് . കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം വേണം . യോഗ്യത : ബിരുദം . ബി.എസ്സി . ബോട്ടണി ബിരുദമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന . നെല്ലായി , ഇരിങ്ങാലക്കുട , മുരിയാട് , കൊടകര , പുതുക്കാ ട് പ്രദേശത്തുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക . ഇ മെയിൽ : herbalcarekerala2gmail.com

✅മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ മലയാളം നിധി ലിമിറ്റഡിലേ ക്ക് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജേഴ്സ് , ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്നിവരെ വേണം . യോഗ്യത : പ്ല . ഫോൺ : 0487-2967300 , 9961203600 .

✅ ഡ്രൈവർ . സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് 10 ഡ്രൈവർ , 20 സെയിൽസ് കളക്ഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട് . യോഗ്യത : . ശമ്പളം 15,000 രൂപ . ഫോൺ : 9061632527 , 8714138535 .

✅ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ , ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ സ്ഥാ പനത്തിൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫിറ്റൗട്ട് ഓട്ടോകാഡ് ഡ്രാ ഫ്റ്റ്സ്മാൻ ( ഏഴുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം , ജി.സി.സി. പരിചയം ) , സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ( വനിത മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരി ചയം ) , ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ( പത്തു വർഷത്തെ ജി.സി.സി. പ്രവൃത്തി പരിചയം ) എന്നിവരുടെ ഒഴി ngen , info@marshalscale.com എന്ന ഇ – മെയിലിൽ അപേക്ഷ അയക്കണം .

✅സെയിൽസ്മാൻ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് സെയിൽസ്മാ നെ ആവശ്യമുണ്ട് . യോഗ്യത : പ്ല . ജ്വല്ലറിരംഗത്ത് കുറഞ്ഞ ത് രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരി ചയം . പ്രായം : 28 വയസ്സ് , ബയോ anug , dreamoffer2017gmail.com എന്ന ഇ – മെയിലിൽ അയക്കുക . ഫോൺ : 8098511443 ,

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് , | റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ജോസ്കോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് മാർ ക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് , വനിതാ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ( പ്രായം : 25-35 വയസ്സ് ) , ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ( ഐ.ടി .ഐ . , ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലിക ളിലും മെയിന്റനൻസിലും പ്രവൃ ത്തിപരിചയം . പ്രായം : 30-45 വയസ്സ് ) എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ് . ബയോഡേറ്റ , joscoprhrd gmail.com എന്ന ഇ – മെയിലിൽ അയക്കുക .

✅സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലി ലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ( ഒ.ടി.ഐ. സി.യു.ലേബർ റൂം , താമസ സൗകര്യം ) , ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ , സ്വീപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട് . ഫോൺ : 9946830286 , 7510357260. ഇ മെയിൽ : metropolitanhrd@gmail.com

✅ഫെയർ വർക്ക്‌ ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ 1 റാങ്കുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് എറണാകുളം,തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഡെലിവറി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് WEEKLY PAYMENT – ₹7000 – ₹10000/-ഈ അവസരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും പങ്കു വെക്കൂ.. ഉടൻ നിയമനം Contact 7736451330,6238537126,7012967064

✅അക്കൗണ്ടന്റ് സെയിൽസ്മാൻ ഒഴിവുകൾ : ആർ ആർ ജെ ഗോൾഡിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് സെയിൽസ്മാൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്  90 74 67 26 88

✅ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രൊഫഷണലിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 93 49 99 58 88

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.