Thiruvananthapuram Job Vacancies Apply Now

തിരുവനന്തപുരം ജോലി ഒഴിവുകൾ

14-05-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

ഒഴിവുകൾ പരിമിതമാണ് എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക....പുതിയ ഒഴിവുകൾ വന്നാൽ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പേജിൽ കയറി നോക്കുക Daily Update

താഴെപ്പറയുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ പ്രമുഖ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും, മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ജോലി സമയം, സാലറി, ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം തുടങ്ങിയ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.

✅🔊🔊✅🔊ഏത് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സർക്കാർ/ പ്രൈവറ്റ്/ ഗൾഫ് ജോലി ഒഴിവുകൾ Details Click Here

14-05-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️സെയിൽസ്മാൻ ജൂവലറിയിലേക്ക് സെയിൽസ്മാനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: പ്ല, രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃ ത്തിപരിചയം. പ്രായം: 28-ൽ താഴെ, സി.വി. അയക്കുക: dreamoffer2017@gmail.com: 8098511443

✅️ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് മാനേജർ, കുക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, കുക്ക്സ്, വെയ്റ്റേഴ്സ്, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സി.വി. അയക്കുക: ദ സെക്രട്ടറി, മന്നം മെമ്മോറിയൽ നാഷണൽ ക്ലബ്, പ്രസ് ക്ലബ് റോഡ്, തിരുവന ന്തപുരം – 695001. ഇ-മെയിൽ mmnctvm@gmail.com

✅️സെയിൽസ്മാൻ, ഡ്രൈവർ യു.കെ. ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസിലേക്ക് സെയിൽ സ്മാൻ (കംപ്യൂട്ടർ അറിവ്, ഷോറൂം), ഡ്രൈവർ എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8697701914

✅️ടീം ലീഡർ, കോ ഓർഡിനേറ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് ടീം ലീഡർ ഫ്രാ ബൈസ് മാനേജർ (ഡിഗ്രി, പ്രായം: 30-55), കോ ഓർഡി നേറ്റർ (പ്ല, പ്രായം : 30-നു (ഡിഗ്രി, പ്രായം: 25-30) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9400084451, 6238300529

✅️സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് കേശവദാസപുരം, കഴക്കൂട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടൂവീലർ സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9656844888, 9539110888. ഇ-മെയിൽ: careers2216@ gmail.com

✅️മാനേജർ ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാനേജരെ ആ വ ശ്യമുണ്ട്. പ്ലസ്ട. പി.എഫും കുടുംബാ രോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുമുണ്ടായി രിക്കും. ഫോൺ: 9048623823, 9526210777, 9946038572

✅️ ഭാഷാവിദഗ്ധർ വിവിധ ഭാഷകൾ എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും അറിയുന്ന വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കംപ്യൂട്ടർ അറിയുന്നവർക്ക് മുൻഗണന. താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവലഭിക്കും. ഫോൺ: 9847975763

✅️ ഹൗസ് പെയിന്റർ, ഹെൽപ്പർ ഫൈബർ ഡോർ കമ്പനിയിലേ ക്ക് ഹൗസ് പെയിന്റേഴ്സ്, ഹെൽ പ്പർമാർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9747274422, 9747453400

✅️ആയ, സെക്രട്ടറി കേശവദാസപുരം സൂര്യഗായത്രി യിലേക്ക് (ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പകൽവീട്) ആയ, വീട്ടുജോലി ക്കാരി (സ്റ്റേ), റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, സെക്രട്ടറി, കോ ഓർഡിനേ റ്റർ (ട്രെയിനീസ്) എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9400464100

✅️അരുവിക്കര വെള്ളനാട് ഉഴമല തൽ ഭാഗത്ത് ഫൈനാൻസിലേ ക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9037570457

✅️കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ മണക്കാട് വെങ്ങാനൂർ അക്ഷ യകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7736881411

✅️മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസർ, ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു പത്രത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റി ങ് ഓഫീസേഴ്സ്, ബി.ഡി.ഒ., ടെലികോളേഴ്സ്, ലോക്കൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ്, അവതാരകർ, ജേണലിസ്റ്റ് ട്രെയിനീസ്, ഡി.ടി. പി. ഓപ്പറേറ്റർ/ ഡിസൈനേ ഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9061525391

✅️തെറാപ്പിസ്റ്റ് തിരുവല്ലയിലെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പരിചയ സമ്പന്നനായ പുരുഷ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9526780730

✅️ഹോം ഫർണിഷിങ് ഷോറൂം ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂ ട്ടീവ്, സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, ബില്ലർ/ കാഷ്യർ. സിവി വാട്സാപ് ചെയ്യുക. 98470 33221; ajithrams@yahoo.com

✅️ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ജിഎം/പിഎം പ്രോജക്ട്സ്: ബിടെക് സിവിൽ, 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം; സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിബിഎ/എംബിഎ മാർക്കറ്റിങ്, 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയം. അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. midhunmarkose.2015@gmail.com

13-04-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️തിരുവനന്തപുരം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോണിക്സ് ആർട്ട്സിലേക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ (കോറൽ ഡോ. ഫോട്ടോഷോപ്പ്, ഇല്ല സ്ട്രേറ്റർ, ഒ രു വ ർ ഷ പരിചയം), ഫ്ലക്സ് പ്രിന്റിങ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ (ഒരുവർ ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (പ്രിന്റ് മാധ്യമത്തിൽ ഒരുവർ ഷത്തെ പരിചയം) എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8848533522, 9496136950. ഇ-മെയിൽ: phoenixarts.tvm@gmail.com

✅️ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഐ.എൻ.എസ്. ആഡ് ഏജൻ സിയിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, മീഡിയ മാനേജർ/ എക്സിക്യു ട്ടീവ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോട്ടോഷോപ്പ്, കോറൽ ഡ്രോ, ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിങ് അറിവ് എന്നീ യോഗ്യതകളു ള്ളവരായിരിക്കണം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ. ഇലക്ട്രോണിക്, പ്രിന്റ് മീഡിയകളിൽ പ്രവർ ത്തിച്ചവരെയും പരിഗണിക്കും. സി.വി. അയയ്ക്കണം. ഇ മെയിൽ: hrmediatvm@gmail.com.: 9349992594.

✅️സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തി ലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 28-45. എട്ടുമാസത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. ഫോൺ: 9847704500

✅️സ്പാ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയുർവേദ സ്പാ തെറാപ്പിസ്റ്റുക ളെ (ആൺ പെൺ) ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 9847055907

✅️സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് അഹല്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫുകളെ ആ വശ്യമുണ്ട്. പ്രായം 50 വയസ്സിൽ താഴെ. യോഗ്യത:
8606917108, 8113994334

✅️സ്റ്റാഫ് മലയാളം എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസ സൗകര്യം ലഭിക്കും. C: 9745522372, 9790133004, 8075126297

✅️ടെയ്ലർ ശാസ്തമംഗലത്ത് തയ്യൽക്ക ടയിലേക്ക് വനിതാ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിലാസം: എം. വാസുദേവൻ നായർ, രാധാസ് ടെഴ്സ്, ശാസ്തമംഗലം, തിരുവനന്തപു രം. ഫോൺ: 9497642777, 0471 2310107

✅️വനിതാ അക്കൗണ്ടന്റ് ശാസ്തമംഗലത്തെ ഡിസ്ട്രി ബ്യൂഷൻ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വനിതാ അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആ വ ശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത : ബി.കോം, ടാലി. ഫോൺ:7560986950, 0471 2722122

✅️ഫ്രാഞ്ചൈസ് മാനേജർ, കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫ്രാഞ്ച സ് മാനേജർ (ഡിഗ്രി, പ്രായം: 30-55), കോ-ഓർഡിനേറ്റർ (പ്ലസ്ട പ്രായം: മുപ്പതോ അതിന് മുകളിലോ, ടെലികോളർ (ഡിഗ്രി, പ്രായം: 25-50) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9400084451, 9946939101

✅️കളരിപ്പയറ്റ് അധ്യാപകൻ മൈസൂരുവിലേക്ക് കളരിപ്പയറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ കളരിപ്പയറ്റ് അധ്യാ പകനെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസ സൗകര്യം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 8296658879

✅️ഫ്യുവൽ ഫില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് കരിക്കകം പമ്പിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9544704000

✅️സ്റ്റാഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 18-26.: 15,000-24,500. ഫോൺ: 9496942038

✅️സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ലുലുമാളിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥാപന ങ്ങളിലേക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർ ഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 20-55. പി.എഫ്., ഇ.എസ്.ഐ. എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 0471 2358868, 9188523740, 8848870109

✅️ഡ്രൈവർ, സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ഡ്രൈവർ, സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആ വ ശ്യമു ണ്ട് . ഫോൺ : 8089206644

✅️ഫാഷൻ ഡിസൈനർ, ടെയ്ലർ ബോട്ടിക്കിലേക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ, ടൈലേഴ്സി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9446192888, 9447060333

✅️ തിരുവനന്തപുരം ബജാജ് ബൈക്സ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക മർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഡെമോ ഡവർ സർവീസ് മാനേജർ, സർവീ സ് അഡ്വൈസർ സ്പെയർ മാനേജർ, ഇമെയിൽ ചെയ്യുക. 98464 73186; bajajbikescareer@gmail.com

✅️Aadithya Mansion സൈറ്റ് എൻജിനീയർ സിവിൽ ഡി പ്ലോമ ബിടെക്, 3 വർഷ പരിചയം സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ: 3 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് ട്രെയിനി. Aadithya Mansion India Pvt Ltd, Chahat, TC 82/9841, Vanchiyoor, Trivandrum; 90370 00505; info@aadithyabuilders. com

05-04-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️മാനേജർ മാനേജരെ ആ വ ശ്യമുണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കൗ ണ്ട്സിൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭികാ മ്യം. ഫോൺ: 6238900284, 9142229700

✅️സ്റ്റാഫ് ചെരുപ്പുകടയിലേക്ക് അഞ്ചു പേരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 12,000 രൂപ. താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9778485059

✅️ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9400823344

✅️സ്റ്റാഫ് ഓഫീസിലേക്കും സൂപ്പർമാർക്കറ്റി ലേക്കും സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം 28-ൽ താഴെ. ഫോൺ: 9747919972, 8891101908

✅️സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായം 50 വയസ്സിൽ താഴെ. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാ സ്. താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 8281954547, 8089300164

✅️അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡ്രൈവർ
ഊരൂട്ടമ്പലം ബാങ്കിലേക്ക്/ ഓഫീ സിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഫീസ്, കംപ്യൂട്ടർ, കളക്ഷൻ, ടെലികോ ളർ, ഡ്രൈവർ, സെയിൽസ്, ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9946616200

✅️സെയിൽസ് മാനേജർ,മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സെയിൽസ് മാനേജർ, മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, റിസപ്ഷ നിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8848853703

✅️സെയിൽസ്മാൻ, ലേഡി സ്റ്റാഫ് ഉള്ളൂർ കണ്ണൻ ഏജൻസി യിലേക്ക് സെയിൽസ്മാൻ, ലേഡി ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9846017769

✅️സൈറ്റ് എൻജിനീയർ സൈറ്റ് എൻജിനിയേഴ്സ് & ക്യൂ.എസിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 18,000-25,000 രൂപ. അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം. ഇ മെയിൽ: white pearlconstruction111@ gmail.com. c: 0495 2921276, 8606801276

✅️ടെയ്ലർ പൂജപ്പുരയിലെ തയ്യൽക്ക ടയിലേക്ക് വനിതാ ടെയ്ലർ മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9446365534

✅️ടെലികോളർ മാട്രിമോണിയൽ വെബ്സൈ റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ടെലികോ ഉറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9048995511

✅️ഡോക്ടർ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്ന രായ ഡോക്ടർമാരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 8086353531

✅️ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയറിന്റെ നെയ്യാറ്റിൻകര ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 9995484300

✅️സ്റ്റാഫ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് വിഭാഗത്തി ലേക്ക് 30 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ, റിട്ടയേർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രവാ സികൾ തുടങ്ങിയവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. യോഗ്യത: എസ്.എസ്. എൽ.സി. ഫോൺ: 8089166059

✅️ഓഫീസ് ബോയ്, മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ് ഓഫീസ് ബോയ്, കംപ്യൂട്ടർ – എസ്.എച്ച്. ഓപ്പറേറ്റർ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്, ടെലികോളിങ്, മാർക്കറ്റിങ് എന്നിവയിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. 9349212490

✅️സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആ വ ശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ : 9846428164, 0471 4852888 കേബിൾ ടി.വി. ലൈൻ വർക്കിന് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.താമസം, ഭക്ഷണം. ഫോൺ: 9388679767

✅️തിരുവനന്തപുരം Gaze Printsystems • കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർ/പ്രൂഫ് റീഡർ (ബിഎ ഇംഗ്ലിഷ്), ഡിടിപി ഓപറേറ്റർ. പരിചയമുള്ള ബിരുദധാരികൾ അപേ ക്ഷ അയയ്ക്കുക. Gaze Printsystems, Pananvila Jn, Nalanchira PO. Thiruvananthapuram-695 015: 94470 67733; gazeprintsystems@gmail.com

✅️അക്കൗണ്ടന്റ്, ക്ലാർക്ക് ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, ക്ലാർക്ക്, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് (ടൂവീല റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7909161967

✅️വനിതാ സ്റ്റാഫ് പരുത്തിപ്പാറ കർഷകശ്രീയിലേ ക്ക് ബില്ലിങ്, സെയിൽസ്, കുക്ക്, ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9446675000, 9446685000

09-03-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅️ഹൗസ് കിപ്പിങ് സൂപ്പർവൈസർ, കുക്ക് ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഹൗസ് കീപ്പിങ് സൂപ്പർവൈ സർ (ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെ ന്), വെയ്റ്റർ, വെയ്റ്റ്സ്, ഹൗസ് ബോയ്സ്, ഹൗസ് മെയ്ഡ്സ്, കുക്ക് (കോണ്ടിനെ ന്റൽ & ചൈനീസ്), റെസ്റ്റോ റന്റ് ക്യാപ്റ്റൻ (സീനിയർ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. horizonemploymenttvm@ gmail.com എന്ന ഇ-മെയി ലിൽ ബയോഡേറ്റ അയക്കുക. ഫോൺ: 9349947722

✅️സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ടൂവീലർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഷോറൂം സെയിൽസ് എക്സിക്യു ട്ടീവ്, അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (പെൺ), കളക്ഷൻ എക്സി ക്യുട്ടീവ്സ്, ടൂവീലർ സർവീസ് അഡ്വൈസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. careers2216@ gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അപേക്ഷിക്കണം. ഫോൺ: 9656844888, 9539110888

✅️ഹൗസ് കിപ്പിങ് അസിസ്റ്റന്റ്,ഡ്രൈവർ ഈഞ്ചക്കലിലെ ഹോട്ടൽ എസ്. പി.എസ്. കിങ്വേയിലേക്ക് ഹൗസ് കീപ്പിങ് അസിസ്റ്റന്റ് (രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരി ചയം), എഫ് & ബി സ്റ്റുവേഡ് (രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരി ചയം), എഫ് & ബി ക്യാപ്റ്റൻ (ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഡിപ്ലോമ, മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), ഡ്രൈവർ (രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപ രിചയം) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 8590962005, 8590987001, 0471 3003300. ഇ-മെയിൽ: spskingsway@ gmail.com

✅️അക്കൗണ്ടന്റ്. പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് (ബി.കോം, ടാലി, പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർ ക്ക് മുൻഗണന), പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് (40 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കുക) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പി.എഫ്., ഇ.എ സ്.ഐ. ആനുകൂല്യമുണ്ടായിരി ക്കും. ബയോഡേറ്റ അയക്കുക: ദേവി ഫാർമ, ദേവി ബിൽഡി ങ്സ്, ചിറക്കുളം റോഡ്, തിരു വനന്തപുരം -01. ഫോൺ: 0471 4088888, 7177777 അഡ്മിൻ അസിസ്റ്റന്റ്,

✅️ ടെക്നീഷ്യൻ ഗവ. സബ് കോൺട്രാക്ടിങ് സ്ഥാ പനമായ യൂണിവേഴ്സൽ ടെലി കോംസിലേക്ക് അഡ്മിൻ അസി സ്റ്റന്റ് (ഡിഗ്രി), ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (പ്ല), ടെക്നീ ഷ്യൻ (ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐ.ടി .ഐ.), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9495285574, 8606705999

✅️എക്സ്പോർട്ട് മാനേജർ, ബോയ്ലർ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്പോർട്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് മാനേജർ, ബി ക്ലാസ് ബോയ്ലർ ഓപ്പറേറ്റർ, ഫാക്ടറി സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഡ്രൈവിങ് അറി യാവുന്നവർക്ക് മുൻഗണന. ഇ-മെയിൽ: shijumathews@ southindianrubbers.com.: 9744904029

✅️ അസിസ്റ്റന്റ് കുക്ക്, ക്ലീനിങ് ബോയ് അസിസ്റ്റന്റ് കുക്ക്, ക്ലീനിങ് ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. താമസം, ഭക്ഷണം. ഫോൺ: 9947347300, 7012227686

✅️ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ വി.എം.സി., സി.എൻ.സി. മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളേ ഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ, ബി.ടെക്. C0068: 7200188800

✅️ഡ്രൈവർ കറി പൗഡർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഡ്രൈവറെ ആ വ ശ്യമുണ്ട്.
പ്രായം 45-നു താഴെ, ഫോൺ:8281642289

✅️മാനേജർ തമ്പാനൂർ വിനായക റീജൻസി യിലേക്ക് മാനേജരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9847964412, 7736536267

✅️ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, പ്ലംബർ
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്ലംബർ, എ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസസൗകര്യം ലഭ്യം. ഫോൺ: 7559931195

✅️നഴ്സ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കല്ലിയൂർ വലിയവിളയിൽ ഇമ്മാ നുവൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നഴ്സുമാരെയും ലാബ് ടെക്നീ ഷ്യൻസിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. Gono: 9895231023

✅️ലേഡീസ് ഗാർമെന്റ്സ് കമ്പനി യിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യു ട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവന ന്തപുരം, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങ ളിലാണ് നിയമനം. ഇ- മെയിൽ: novellocreations@gmail.com.ഫോൺ: 8138887774

✅️സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് തിരുവനന്തപുരം, ആറ്റിങ്ങൽ, മണ്ണന്തല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആ വ ശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9048010807, 8129100801

✅️മാനേജർ ട്രെയിനി മാനേജർ ട്രെയിനികളെ (പാർ ട്ട്ടൈം ഫുൾടൈം) ആവശ്യമു ണ്ട്. യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു . ഫോൺ: 7994888428

✅️സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രവൃത്തിപരിചയ മുള്ളവർക്കും സിവിൽ കഴിഞ്ഞ വർക്കും മുൻഗണന, ഫോൺ:8281875007

✅️ടെലികോളർ കോൾ സെന്ററിൽ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: +2 : 9334800800

✅️ഫില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് പാറ്റൂരിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിലേ ക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 6282150602

✅️ പ്രൈം മോട്ടോഴ്സ് സീനിയർ മെക്കാനിക് (ഐടിഐ ഡിപ്ലോമ. 2 വർഷ പരിചയം), ട്രെയി നി (ഐടിഐഡിപ്ലോമ), സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡെലിവറി എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സ്പെയർ കൺട്രോൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഫ്ലോർ അസിസ്റ്റന്റ്. Prime Motors, Maruthunkuzhy, Vettamukku Road, Trivandrum; 90615 56443.

✅️കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി പ്രോജക്ട് മാനേജർ: എംടെക്, 15 വർഷ പരിചയം; പ്രോജക്ട് എൻജി നീയർ എംടെക്/ബിടെക്, 12 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് എൻജിനീയർ (സി വിൽ): ബിടെക്, 5 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് എൻജിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) ബിടെക്, 5 വർഷ പരിചയം; ഗ്രാറ്റ് എൻജിനീയർ ട്രെയിനി: ബിടെക് സി വിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ; അക്കൗണ്ടന്റ്: എംകോം. 15 വർഷ പരിചയം; അക്കൗ ണ്ടന്റ് ട്രെയിനി: ബികോം; ഡ്രൈവർ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി. പ്രതി ക്ഷിക്കുന്ന ശമ്പളം സൂചിപ്പിച്ച് പാ സ്പോർട് സൈസ് ഫോട്ടോ സഹിതം ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക. 94953 40879; nishanth011@yahoo.com

28-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅പ്രോജക്ട് മാനേജർ, സൂപ്പർവൈസർ ഹൈടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് (എ ഗ്രേഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺ ട്രാക്ടിങ്) സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രോജക്ട് മാനേജർ, സൂപ്പർവൈ സർ, സൈറ്റ് ലേബർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9037601822, 8943706489

✅ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ടെലികോളേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, താമസം സൗജന്യം. ഫോൺ: 8921910714

✅ഹെയർ കട്ടർ ജെന്റ്സ് ഹെയർ കട്ടറെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9020083001

✅മണക്കാട് ഫാറൂക്ക് ആശുപത്രി യിലേക്ക് നഴ്സുമാരെ (അഡാട്ട് ഐ.സി.യു., പീഡിയാട്രിക്സ്) ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 35,000 വരെ. ഫോൺ: 9349350469.

✅അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ഓപ്പറേഷൻസ് അസിസ്റ്റന്റ്
ക്ലൗഡ് കിച്ചണിലേക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഓപ്പറേഷൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9995969966.

✅ഡ്രൈവർ, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, സെയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8921858972,

✅ഡ്രൈവർ, സെക്യൂരിറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻസിയിലേക്ക് ഡ്രൈവർ, സെക്യൂരിറ്റി എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണവും താമസവും സൗജന്യം. ഫോൺ: 7356505141, 0471 3578576.

✅സ്റ്റാഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിവുള്ള സ്റ്റാ ഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9946119863.

✅സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസലർ, അഡ്മിൻ സെക്രട്ടറി സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസലർ, അഡ്മിൻ സെക്രട്ടറി, ബിസിനസ് ഡെവ ലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ tciqinfo@gmail.com, ഫോൺ; 8592999299.

✅മാർക്കറ്റിങ് മാനേജേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജേഴ്സി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9446586085.

✅ഫീൽഡ് എക്സിക്യുട്ടീവ്,
അക്കൗണ്ടന്റ ഫീൽഡ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഷോറൂം എക്സിക്യുട്ടീവ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കോ ഓർഡി നേറ്റർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 7356130333, -60lo: karunasteelstvm1@ gmail.com.

✅ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ
ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ഡി.ടി.പി. ചെയ്യാനറിയുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ, ഫോൺ: 9400955515. ഇ-മെയിൽ: graphicpixel@ gmail.com.

✅കിച്ചൺ സ്റ്റാഫ്, ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് ക്ലൗഡ് കിച്ചണിലേക്ക് കിച്ചൺ സ്റ്റാഫ്, ഡെലിവറി സ്റ്റാഫുക ളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9995870178.

✅ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ബാബാസിലേക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9846632000,

✅മാനേജർ. സെയിൽസ്മാൻ/ ഗേൾ

ലുലു മാൾ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് മാനേജർ, സെയിൽസ്മാൻ, സെയിൽസ് ഗേൾ (പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം) എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9946312344, 0471 2465022..

✅ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ മൂങ്ങോട് തച്ചോട്ടുകാവ് അഭയ യിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫാർ മസിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ, പാചകം അറിയുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിലാസം: അഭയ, തച്ചോട്ടുകാവ്, മൂങ്ങോട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം -695573.

✅ട്രെയിനി ബേന്ദ്ര എയ്റോസ്പെയ്സിലേ ക്ക് എം.ടെക്., ബി.ടെക്. കഴി വരെ ട്രെയിനികളായി ആവശ്യമുണ്ട്, ഇ – മെയിൽ: bendraaerospace@gmail.com. ഫോൺ: 9446093936,

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ജോക്കി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂമിലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ (ആൺ/പെൺ) ആവശ്യമുണ്ട്.ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. പ്രായം 40, ഫോൺ: 8667714028, ഇ മെയിൽ:kunnappillygroup@gmail.com.

✅സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫു കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസം, ഭക്ഷണം, ശമ്പളം: 15,000-24,000 രൂപ. ഫോൺ: 9947131455, 7561094663, 9947458338.

✅കതിർ ടിവിഎസ് സെയിൽസ് മാനേജർ: 3-7 വർഷ ഓട്ടമൊബീൽ ഇൻഡസ്ട്രി പരിചയം സർവീസ് മാനേജർ: 3-5 വർഷ ഓ ട്ടമൊബീൽ ഇൻഡസ്ട്രി പരിചയം; സർവീസ് അഡ്വൈസർ: 3-4 വർഷ ഓട്ടമൊബീൽ ഇൻഡസ്ട്രി പരിചയം; സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ: 2 വർഷ വീലർ ഇൻഡസ്ട്രി പരിചയം. Kathir TVS, Neeramankara, Trivandrum;
79074 89547; kathirtvsm@gmail.com

✅സാൻറോയൽ ബിൽഡേഴ്സ് • ഡപ്യൂട്ടി മാനേജർ (അഡ്മിൻ ആൻഡ് ഓപറേഷൻസ്), അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് മാനേജർ, സൈറ്റ് എൻ ജിനീയർ, സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ, സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ (ട്രെയിനി). സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. career sanroyalbuilders.com

✅(റാവിസ് ഹോട്ടൽസ് & റിസോർട്സ്) ജനറൽ മാനേജർ, ചീഫ് ഫിനാൻ ഷ്യൽ ഓഫിസർ, ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ്, സിഡിപി/കമി, സെയിൽസ് മാനേജർ, റസ്റ്ററന്റ് മാനേജർവാഡ്, ഗെസ്റ്റ് സർവീസ് അസോഷ്യേറ്റ് (എല്ലാ വകു പ്പുകളും), ഹോട്ടൽ മാനേജർ/റിസോർട് മാനേജർ, ജനറൽ മാനേജർ (ഫിനാൻ സ് ), അക്കൗണ്ടന്റ്, സൂസ് ഷെഫ് മാസ്റ്റർ ഷെഫ്, സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ്, ഫുഡ് ആൻഡ് ബവ്റിജ് മാനേജർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹൗസ്കീപ്പർ, റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെ യ്യുക. jayaprakash@theleela.com

22-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, സെയിൽസ് മാനേജർ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ 1. അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് മാനേജർ (യോഗ്യത: ബിരുദം, ശമ്പളം 30000-40000 രൂപ),ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ വിൽപന സ്ഥാപനത്തിൽ സെയിൽസ്, അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 2. സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീ 3. അക്കൗണ്ടന്റ് (യോഗ്യത; ബി.കോം/എം.കോം, ശമ്പളം: 25000-30000 രൂപ). തിരുവനന്ത പുരം ജില്ലയിലുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. എല്ലാ തസ്തി കകൾക്കും 3-4 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. ഇ-മെയിൽ: hrtvmmarketing@ gmail.com. ഫോൺ: 9037030127, 9995630127.

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് വർഷ വാട്ടർ ടാങ്കിന് തിരുവന ന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം,കാസർകോട് എന്നിവിടങ്ങളി ലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീ വ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. വാട്ടർ ടാങ്ക്/പ്ലംബിങ്/ഇലക്ട്രിക്കൽ/ ഹാർഡ്വർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നിവ യിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. ഇ-മെയിൽ: marketing4varsha@ gmail.com.cn0068: 7025603574, 8593822207.

✅കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിനുവേണ്ടി കണ്ട ന്റ് ക്രിയേറ്റർ, എഡിറ്റർ, ആർട്ടിസ്റ്റ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:9497619267.

✅സിവിൽ ഓട്ടോകാഡ് വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്ക് സിവിൽ ഓട്ടോകാഡ് അറിയാവുന്നവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9447245784.

✅ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് : 8943310174, 7994449898.

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, കാഷ്യർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിലേക്ക് അനുഭവപരിചയമുള്ള അക്കൗണ്ടന്റിനെയും കാഷ്യ റെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7034145328, 7012124918.

✅ടെലികോളർ,സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡി.എസ്.എയ്ക്ക് ടെലികോളേഴ്സിനെയും സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെയും ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 7012245942, 8848489621.

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ് ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ രംഗത്ത് സെയിൽസിൽ പ്രവൃത്തിപരി ചയമുള്ള സെയിൽസ് എക്സി ക്യുട്ടീവ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു . ഫോൺ: 8589082625.

✅സ്റ്റാഫ് ഓർഗാനിക് ഷോപ്പിലേക്ക് ടൂവീല റുള്ള യുവാവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. Co0068: 9446747182.

✅മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, എക്സിക്യുട്ടീവ് ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, മാർ ക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഫ്ലക്സ് പ്രിന്റർ, ഫാബ്രിക്കേറ്റർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9847001941.

✅️നിർമല ഓട്ടമൊബീൽസ് അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബികോം, 2-5 വർഷ ടാലി പരിചയമു ള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. സിവി മെയിൽ a. careers@napl.in • Kuota Division: സീനിയർ മെക്കാ നിക്സ്, മെക്കാനിക്സ്, മെക്കാനിക് (ട്രെയിനി); പരിചയം, ബയോഡേറ്റ വാട്സാപ് ചെയ്യുക. 94464 38782.

✅️പവർലിങ്ക് ബിൽഡേഴ്സ് എസ്റ്റിമേഷൻ എൻജിനീയർ ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ: ബിടെക് സിവിൽ, 3-5 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് സൂ പ്പർവൈസർ/സൈറ്റ് എൻജിനീയർ ബിടെക്/ഡിപ്ലോമ സിവിൽ, 2-3 വർഷ പരിചയം; കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ് മാനേജർ: ബിരുദം. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Powerlink Builders, G3, Jawahar Nagar, Kowdiar PO. Trivandrum- 695 003; 94971 75555; hrd@powerlinkbuilders.com

14-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅കാഷ്യർ, സീനിയർ മെക്കാനിക ബജാജ് ടൂവീലർ സർവീസ് സെന്ററിലേക്ക് കാഷ്യർ (വനിത, ബി.കോം, ടാലി യോഗ്യത, ഒരു വർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം), ട്രെയിനി ടെക്നീഷ്യൻ (ഐ.ടി .ഐ. ഡിപ്ലോമ), സീനിയർ മെക്കാനിക് (ഐ.ടി.ഐ. ഡിപ്ലോമ, രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), ടയർ റിപ്പ യർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. Con068: 9061556443

✅എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ്, തമ്പാനൂർ ന്യൂജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിലേക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ യോഗ്യത: ഇംഗ്ലീഷ്/ സയൻസ്/ ജേണലിസം സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ ബിരു ദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബി.ടെക്./ എം.ടെക്, ഡി.ടി.പി., പ്രായം: 25-40. കൂടാതെ 25-40 വയസ്സുള്ള ഹെവി ഡ്രൈവറെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7356035355, 9446585796

✅ ഹെൽപ്പർ, വർക്കർ എ.സി.പി. അലുമിനിയത്തിലേ ക്ക് ഹെൽപ്പേഴ്സ്, വർക്കേഴ്സ് (പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും. പ്രായം: 18-30, ശമ്പളം: 14,000-21,000 രൂപ. ഫോൺ: 8281158726

✅സിവിൽ ഓട്ടോകാഡ് സ്റ്റാഫ് സിവിൽ ഓട്ടോകാഡ് അറി യാവുന്നവരെ വട്ടിയൂർക്കാവ് സെയിൽ സർവീസ് ഓഫീസി ലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9447275784

✅സ്റ്റാഫ് ഓഫീസ് – ഫാക്ടറി സെക്ഷനുക ളിൽ പ്ല കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 18-26.: 6235708448

✅ഡ്രൈവർ കം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക്
ഡ്രൈവർ കം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെയും പരുത്തിപ്പാറയിൽ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. 9895031112

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ശ്രീകാര്യത്തുള്ള ക്ഷേത്രപരമായ സാധനങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യു ന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് എല്ലാ ജില്ല യിൽ നിന്നുമുള്ള സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും ഡിസ്ട്രി ബ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും ആവശ്യമുണ്ട് : 9495894580

✅കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവരെ വേണം. യോഗ്യത പ്ലസ് ടു. ഫോൺ: 9526964895

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കമ്പനിയിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ഡിസ് ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവരെ വേണം. പ്രായം: 18-30. : 15,000-24,500 രൂപ. ഫോൺ: 9746980825, 8129611273

✅ഫീൽഡ് എക്സിക്യുട്ടീവ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫീൽഡ് എക്സിക്യുട്ടീവുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: +2, ടൂവീലർ നിർബന്ധം, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫി നെയും വേണം. യോഗ്യത: ഡിഗ്രി. ഫോൺ: 9895411122, 9895787183, 0471 2315052

✅നഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പ്ര വൃത്തിപരിചയമുള്ള ജി.എൻ. എം. യോഗ്യതയുള്ള നഴ്സിനെ വേണം. ഫോൺ: 9447092286, 9495304887, 0471 2961279

✅കുക്ക്, ഹെൽപ്പർ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കുക്ക്, ഹെൽ പ്പർ, ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്: 9526364446

✅ ഡ്രൈവർ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്ത പുരം, കൊല്ലം, | ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലേക്ക് സിമന്റ് കയറ്റിയയക്കാൻ ടാറ്റ 12 വിൽ ലോറി ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9442272022, 9633512350

✅സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് തച്ചോട്ടുകാവ് മിത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ അഭയ മാനസികാരോഗ്യ സെന്റ റിലേക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോ ളജിസ്റ്റ് (സൈക്കോളജിയിൽ എം.ഫിൽ.), സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (ജി. എൻ .എം . ബി.എസ് സി. നഴ്സിങ്) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഇ- മെയിൽ: abhaya85@ gmail.com

✅ മാനേജർ കം അക്കൗണ്ടന്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാനേജർ കം അക്കൗണ്ടന്റ് (പ്രായം: 35 വയസ്സിന് മുകളിൽ), ബിസിനസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (പ്രായം: 25 വയസ്സിന് മുകളിൽ, കംപ്യൂട്ടർ അറിവ്), മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ (പ്രായം 30 വയസ്സിന് മുകളിൽ, കംപ്യൂട്ടർ അറിവ്), കളക്ഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് (പ്രായം 30 വയസ്സി ന് മുകളിൽ), ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി (ഡി.ടി.പി., മലയാളം ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ് അറിവ്, പ്രായം 30 വയസ്സിന് മുകളിൽ), ഓഫീസ് അറ്റൻഡർ (പ്രായം 30 മുകളിൽ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. Ganosmo: 0471 2994793

✅ ടെലികോളർ, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ടെലികോളർ, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ്, എച്ച്.ആർ. മാനേജർ, അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ മെയിൽ: drbkerala@gmail.com

✅കസ്റ്റമർ കെയർ സ്റ്റാഫ് കഷിഷ് കഴക്കൂട്ടം, കുമാരപുരം ബോട്ടിക്കുകളിലേക്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ, ഷോറൂം സെയിൽസ് (പെൺ) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായം: 18-35, ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, സ്റ്റിച്ചിങ് അറി യുന്ന വർക്ക് മുൻ ഗണന. ഫുൾടൈം പാർട്ട്ടൈം ഫോൺ: 9895133556, 9746127726

✅തിരുവനന്തപുരം അർബൻസ്കേപ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെയർടേക്കർ/മാനേജർ: പരിചയം; ഗ്രാറ്റ് ട്രെയിനി: ബിടെക് സി വിൽ, ഫ്രഷർ, അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. 0471-2310677; hru urbanscapeproperties.com

✅ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് തസ്തിക, പ്രായം: സെയിൽ ഗേൾ 18-35; കസ്റ്റമർ കെയർ (സ്ത്രീ): 18 -30, ഫെബ്രുവരി 19 വരെ രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസ ത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ. Jayalakshmi Silks, MG Road, Thiruvananthapuram: 81291 88667.

08-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅സെയിൽസ് മാനേജർ കയറ്റുമതി സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സെയിൽസ് മാനേജരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. സെയിൽസ് മാർക്കറ്റി ങ്ങിൽ എം.ബി.എയും മൂന്നുവർ ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും വേണം. ഇ-മെയിൽ: applycv3@ gmail.com.: 9910833977.

✅ഫാർമസിസ്റ്റ് സൗത്ത് എൻഡ് ട്രേഡ് ലിങ്ക്സി ലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. യോഗ്യത: ഡി.ഫാം. ബി.ഫാം, ഒരുവർഷത്തെ പ്ര വൃത്തിപരിചയം. ഇ-മെയിൽ: lenin@southendtradelinks. com. 9995822270, 8138922272.

✅ സോമതീരം ആയുർവേദ ഡോക്ടർ, തെറപ്പി സ്റ്റ്, കോഓർഡിനേറ്റർ; മാർക്കറ്റിങ്: മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് കോഓർഡിനേറ്റർ, റിസർ വേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, എക്സി ക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ടു കോർപറേറ്റ് ഡയറക്ടർ, എച്ച്ആർ: എച്ച്ആർ മാനേജർ; ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ്: ഗെസ്റ്റ് റിലേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ബെൽ ബോയ്; ഹൗസ് കീപ്പിങ്: സൂപ്പർവൈ സർ, റൂം അറ്റൻഡന്റ്; മെയിന്റനൻസ്: എസി ടെക്നീഷ്യൻ; എഫ് ആൻഡ് ബി പ്രൊഡക്ഷൻ: കമി 1, 2, 3; എഫ് ആൻഡ് ബി സർവീസ്: ക്യാപ്റ്റൻ, വാഡ്. ഫോട്ടോ സഹിതം സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Somatheeram, Chowara, Kovalam, Trivandrum; career@somatheeram.org: www. somatheeram.org

✅ ആൽക്കൺ ഹോംസ് . എച്ച്ആർ ആൻഡ് അഡ്മിൻ മാ നേജർ: എംബിഎ/ബിരുദം, 3 വർഷ പരിചയം; മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ: എം ബിഎ/ബിരുദം, 2/3 വർഷ പരിചയം; ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ, ബിടെക്, 3 വർഷ പരിചയം; ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ബിരുദം, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം; ഓഫിസ് ബോയ്: പ്ലസ് ടു ജയം. ബന്ധപ്പെടുക. 99465 53018 hr@arconhomebuilders.com

✅VFIVE HOMES • പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ: ബിടെക് ഡിപ്ലോമ, 10 വർഷ പരിചയം; സീനി യർ സൈറ്റ് എൻജിനീയർ: ബിടെക്/ ഡിപ്ലോമ, 5 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് എൻജിനീയർ ബിടെക്/ഡിപ്ലോമ, 2 വർഷ പരിചയം; സൈറ്റ് എൻജി നീയർ ട്രെയിനി: ബിടെക്/ഡിപ്ലോമ, ഫ്രഷേഴ്സ്; സേഫ്റ്റി ഓഫിസർ: 2 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക (കൺസ്ട്രക്ഷൻ രംഗത്ത് പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന). VFIVE Homes Private Ltd, TC 15/1161, Al- Bayth, Opp. Cotton hill Pre-primary School, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram-695 014; 0471- 2323533; admin@vfivehomes.com

✅ജനറൽ മാനേജർ, എഫ് ആൻഡ് ബി ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് ജി.എ മ്മിനെയും എഫ് ആൻഡ് ബി ക്യാപ്റ്റനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ജി.എമ്മിന്റെ യോഗ്യത: എം. ബി.എ., ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ അഞ്ചുവർഷ ത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. ശമ്പളം: 60,000 രൂപ. എഫ് ആൻഡ് ബി ക്യാപ്റ്റന്റെ യോഗ്യത: ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്ലോമ, രണ്ടു വർഷത്തെ ഹോട്ടൽ പ്രവൃ ത്തിപരിചയം. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ. അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം: ബോക്സ് നമ്പർ: 1300136, C/o മാതൃഭൂമി, തിരുവ നന്തപുരം-695035.

✅ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർ എൽ.ഐ.സിയിൽ ഇൻഷു റൻസ് അഡ്വൈസർമാരെ (ഫുൾടൈം/പാർട്ട്ടൈം) ആവശ്യ മുണ്ട്. യോഗ്യത: എസ്.എസ്. എൽ.സി. ഫോൺ: 7907225665, 9447924960. 610C

✅ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, സിവിൽ എൻജിനീയർ, കംപ്യൂട്ടർ ഹാർ ഡവർ എൻജിനീയർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9886432619.

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്
അൽ ലാമ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമൺഡ്സിലേക്ക് മാർക്കറ്റി ങ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 9645779916.

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഹാർഡ്വേർ എൻജിനീയർ സീനിയർ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യു ട്ടീവ്സ്, അസിസ്റ്റന്റ് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, കംപ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വർ എൻജിനീയേഴ്സ് എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9846039325.

✅ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ 35 വർഷത്തെ പരിചയ മു ള്ള ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓഫീസ് സ്റ്റേ ഷനറി, പരസ്യ ക്യാംപയിൻ എന്നിവയെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഫോൺ: 7994264400. ഇ-മെയിൽ: lifelinecmns@gmail. com.

✅തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, മെഡിക്കൽ റെപ്രസന്റേറ്റീവ് ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ റെപ്രസന്റേറ്റീവി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: പ്രീ ഡിഗ്രി/പ്ല. ഫോൺ: 7356955033, 9048177310.

✅പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ശ്രീകാര്യത്തെ സ്ഥാപനത്തി ലേക്ക് പാക്കിങ് സ്റ്റാഫിനെയും കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ഭാഗങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്സി ക്യുട്ടീവിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. Canoo: 9495894580.

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്,സ്റ്റോർ കീപ്പർ സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായം : 30 വയസ്സ്. ശമ്പളം: 12,000 രൂപ. ഫോൺ: 7736660539, 8891788592.

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഓഫീസ്, റിസപ്ഷൻ എന്നിവ കൈകാര്യംചെയ്യാനറിയാവുന്ന സ്റ്റാഫിനെ വേണം. യോഗ്യത: പ്ലസ്ടു . ഫോൺ: 9633000322, 0471-2447797.

✅നഴ്സ് ട്രെയിനി മണക്കാട് ഫറൂഖ് ആശുപത്രിയി ലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ട്രെയിനീ സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9349350469.

03-02-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅തിരുവനന്തപുരം ഫാർമസിസ്റ്റ്, സെയിൽസ്മാൻ ശാസ്തമംഗലത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റി നെയും സെയിൽസ്മാനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9447310673, 9605155845

✅എൻബിടി ഹ്യുണ്ടായ് സെയിൽസ് മാനേജർ: 5 വർഷ പരിചയം/ഏതെങ്കിലും ബിരുദം; ടീം ലീഡർ: 3 വർഷ പരിചയം: സെയിൽ സ് കൺസൽറ്റന്റ്: 1 വർഷ പരിചയം; സെയിൽസ് കൺസൽറ്റന്റ് ട്രെയിനി തുടക്കക്കാർ; യൂസ്ഡ് കാർ സെയിൽ സ് മാനേജർ, 5 വർഷ പരിചയം യൂസ്ഡ് കാർ ഇവാലുവേറ്റർ: 2 വർഷ പരിചയം; NBT Hyundai, Opp IMA, Chakai Bypass, Trivandrum; 90745 58418; hr@nbthyundai.com

✅സെയിൽസ്, ബില്ലിങ്/ക്യാഷ്, കസ്റ്റമർ കെയർ (സ്ത്രീ), ഫ്ലോർ മാനേജർ (പു രുഷൻ), കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ മാനേജർ (പുരുഷൻ), ടെയ്ലർ, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ (പു രുഷൻ), സെക്യൂരിറ്റി (വിമുക്തഭടൻ, പുരുഷൻ), ഡ്രൈവർ (പുരുഷൻ), ഫെബ്രുവരി 10 വരെ എല്ലാ ഷോറൂമു കളിലും രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഇന്റർ വ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. മൂന്നുമുക്ക്, ആറ്റി ങ്ങൽ; പായിക്കട റോഡ്, കൊല്ലം; Near KSRTC, ഹരിപ്പാട് 94000 64193, careers@wedlandweddings.com

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഗവൺമെന്റ്, പൊതുമേഖലാ റീട്ടെയിൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പുരുഷ സെക്യൂരിറ്റി വനിതാ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 7306021202, 7306021204, 0471 4851264

✅ടെലികോളർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് 35 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വനിതാ ടെലികോളിങ് സ്റ്റാഫി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രവൃത്തിപ രിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.ഫോൺ: 9745297451

✅ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നീഷ്യൻ ഓഡിയോ, വീഡിയോ സിസ്റ്റം ടെക്നീഷ്യൻസിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഗൾഫിൽ പ്രവൃത്തിപരി ചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Go0068: 9567285411

✅സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ,ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ, ഗാർഡ് (പുരുഷൻ) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 25-50. Co0068: 8086725203, 8943725219

✅ ഓഫീസ്, ഫാക്ടറി സ്റ്റാഫ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരെ ഓഫീസ്,
ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 18-26. ഫോൺ: 8848676967

✅മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ് പ്രൊഡക്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിനായി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. യോഗ്യത: ഡിഗ്രി. ഫോൺ: 9946119863

✅സെയിൽസ്മാൻ, ഡ്രൈവർ സ യിൽ സ്മാൻ, സെയിൽസ് ഓഫീസർമാർ, വർമാർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9447095280, 9447029662

✅എസ്.എസ്.എൽ.സി. യോഗ്യത യുള്ള, ടൂവീലർ ഉള്ള ഹെൽപ്പർ (ആൺ) ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 30.
: 8589082625

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർത്തോപീഡിക് അപ്ലയൻസസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഡിസ്പോസബ്ൾ കമ്പനിയിലേ ക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. എക്സിക്യുട്ടീവിന് രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരി ചയം വേണം. ഇ മെയിൽ: info@fhcare.in. : 9497031212

✅സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾ വിപണനം നടത്തുന്നതിനായി സയൻസ് പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റായി ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8589002626

✅സെയിൽസ് ഗേൾ. സൂപ്പർവൈസർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സ്ഥാപനത്തിലേ ക്ക് സെയിൽസ് ഗേൾ, സൂപ്പർ വൈസർ, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് (വനി തകൾ) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 0471 4010455, 9629365782

✅കംപ്യൂട്ടർ ട്രെയിനി നെട്ടയം അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തി ലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ ട്രെയിനീസി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9947352544. ഇ മെയിൽ:nettayamakshaya178@gmail.com

✅സ്റ്റാഫ് ലോട്ടറി വിതരണ സ്ഥാപനത്തി ലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8301070809

✅എക്സിക്യുട്ടീവ് പരിശുദ്ധം പാക്കേജ്ഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കമ്പനിയിലേക്ക് എക്സിക്യുട്ടീവുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.ഫോൺ: 9447035962

✅ടെലികോളർ തമ്പാനൂർ, പള്ളിച്ചൽ, ബാലരാമപുരം ഓഫീസുകളിലേക്ക് ടെലികോളർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. : 9846701001

25-01-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ ശിൽപി അഡ്വർടൈസിങ് ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്: എംകോം, 8 വർ ഷ പരിചയം; അക്കൗണ്ടന്റ്: എംകോം, 5 വർഷ പരിചയം; ക്യാഷ് ഓഫിസ് അക്കൗണ്ട്സ്: ബികോം എംകോം, 2 വർഷ പരിചയം; ഓപറേഷൻ മാനേ ജർ: എംബിഎ, 3 വർഷ പരിചയം. അപേക്ഷ മെയിൽ ചെയ്യുക. 99951 40403; outdoor.silpi@gmail.com

✅ ടൂവീലർ ഷോറൂമിലേക്ക് ഷോറും സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (വനിത),സർവീസ് അഡ്വൈസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9656844888, 9539110888.
ഇ-മെയിൽ: careers2216@gmail.com

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് റിസോർട്ടുകളിലേക്കും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോറൂമുകളിലേക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം50 – ൽ താ ഴെ. യോഗ്യത : എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഫോൺ:8606917626, 9074229676

✅കഴക്കൂട്ടം, വെള്ളയമ്പലം ശാഖകളിലേക്ക് ആയമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 35 വയസ്സിൽതാഴെ. ഫോൺ: 8891722090, 9400392362

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് മാളുകളിലേക്കും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പി.എഫ്.,ഇ.എസ്.ഐ. എന്നിവ ലഭിക്കും. പ്രായം: 25-50, ഫോൺ: 04712289880, 8848870109

✅എക്സിക്യുട്ടീവ് ഉത്പന്നങ്ങൾ സംസ്ഥാനമൊട്ടു ക്കും കടകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തു ന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരായ എക്സിക്യുട്ടീവുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.: 7012144947

✅സൈറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് മാർക്കറ്റിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ബാങ്ക് വാല്യുവർ ഓഫീസിലേക്ക് സൈറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ഡിപ്പോ ബി.ഇ. സിവിൽ, മുൻപരിചയ മുള്ളവർക്കും വിരമിച്ചവർക്കും), ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ബിരുദം, ഡി.ടി.പി.), മാർക്കറ്റിങ് അസി സ്റ്റന്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് 8778142431, 0

✅ഫാർമസിസ്റ്റ് അമ്പലത്തറയിലേക്ക് ഫാർമസി സ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8589889812, ഇ മെയിൽ sompapa@gmail.com

✅മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്നിവരെ വേണം. ഫോൺ: 8891663373

✅അക്കൗണ്ടന്റ് 2-3 വർഷത്തെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള അക്കൗണ്ടന്റി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ബി.കോം, ടാലി, ഇ മെയിൽ: salescv@hotmail.com ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്, ഫീൽഡ് ഓഫീസർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. താമസ സൗകര്യം ലഭിക്കും.: 7034270579

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ലുലുമാളിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 20 – 50, യോഗ്യത എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഫോൺ: 0471 2358868, 9188523740, 7907627955

✅വാൻ സെയിൽസ്മാൻ, ഡ്രൈവർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വാൻ സെയിൽസ്മാൻ, ഡ്രൈവർ,സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നരായിരിക്കണം.സാലറി : 10,000- 18,000, 9495809343

20-01-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅സെയിൽസ് മാനേജർ. സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് തിരുവനന്തപുരം, ആറ്റിങ്ങൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടൂവീലർ സെയിൽസ് മാനേജർ (പ്രവ ത്തിപരിചയം വേണം), ഷോറും സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (ആൺ/പെൺ), ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് രെ ആവശ്യമുണ്ട്. careers2216@ gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേ ക്ക് ബയോഡേറ്റ അയക്കുക.

✅എക്സിക്യുട്ടീവ് (പെൺ), സർവീസ് അഡ്വൈസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് : 9656844888. 9539110888

✅തിരുവനന്തപുരം ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ്
സെയിൽസ്ഗേൾ: 18-35 വയസ്സ്; കസ്റ്റമർ കെയർ (സ്ത്രീ): 18-35 വയസ്സ്. ജനുവരി 22 വരെ ഇനിപ്പറ യുന്ന വിലാസത്തിൽ രാവിലെ 9.30 നും വൈകീട്ട് 7.30 വരെ ഇന്റർവ്യൂ. Jayalakshmi Silks, MG Road, Thiruvananthapuram; 81291 88667.

✅ആലപ്പാട്ട് ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 10 വർ ഷ ജ്വല്ലറി ഫീൽഡ് പരിചയം, പ്രായം 30 നു മുകളിൽ. ഫോട്ടോ സഹിതം ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യുക/തപാ ലിൽ അയയ്ക്കുക. The HR Manager, Alappatt Fashion Jewellery, Attukal Shopping Complex, East Fort, Trivandrum; 99947 32609; antony32609@gmail.com

✅വെൽകെയർ സ്റ്റാഫ് ആയുർവേദ നിർമാണ യൂണിറ്റിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: എട്ടാം ക്ലാസ്.ഭക്ഷണം, താമസം എന്നിവ ലഭിക്കും. പ്രായം: 18-40. ശമ്പളം:14,000-20,000 രൂപ. ഫോൺ:9846985121, 9995174698

✅ കുക്ക്, ഹെൽപ്പർ നാടൻ കുക്ക്, പൊറോട്ടാ മേക്കർ, മിക്കാല, വെയ്റ്റർ, ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. മുൻ പരിചയം വേണം. ഫോൺ: 8129481999

✅സ്റ്റാഫ് ആശിർവാദ് കമ്പനിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ വേണം. യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഫോൺ: 8921242610, 8089263664

✅കാട്ടാക്കടയിലെ ഒരു കോളേ ലൈസൻസും അഞ്ചുവർഷ പ്രവൃത്തി പരിചയ വു മു ള്ള ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് . DOB: 0471 2992088. 9744903088

✅ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തി ലേക്ക് പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള സെയിൽസ് പേഴ്സൺസ്, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് (പ്രായം: 20-40) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമ സസൗകര്യവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9496755449

✅ ഹെൽപ്പർ സ്റ്റാഫ്, ഹെൽപ്പർ, ഓഫീസ് കമ്പനിയിലേക്ക് പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡെലിവറി, സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രായം 18-45. 8590039063, 6238191782

✅ഡിസൈനർ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ സിറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക്
ഡിസൈനർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർ വൈസർ, ഫാബ്രിക്കേറ്റർ, വെൽഡർ, പെയിന്റർ, ഇലക്ട്രി ഷ്യൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഗൾഫ് പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള വർക്ക് മുൻഗണന, cameouae@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേ ക്ക് സി.വി. അയക്കുക.

✅മാനേജർ, സെയിൽസ് ഓഫിസർ പെരിയാർ റൈസിലേക്ക് സെയിൽസ് ഓഫീസേഴ്സ് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ്, ഏരിയ മാനേജർ, ടെലികോ ളേഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യ ajem. annos8: 9526177753, 9526177750. D-6aolo: mail@ periyarrice.com

✅ഡ്രൈവർ കം എക്സിക്യുട്ടീവ് ടോളിൻസ് ടയേഴ്സിന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ വാൻ സെയിൽസി ലേക്ക് ഡ്രൈവർ കം എക്സിക്യു ട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. സെയിൽ സിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർ ക്ക് മുൻഗണന. പ്രായം: 35 hr@ tolins.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേ ക്ക് സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 8086616222

✅അക്കൗണ്ടന്റ് കരിക്കകം പെട്രോം പമ്പിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 9544704000 ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ,

✅ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഡി.ടി.പി, ഓപ്പറേറ്റർ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് 9995737669 .

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്,ഡ്രൈവർ
ശാസ്തമംഗലത്ത് പ്ലംബിങ്, ഹാർ ഡവർ ഷോപ്പിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (ആൺ/പെൺ), സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ആ വ ശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9847061261

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, അറ്റൻഡർ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ക്ലീനിങ്, അറ്റൻഡർ, ഹോം നഴ്സ്, സെക്യൂരി റ്റി, ഡ്രൈവർ, ഹൗസ് മെയ്ഡ്, സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവരെ ആ വ ശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9497853028, 7306827225

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മാളുകളി ലും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 25-55, : 0471 2358868, 0471 2289880, 9400699738

✅ടെക്നീഷ്യൻ വി ഗാർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഫോർ വീലർ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുള്ള ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: SSLC.9349314712

✅ഹെൽപ്പർ ജി.ജി. ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപമുള്ള കാർ വാഷ് സർവീസ് സെന്ററി ലേക്ക് ഹെൽപ്പറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8891575949

✅ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് ക്രോണ ബൊട്ടീക് പാറ്റൂരിലേക്ക് ലേഡീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 9446192888

11-01-2023-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ രണ്ടുവർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയ മുള്ള മാർക്കറ്റിങ് മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: എം. ബി.എ. ഇംഗ്ലീഷും അറബിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇ- മെയിൽ:info@vadakkedathindustries. com. Cano68: 9497327605

✅ഇൻഡൽ മണി സീനിയർമാനേജർ (5 വർഷ പരിചയം), കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സി ക്യുട്ടീവ്, ലൊക്കേഷൻ ഹെഡ്സ് ആൻ ഡ് റിലേഷൻഷിപ് മാനേജർ (3-5 വർ ഷ പരിചയം), സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. 79949 17405; hrd@indelmoney.com; www.indelmoney.com

✅Raviz Hotel പ്രോജകട് മാനേജർ: 20 വർഷ പരി ചയമുള്ള സിവിൽ എൻജിനീയർ, പ്രായപരിധി: 45; പ്രോജക്ട് എൻ ജിനീയർ: 15 വർഷ പരിചയമുള്ള എൻജിനീയർ, പ്രായപരിധി: 45: ഓ ഫീസ് സെക്രട്ടറി. 10 വർഷ പരിചയം, പ്രായപരിധി: 35. അപേക്ഷിക്കുക. The Manager, General Affairs, RP Group, Kovalam; 90749 97354; jayaprakash@theraviz.com

✅അഡ്വർടൈസിങ് മാനേജർ, ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ അഡ്വർടൈസിങ് സെയിൽസ് മാനേജർ (എം.ബി.എ./ബി.എം. എം., അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം), ക്ലയന്റ് സർവീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ് (ബിരുദം, രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം, മാസ് മീഡിയ ബിരുദമുള്ളവർ ക്ക് മുൻഗണന), ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈനേഴ്സ് (രണ്ടുവർഷ ത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), ഡി .ടി. പി. ഓപ്പറേറ്റർ (മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതിവേഗം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: hr@ sequenceindia.com. ഫോൺ: 9567727333

✅പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്, ഹെൽപ്പർ, ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം:
40 വയസ്സിൽ താഴെ. ശമ്പളം: 12,000 – 24,500 രൂപ. ഫോൺ:8606039213, 8086014944

✅ഫാർമസിസ്റ്റ് നാലാഞ്ചിറ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയിലേ ക്ക് ഡി.ഫാം/ ബി.ഫാം കഴിഞ്ഞ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 9633822365. ഇ മെയിൽ: efficuslife@gmail.com

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് വെറ്ററിനറി മരുന്നുകളുടെ വിത രണത്തിന് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴി, കന്നുകാ ലി, മത്സ്യകൃഷി മേഖലയിൽ മുൻപരിചയം അഭികാമ്യം. ഫോൺ: 7511177000, 9946311199

✅കുക്ക്, ആശുപത്രി മാനേജർ കോവളം ആയുർവേദ ആശുപ ത്രിയിൽ ക്ലീനിങ് ജോലിക്കാർ, കുക്ക്, ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്: 8075352710

✅ഡ്രൈവർ, ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ് തകരപ്പറമ്പ് ജങ്ഷനിലെ സ്ഥാപ നത്തിലേക്ക് ഡ്രൈവർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ബില്ലിങ്, സെയിൽ സ്മാൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. പ്രായം: 30-50. യോഗ്യത: പ്ലസ്ട. ഫോൺ: 9495201904, 8078133666

✅ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, കംപ്യൂട്ടർ ടീച്ചർ ആറ്റിങ്ങലിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫ്രൻഡ് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, കംപ്യൂട്ടർ ടീച്ചർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7558823700

✅കളക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓഫീസ്, കളക്ഷൻ സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: +2 : 9496545686, 0471 2545433

✅മാനേജർ ഫാൻസി, ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിൽ മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ഡിഗ്രി. പ്രായം: 45-55. ഫോൺ: 9946312344

✅ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 28. : 18,000-22,000 രൂപ. ഫോൺ: 9372406488, 9372599889

✅ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9846382820

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, വാർഡൻ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുള്ള അക്കൗണ്ടന്റ്, വാർഡൻ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7558008800

28-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ഡ്രൈവർ, അക്കൗണ്ടന്റ് തമ്പാനൂർ ന്യൂജ്യോതി പബ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലൈസൻസും ബാമുള്ള ഡ്രൈവർമാരെയും (പ്രായം: 40) അക്കൗണ്ടന്റുമാരെയും (പ്രായം: (35) ആവശ്യമുണ്ട്. ബി.കോം. എം.കോം. (ഫിനാൻസ്), ടാലി യോഗ്യത. ഏതെങ്കിലും സി.എ. സ്ഥാ പഠന ത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരി ചയവും വേണം. ഇ -മെയിൽ: newjyothipublications@gmail. com. : 7356035355, 9446585796

✅വനിതാ സ്റ്റാഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്തുള്ള കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് വനിതാ കൗണ്ടർ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. പ്രായം: 30. സമയം: രാവിലേ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴുവരെ ശമ്പളം: 15,000 രൂപ. ഇ-മെയിൽ: nectarcafe2021@gmail.com. വാട്സാപ്പ്: 8330099399

✅എജുക്കേഷണൽ കൺസൽട്ടന്റ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എജുക്കേഷ ണൽ കൺസൽട്ടന്റിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9497271646, sajaymulloor@gmail.com

✅ഓഫീസ് മാനേജർ തസ്തികയിൽ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. യോഗ്യത: എസ്.എസ്. എൽ.സി. ഫോൺ: 7510927392, 8943641404

✅ടെയ്ലർ, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കവടിയാറിലേക്ക് ടെഴ്സ്, മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:9995189967

✅അക്കൗണ്ടന്റ് വഞ്ചിയൂർ അഭയയിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ബി.കോം. അക്കൗ ണ്ടിങ്, ഡി.സി.എ., പ്രവൃത്തിപ ola.. abhaya85@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക.

✅ഡിറ്റക്ടീവ് ഏജൻസിയിലേ ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9746661707, 7994106707

✅ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, ട്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, ട്യൂട്ടേഴ്സ് (സയൻസ്, ഗണിതം), ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ഡ്രൈവർ കം സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. വാട്സാപ്പ് 8590053598

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, സെയിൽസ്മാൻ പാറ്റൂരിൽ പ്ലംബിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സീനിയർ അക്കൗ ണ്ടന്റ് (എം.കോം, മൂന്നുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം), ഗോഡൗൺ മാനേജർ, സ്റ്റോർ കീപ്പർ (ടൈൽസ് ഷോപ്പ്), സെയിൽ സ്മാൻ (പ്ലംബിങ് ഷോപ്പ്), ഡ്രൈവർ (ഹെവി ലൈസൻസ്) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. a00068: 7034599844. D alo: sksanitarystore@ gmail.com

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായം: 25 57. പി.എഫ്., ഇ.എസ്.ഐ. ആനുകൂല്യങ്ങളു ണ്ടാകും. ഫോൺ: 0471 2358898, 8301034101.

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, ടെലികോളേഴ്സ്, സെയിൽസ് ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ,പ്ലംബേഴ്സ്, ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9188300164, 8078211164

✅ലോട്ടറി വിതരണസ്ഥാപനത്തി ലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. Go0068: 8301070809

✅മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ് പാറ്റൂർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാ ഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7012064804

✅മാര്യേജ് ബ്യൂറോയിലേക്ക് ടെലികോളറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:6282499251

✅പരിഭാഷകർ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം പരിഭാഷക രെ ആവശ്യമുണ്ട്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അടിസ്ഥാനത്തിലും പരി ഗണിക്കും. ഫോൺ: 9072159721, 9495220030

✅അക്കൗണ്ടന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 8075048332,8589076444

✅കോർഡിയൽ ഡവലപ്പേഴ്സ് സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ (സിവിൽ): ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ, 2-3 വർഷ പരി ചയം; സൈറ്റ് എൻജിനീയർ: ബിടെക്/ എംടെക് സിവിൽ എൻജിനീയർ, 3 വർഷ പരിചയം, ഓട്ടോകാഡ്, എം എസ് ഓഫിസ് അറിവ്. ഇമെയിലിൽ അപേക്ഷിക്കുക. Cordial Developers Pvt Ltd, Vazhuthacaud, Trivandrum; 73566 04477; jobs.cordial5@gmail. com

21-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅ നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ട്, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ/ എൻ.ഐ.സി.യു.) എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. shabeer@ koyahospital.com എന്ന ഇ-മെയി ലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 7907149117, 0495 2480406

✅പർച്ചേസ് മാനേജർ, സെയിൽസ്മാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പെയർ മാനേജർ, സെയിൽസ്മാൻ, ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. swarajmotors@yahoo.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 8547054304

✅ടെക്നീഷ്യൻ, ഫിറ്റർ ബി.ടെക്. മെക്കാനിക്കൽ ക്യൂ.സി., ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, ഫിറ്റർ, ഇൻസ്ട്രുമെ ന്റേഷൻ എന്നീ യോഗ്യതയുള്ള വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9605191495

✅Canberra Pharma : സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് (5 വർഷ പരിചയം), ഓഫിസ് സ്റ്റാഫ്, സെ യിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഗോഡൗൺ സ്റ്റാഫ്/ ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ്, ഡ വർ. Canberra Pharma, 6th Floor, Carmel Towers, Opp. Cotton Hill Govt. Girls School, Vazhuthacaud PO, Thiruvananthapuram; info@ canberrapharma.com

✅ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കംപ്യൂട്ടർ, ടാലി പരിജ്ഞാനമു ണ്ടായിരിക്കണം. ഇ മെയിൽ: kek. tvm@gmail.com

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ക്യൂരിറ്റി ഗാർഡു ക ളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 25-50.0068: 8943310174, 7994449898

✅പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് പുരുഷന്മാരെ കമ്പനികളിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 18,000-22,000 രൂപ. താമസം, ഭക്ഷണം. ഫോൺ: 7034473-199, 7034473200

✅ഡോക്ടർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ വി.എം.സി. പെരുവയിലേക്ക് ഡോക്ടർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9847153069

✅സ്റ്റാഫ് വാഹനപുക പരിശോധനാ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവൃത്തിപരി ചയമുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ: 8075029349

✅പെട്രോൾ ഫില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്bപെട്രോൾ ഫില്ലിങ്, ഹൗസ് കീപ്പിങ്, കാർ വാഷിങ്, സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7902682372, 8714725562

✅വെൽഡർ,കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ കപ്പലിലേക്ക് ഐ.ടി.ഐ. യോഗ്യ തയുള്ളവർ, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേ റ്റർ, വെൽഡർ, ഫിറ്റർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് പുരുഷൻ മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 17-29. : 35,000-45,000. ഇ-മെയിൽ: hrwoss@gmail.com 8440859973

✅സിവിൽ എൻജിനീയർ ആറ്റിങ്ങൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓട്ടോകാഡ് അറിയുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സിവിൽ എൻജി നീയറിങ് കഴിഞ്ഞവർക്കും പ്രവ ത്തിപരിചയമുള്ളവർക്കും മുൻ ഗണന. ഫോൺ: 8281875007

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ഹൗസ് കീപ്പിങ്എ ന്നിവയിലേക്ക് ആളുകളെ ആ വ ശ്യമു ണ്ട് . പ്രായം : 55. ഫോൺ: 7510166655, 8138024001, 8138024246

14-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅സിവിൽ എൻജിനീയർ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. സിവിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെ കൂടെ ജോലിചെയ്യാൻ സിവിൽ എൻജിനീയറെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ബി.ടെക്. ഫോൺ 9846101048.

✅കഴക്കൂട്ടം അശ്വതി സ്റ്റുഡിയോ കൗണ്ടർ സ്റ്റാഫ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസ നർ, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ലാമിനേഷൻ സ്റ്റാഫ് ബന്ധപ്പെടുക.9745633121
ഗേൾ, സെയിൽസ് ബോയ് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ . 94463 28383.

✅ഫേവറൈറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് • അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ(ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ്): എംബി എ. 8-10 വർഷ പരിചയം, ഐടി പരിജ്ഞാനം; അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (മാർക്കറ്റിങ്): ബിരുദം, 3 വർഷ പരി ചയം, ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാവീണ്യം. സ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. Favourite Constructions Pvt Ltd, Corporate Office: TC 82/2336, Statue-Gen. Hospital Road, Trivandrum-695 001: 0471-4038877; hr@favouritehomes. com

✅ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിന്റെ
തിരുവനന്തപുരം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: എസ്. എസ്.എൽ.സി. പ്രായം: 25 65. 8129515565.

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, കാഷ്യർ എസ്.പി. മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സെയിൽസ് (ആൺ/ പെൺ), ബില്ലിങ് കാഷ്യർ (ആൺ പെൺ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡേറ്റയുമായി സ്ഥാപ നത്തിൽ നേരിട്ട് വരുക, ടി.സി. 54/3106, കാലടി, തളിയാൽ, തിരുവനന്ത പുരം. ഫോൺ:
9746224567, 9446423189.

✅ഡ്രൈവർ, അക്കൗണ്ടന്റ്
നെയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്ത പുരം, കാട്ടാക്കട ഓഫീസുക ളിലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട ന്, കളക്ഷൻ, ടെലികോളർ, ഡ്രൈവർ, സെയിൽസ്, ഹെൽ പ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. : 9946616200.

✅ആനിമേഷൻ ഫാക്കൽറ്റി ആനിമേഷൻ ഫാക്കൽറ്റിസിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ:
vipraanimation@gmail.com. Ga006: 9567449744.

✅ടെക്നീഷ്യൻ, ട്രെയിനി കേബിൾ ടി.വി. ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയി നിയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8547363026.

✅സിനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്, ബി.കോം./ എം.കോം ബിരുദവും ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ അഞ്ചുവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി പരിചയവുമുള്ള (ബേക്കറീസ് റെസ്റ്റോറന്റ്) സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റിനെയും റെസ്റ്റോറന്റ് സീനിയർ ക്യാപ്റ്റ നെയും ഡ്രൈവറെയും ആവശ്യ മുണ്ട്. വാട്സാപ്പ്: 7558855999,

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടി വ്, ഡ്രൈവർ കം ടെക്നീഷ്യൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.9074974770.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ലുലു മാളിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 25-45, യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി, ഫോൺ: 0471 2358868, 9400699738,8848870109.

✅സെക്യൂരിറ്റി കം ഡ്രൈവർ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം,
താമസസൗകര്യം എന്നിവ
ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9072154495,9072164495.

✅മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ് പാറ്റൂർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:
7012064804.

✅ഡിസൈനർ, ഫ്ലെക്സ് പ്രിന്റർ,അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവരെആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ :7907619931.

✅ഡെലിവറി ബോയ്, ഹെൽപ്പർ കൈമനം പ്രസ്സിലേക്ക് ഡെലിവറി ബോയ്, ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:8129675334.

✅ ടയർ ഫിറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ ടയർ ഷോറൂമിലേക്ക് വിൽ അലൈൻമെന്റ്/ ടയർ ഫിറ്റർ ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9847060099.

✅മാനേജർ, അക്കൗണ്ടന്റ്
മയൂരി ഫർണീച്ചർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസസിന്റെ മലപ്പുറം, കൊച്ചി,കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ഷോറൂ മുകളിൽ ഒഴിവുണ്ട്. മാനേജർ,അസി.മാനേജർ (ഏതെങ്കിലുംബിരുദം), അക്കൗണ്ടന്റ് (ബി.കോം, എം.കോം), സെയിൽസ്മാൻ, സെയിൽസ്ഗോ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, ഫർണീച്ചർ ടെക്നീഷ്യൻ, ഡെലിവറി സർവീസ് അഡ്വൈസർ, സി.ആർ.ഇ.ഡ്രൈവർ, ഹെൽപ്പർ, കുക്ക്,ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്. ശമ്പളം: 15000- 45000 രൂപ, മുൻപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും ലഭിക്കും.ഡിസംബർ 18-ന് പെരിന്തൽമണ്ണ മയൂരി ഷോറൂമിൽ അഭിമുഖം നടക്കും. ഫോൺ 7594053000, 7592900500.

09-12-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅മുത്തൂറ്റ് മെർക്കന്റൈൽ കോൾ സെന്റർ സൂപ്പർവൈസർ: 3 വർഷ പരിചയം, ഇംഗ്ലിഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദിയിൽ പ്രാവീണ്യം, 30-40 വയസ്സ്. പ്രൊഫൈൽ ഇമെയിലിൽ അയയ്ക്കു ക. Muthoot Mercantile Limited, Regd Office, Muthoot Floors, Opp W & C Hospital, Thycaud, Thiruvananthapuram- 695 014; hr@ muthootenterprises.com

✅ഡെലിവറി എക്സിക്യുട്ടീവ് സംസ്ഥാന നൈപുണ്യ വികസന മിഷനും ലോജിസ്റ്റിക്സ് സെക്ടർ സ്സിൽ കൗൺസിലും ചേർന്ന് ആ മ സോ ൺ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഡെലിവറി എക്സിക്യൂട്ടീ വ്സിനെ തേടുന്നു. ഇരുചക്ര വാഹനവും ഇരു ചക്ര വാഹന ലൈസൻസും സ്മാർട്ട് ഫോണും വേണം. ശമ്പളം: 18,000 20,000 oz. https://forms.gle/G9xU82e5rWm2vDw78 ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷ നൽകണം. ഫോൺ നമ്പർ: 7306402567

✅ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്,ഫാർമസിസ്റ്റ് തച്ചോട്ടുകാവ് മിത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ അഭയ മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്ര ത്തിലേക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോ ളജിസ്റ്റ് (സൈക്കോളജിയിൽ എം.ഫിൽ.), ഫാർമസിസ്റ്റ് (ഡി. ഫാം./ ബി.ഫാം.) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. abhaya85@gmail. com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അപേ ക്ഷിക്കണം.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സ് ക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 25-50. : 8943310174, 7994449898.

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെയും ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിനെയും ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 8891129993, 9037760578.

✅ക്യാപ്റ്റൻ, വെയ്റ്റർ ത്രീസ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ്, റെസ്റ്റോറന്റ് ക്യാപ്റ്റൻസ്, സി.ഡി. പി, ഡി.സി.ഡി.പി., വെയ്റ്റേഴ്സ്,എച്ച്.കെ. സൂപ്പർവൈസർ, എച്ച്.കെ. അറ്റൻഡന്റ്, ഡിഷ് വാഷിങ് (ബോയ്സ്) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവർ spskingsway@gmail.com-celes സി.വി. അയക്കുക. ഫോൺ: 9961943316, 8590962005.

✅ലേഡി സ്റ്റാഫ് കിസാൻ മിത്രയിൽ വനിതക ളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7025467091, 9946161215.

✅ഫാർമസിസ്റ്റ് ചിറയിൻകീഴ് സർക്കാർ ആശുപ ത്രിക്ക് സമീപമുള്ള ഫാർമസിയി ലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9250807001.

✅മെഡിക്കൽ റെപ്രസന്റേറ്റീവ് ഫാർമ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫീൽഡ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. reussiehr@gmail.com
ഇ-മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കണം.

✅ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് ക്ലൗഡ് കിച്ചണിലേക്ക് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫുകളെയും ഡെലിവറി സ്റ്റാഫുകളെയും ആവശ്യമുണ്ട്. 9995870178.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്
തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും ആറ്റിങ്ങലിലേക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ വേണം. ഫോൺ:8075196730, 9495555676.

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നീ ഷ്യൻസ്, ടെലികോളേഴ്സ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9061404888. crystalservicetvm@ gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അപേക്ഷിക്കണം.

✅ഡ്രൈവർ, ഹെൽപ്പർ ഡ്രൈവർ കം ഹോട്ടൽ ഹെൽ പ്പർ, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, കിച്ചൺ ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. താമസം, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാ യിരിക്കും. ഫോൺ: 9947347300, 7012227686.

✅ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ബ്രാൻഡഡ് ബിൽഡിങ് മെറ്റീ രിയൽസിന്റെ ഓർഡറെടുക്കു ന്നതിനായി ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8943756431.

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 7034145328, 7012124918.

✅മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് തേജസ് കറി പൗഡർ കമ്പനിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്സ്,ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, പ്ലാന്റ് സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. 9400692329.

29-11-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅തിരുവനന്തപുരം മുത്തൂറ്റ് മെർക്കന്റൈൽ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ: 5 വർഷ പരിപചയം. പ്രൊഫൈൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. Muthoot Mercantile Limited, Thiruvananthapuram-695 014; hr@ muthootenterprises.com
Regd Office, Muthoot Floors, Opp W&C Hospital, Thycaud,

✅തിരുവനന്തപുരം അക്കൗണ്ടന്റ്, വാർഡൻ
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ട് സ് സോഫ്റ്റ്വേറിൽ ടാലി, പത്തു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം), ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ (ഫുൾടൈം ജോലി, പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ – മെയിൽ : ao@collarc.com. : 9745346199,

✅പ്രോജക്ട് എൻജിനിയർ, ജൂനിയർ ആർക്കിടെക്ട് യുണീക്ക് ഐ ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോജക്സിലേക്ക് പ്രോ ജക്ട് എൻജിനീയർ (യോഗ്യത: ബി.ടെക്കും നാലുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും/ഡിപ്ലോ മയും എട്ടുവർഷത്തെ പ്രവ ത്തിപരിചയവും), ജൂനിയർ ആർക്കിടെക്ട് (യോഗ്യത : ബി.ആർക്. പുതുമുഖങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: info@ uniqueeyehomes.com. ഫോൺ: 9074122690, 9539533532.

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് വസ്ത്രാലയത്തിൽ സ്ത്രീകളും പുരു ഷന്മാരുമായ വിൽപ്പനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 18-45 വയസ്സ്. വിദ്യാഭ്യാസം: പ്ലസ് ടു. കംപ്യൂട്ടർ പഠിച്ചവർക്കും പ്രവ ത്തിപരിചയമുള്ളവർക്കും മുൻഗണന. ഫോൺ: 9387721322.

✅ടയർ വർക്കർ കാർ ടയർ, ബൈക്ക് ടയർ ഫിറ്റർ മാരെയും വീൽ അലൈൻമെന്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ്, ഐ.ടി.ഐ. ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ സ് എന്നിവരെയും ആവശ്യമുണ്ട്.: 9809459999.

✅പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ പെയിന്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് പത്തു വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസ റെയും രണ്ടുവർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പേഴ്സിനെയും ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9846004177, 9845661344.

✅ഫാർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സ് ഡെർമറ്റോളജി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നീ തസ്തിക കളിലേക്ക് വനിതകളെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: Lsccjagathy@ gmail.com. como: 0471- 2326182, 9633310083.

✅ഡോക്ടർ മണക്കാട് ഫാറൂഖ് ഹോസ്പിറ്റ ലിലേക്ക് നൈറ്റ് ഫിസിഷ്യനെ (ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ) ആവശ്യമുണ്ട്. 9349350469.

✅സെയിൽസ്മാൻ ഡ്രൈഫ്രൂട്ട് കടയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സെയിൽസ്മാ നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8281685992.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ലുലു മാളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുക ളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പി.എഫ്./ഇ. എസ്.ഐ. ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രായം: 20-45 വയസ്സ്. ഫോൺ: 0471-2358868, 8848870109, 9188523740.

✅ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് കിന്റർ സ്റ്റെപ്സ് പ്രീസ്കൂളിന്റെ
കൊച്ചുള്ളൂർ, മുടവൻ മുഗൾ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9847190993, 9207068844.

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് ആയുർവേദകമ്പനിയുടെ ശാഖ കളിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. താമസം, ഭക്ഷണം എന്നീ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫോൺ: 8943188700, 8301085844.

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ആര്യനാട് ശാസ്താംകോവിൽ ഫ്ലോർ മില്ലിലേക്ക് വനിതകളെ യും സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവുമാ രെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8075697450.

✅കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാച്യുവിലേക്ക് ടാലി, ജി.എസ്. ടി. ബില്ലിങ് എന്നിവ അറിയുന്ന കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 9388298260,

✅കെയർ ടേക്കർ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കെയർ ടേക്കറായി പുരുഷന്മാ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9847375334.

✅മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ് പാറ്റൂർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാ പനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാ ഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7012064804.

✅ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ശമ്പളം: 25,000 രൂപ, ഫോൺ നമ്പർ : 9497578701.

✅ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഐ.എസ്.ഒ. സെർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനിയിൽ ബില്ലിങ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ഡെലിവറി, സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, താമസം എന്നിവ സൗജന്യം. ഫോൺ: 8136933940, 8714146571.

25-11-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅തിരുവനന്തപുരം കോർഡിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അസിസ്റ്റന്റ് എൻ ജിനീയർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റി മേഷൻ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം, ഓട്ടോകാ ഡ് പരിചയം; സൈ റ്റ് എൻജിനീയർ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം ഡിപ്ലോമ, 3 വർഷ പരിചയം; സെക്യൂ രിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ: പ്ലസ് ടു, 5 വർഷ പരിചയം. റെസ്യുമെ മെയിൽ ചെയ്യു ക. Cordial Properties India Pvt Ltd, TC 18/106 (1), Beside Alapuram Lane, Muttada PO, Kowdiar Village, Trivandrum-695 025; careers. cordial@gmail.com .

✅സീനിയർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പ നിയിലേക്ക് സീനിയർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, ബി.ഡി.എം. എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസു കാർക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ: 9895013519

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ പരസ്യ ഏജൻസിയിലേക്ക് മാർ ക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, മാനേജർ/ സൂപ്പർവൈസർ (ഔട്ട്ഡോർ അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം), ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ (ഇലസ്ട്രേറ്റർ, കോറൽ ഡ്രോ, ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നിവയിൽ പരിചയം) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9497430111, 9497430444. ഇ-മെയിൽ:
brightchanneladvt@gmail.co
m

✅ഡോക്ടർ, റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എസ്.കെ. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൺസൽട്ടന്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എന്ററോളജിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ ഗ്യാസ്ട്രോ സർജൻ, ജനറൽ സർജൻ, റേഡിയോളജിസ്റ്റ് (സി.ടി. ആൻഡ് എം.ആർ.ഐ. പരിചയം) ആ വ ശ്യമുണ്ട്. careers@skhospitals.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കണം. ഫോൺ: 0471 2944446, 8075175238

✅സ്റ്റാഫ് ടൂവീലറുള്ളവർക്ക് അവസരം. ഫോൺ: 7592098048

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ടെക്നോപാർക്ക് ഐ.ടി. കമ്പനിയിലേക്ക് മൂന്നുവർഷം പ്രവൃ ത്തിപരിചയമുള്ള സെക്യൂരി റ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി. പ്രായം: 40 വയസ്സ്. ഫോൺ: 9526089297

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, സെയിൽസ് തിരുവനന്തപുരം, നെയ്യാറ്റിൻ കര, കാട്ടാക്കട ഓഫീസുകളി ലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ്, സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, ടെലി കോളർ, ഹെൽപ്പർ എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9605132800

✅ഡ്രൈവർ റിസോർട്ടിലേക്ക് ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9633566793,

✅അക്കൗണ്ടന്റ്,എ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ
ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടന്റ് (ടാലി,രണ്ടുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം), എ.സി, ടെക്നീഷ്യൻ (മൂന്നുവർഷ ത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9495351587, 9995453446

✅നഴ്സ്, കുക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് (ജി.എൻ.എം. ബി.എസ്സി. നഴ്സിങ്), പാചകം അറിയാവുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിലാസം: മിത്രഹോസ്പിറ്റൽ, അഭയ, മൂങ്ങോട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695573. ഇ-മെയിൽ: abhaya85@gmail. com

✅ലേഡി സ്റ്റാഫ് വാൻ റോസ് ജങ്ഷനിലെ ലേഡീസ് സ്റ്റാഫിനെ (ഹെൽ പ്പർ) ആവശ്യമുണ്ട്. ജോലിസമ Wo: 11.30-8.30. 13,000 രൂപ. ഫോൺ: 0471 4064333, 9895622333

✅മാനേജർ, ഡ്രൈവർ പിസ്സ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് മാനേജർ, കൗണ്ടർ സ്റ്റാഫ്, സർവീസ് സ്റ്റാഫ്, ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9072363778

✅സെക്യൂരിറ്റി, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ്, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 8547576856, 9447266606

✅മാനേജർ,മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട് കമ്പനിയിലേ ക്ക് സെയിൽസ് മാനേജർ, മാർ ക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9495282643

✅ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേ ക്ക് ബിസിനസ് അസോസിയേ റ്റ്സ് ആയി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിര മിച്ചവർക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ: 9496243563

✅ഡ്രൈവർ, എ.സി. മെക്കാനിക് ഡ്രൈവർ, ബോഡി വർക്ക്,എ.സി. മെക്കാനിക്, പെയിന്റർ, വെൽഡർ, ഫാബ്രിക്കേറ്റർ, ട്രെയി നീസ്, സെക്യൂരിറ്റീസ്, റൂംബോയ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. : 9495673780

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സെക്യൂരി റ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,200 രൂപ. യോഗ്യത: പത്താംക്ലാസ്. പ്രായം: 50 വയസ്സ്, ഇൻഷുറൻസ്, താമസസൗകര്യം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 0471 2433301, 7994888466

✅ഫോട്ടോകോപ്പി ടെക്നീഷ്യൻ പരിചയ സമ്പനനായ ഫോട്ടോകോപ്പിയർ ടെക്നീഷ്യ നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9995163973. ഇ-മെയിൽ: paj. uae@gmail.com

01-11-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅തിരുവനന്തപുരം മദർ മാർട്ട് സ്റ്റോർ മാനേജർ, സൂപ്പർവൈസർ, സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്. പരിചയമുള്ളവർ റെസ്യൂമെ മെയിൽ a. Mother Mart, Nalanchira, hrdmmart@gmail.com
Trivandrum; 85902 20958;

✅എൻബിടി ഹ്യുണ്ടായ് ഹെഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് (വിരമിച്ച പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ), സീനിയർ സെയിൽസ് മാനേജർ (ഓട്ടമൊബീൽ ബാങ്കിങ് പരിചയം), സെയിൽസ് കൺസൽറ്റന്റ് (തുടക്കക്കാർ5 വർഷ പരിചയ പരിചയം), സെയിൽസ് ട്രെയിനർ, ടെലി കോളർ, റീടെയ്ൽ ഫിനാൻസ് മാനേജർ.),ഓട്ടമൊബീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടീം ലീഡർ ( ആക്സസറി ടെക്നീഷ്യൻ (2-4 വർഷ പരിചയമള്ളവർ അപേക്ഷിക്കുക 90745 5841 hr@nbthyundai.com

✅മാനേജർ, സൂപ്പർവൈസർ :ഹോട്ടലിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ, എഫ്. ആൻഡ് ബി. മാനേജർ, ക്യാപ്റ്റൻ, ഹൗസ് കീപ്പിങ് സൂപ്പർവൈസർ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. hr.sps2014@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ സി.വി.യും ഫോട്ടോയും അയക്കുക.

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡ്രൈവർ :വെള്ളയമ്പലത്തെ ഒരു ഏജൻ സിയിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, സപ്ലൈ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം. hiretvpm@ gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ സി.വി. അയക്കുക.

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് : ജോസ്കോ ജൂവലേഴ്സിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ഷോറൂമിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, റിസ പ്ഷനിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന്റെ പ്രായം: 25-35 വയസ്സ്. ഒക്ടോബർ 31-ന് അഭിമുഖത്തിനായി പട്ടത്ത ഐശ്വര്യ ടവേഴ്സിലെത്തണം. ഫോൺ: 0484-2426333.

✅ നഴ്സ് : എ.എൻ.എം. നഴ്സിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്. : 9846572756.

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് എക്സിക്യുട്ടീവു കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8921894635, 9567641866.

✅അക്കൗണ്ടന്റ് ആറ്റിങ്ങലിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, അക്കൗ ണ്ടന്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. Go006mo: 7558823700.

✅റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കോവളം ഹോട്ടൽ മൂൺലൈറ്റിലേക്ക് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് (ആൺ/ പെൺ), റൂംബോയ് എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9895024434.

✅ജൂവലറി സ്റ്റാഫ് : ജൂവലറിയിലേക്ക് ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള യുവാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായം: 20-35 വയസ്സ്. ഫോൺ: 9207306823, 7560885617.

✅മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ്: പാറ്റൂർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാ ഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7012064804.

✅കുക്ക്, മാനേജർ: ഹോട്ടലിലേക്ക് മാനേജർ, നാടൻ കുക്ക്, ചൈനീസ് ഷെഫ്, പൊറോട്ട മേക്കർ, വെയ്റ്റർ, ഹെൽപ്പർ, ജ്യൂസ് മേക്കർ, പാൻ ട്രിമാൻ, ക്ലീനിങ് ബോയ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8129481999.

✅ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഡി.ടി. പി. ഓപ്പറേറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്. : 9447125778.

✅ടെലികോളർ : എയർടെൽ തിരുവനന്തപുരം കോൾ സെന്ററിലേക്ക് ടെലി കോളർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു ഫോൺ: 9995706000.

✅കംപ്യൂട്ടർ സ്റ്റാഫ് : ഡി.ടി.പി., ഡിസൈനിങ് അറി യാവുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. : 8714737813.

20-10-2022-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

✅കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ മണക്കാട് അക്ഷയകേന്ദ്രത്തി ലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7736881411.

✅ഡ്രൈവർ, പ്ലംബർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്ലംബർ, ഡ്രൈവർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് കുക്ക് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും. ഫോൺ: 9947347300, 9400202898.

✅പവർലിങ്ക് ബിൽഡേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ: ബിടെക്, 5-7 വർഷ പരിചയം ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രെയിനി: ഓട്ടോകാഡ്, ത്രിഡിഎ മാക്സ് അറിവ്. സിവി മെയിൽ ചെയ്യുക. Powerlink Builders. G3, Jawahar Nagar, Kowdiar PO. Trivandrum-695 003; hrd@ powerlinkbuilders.com: 0471 2726449.

✅ഫ്ലോർ മാനേജർ: ഇംഗ്ലിഷിൽ പ്രാവി ണ്യം; അക്കൗണ്ടന്റ്: ബികോം, സിഎ സ്ഥാപനത്തിൽ 1 വർഷ പരിചയം; പർച്ചേസ് അസിസ്റ്റന്റ്/സ്റ്റോക് അന ലിസ്റ്റ്: ബിരുദം, എക്സൽ അറിവ്. Style Plus, Near Devaswom Board Jn, Kowdiar, Trivandrum; 94951 10500; hr@styleplus.in

✅ലേഡി ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ വെഞ്ഞാറമൂട് ഒലീവിയ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് ലേഡി ബ്യൂട്ടി ഷൻ, ട്രെയിനി സ്റ്റാഫ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:9037494970.

✅അക്കൗണ്ടന്റ് ടാലിയും ജി.എസ്.ടി.യും അറിയുന്ന, ബി.കോം. ബിരുദധാരിയെയും ട്രെയിനികളെ യും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8438657946. ഇ-മെയിൽ: ca santhoshalexander@gmail.com.

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: nirakoottutvm@gmail.com. Good: 8089505200.

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ബ്രാൻഡിന് സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9074967736.

✅ക്ലാർക്ക്,ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കഴക്കൂട്ടത്തെ ഓഫീസിലേക്ക്ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ക്ലാർ ക്ക് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8136998587.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് സെക്യുരിറ്റി ഗാർഡുകളെ വേണം. പ്രായം 50-ന് താഴെ. ഫോൺ: 9895031112, 9895100285.

✅പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് ഫാർമസിയിലേക്ക് പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ്, ഹെൽപ്പർ, ഡെലിവറി 35 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമനം: 9744040753 9497643701.

✅മാനേജർ ക്ലൗഡ് കിച്ചണിലേക്ക് ഓഫീസ് ഡെലിവറി മാനേജർ, ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമ ണ്ട്. ശമ്പളം: 18,000, ഫോൺ 9995870178.

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിലേ പെൺ), പർച്ചേസിങ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസിങ് വിഭാഗങ്ങ ളിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 7034145328, 7012124918.

മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ബെൻടെക് പവർ സിസ്റ്റംസിലേ ക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ വേണം. രണ്ടുവർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം. Coooo: 9562434007.

✅ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്
തിരുവനന്തപുരം, കഴക്കൂട്ടം, വിഴിഞ്ഞം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടൂവീലർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (പെൺ), ഷോറൂം സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് (ആൺ), ടൂവീലർ സർ വീസ് അ ഡ്വസർ (ആൺ) എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. അപേക്ഷ careers2216@ gmail.com എന്ന ഇ-മെയി ലിൽ അയക്കണം. ഫോൺ: 9656844888, 9539110888.

✅ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്, കോഫി ബോയ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് (ശമ്പളം: 10,000 രൂപ), കോഫി ബോയ് (ശമ്പളം: 12,000 രൂപ), ക്ലീനിങ് സൂപ്പർവൈസർ (ഫ്രെഷേഴ്സ് 11,000 രൂപ, പ്ര വൃത്തിപരിചയമുള്ളവർ: 14,000 രൂപ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0471 2577334, 9526512222.

✅റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: ബിരുദം. പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. കംപ്യൂട്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രായപരിധി: 30 40, സിറ്റിയിലെ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് ഡേറ്റ എൻട്രി ക്ലാർക്കിനെയും വെയ്റ്റർമാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. shibili52@gmail.comഎന്ന ഇ മെയിലിലേക്ക് സി.വി.അയക്കുക.

Updated On 12/10/22

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇസാഫ് ബാങ്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പങ്കെടുക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ For More Click here

✅സെയിൽസ് ഓഫിസർ : ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ സ്ഥാപ നത്തിൽ ഫീൽഡ് സെയിൽസ് ഓഫീസർ മാര വേണം . യോഗ്യത: ബിരുദം/ബിരുദാന ന്തര ബിരുദം, വിതരണ രംഗത്ത് കുറഞ്ഞത് 2-3 വർഷത്തെ പരിചയം. ശമ്പളം: 30000- 50000 രൂപ. നെയ്യാറ്റിൻകര, കാട്ടാക്കട, തിരുവനന്ത പുരം താലൂക്കു കളിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഇ-മെയിൽ: hrtvmmarketing@ gmail.com.co006: 9037030127, 9995630127.

✅ഡെലിവറി ബോയ്, പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് : ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വിതരണ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഡെലിവറി ബോയ്സ്, പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് (ആൺ/പെൺ) എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായപരിധി: 40.പി.എഫ്., ഇ.എസ്.ഐ. ആനു കൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. : 0471 4088888, 7177777.

✅ ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർ ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർ ആകാം. യോഗ്യത: എസ്.എസ്. എൽ.സി. ഫോൺ: 9846429629.

✅ടെലികോളർ, : സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് നെട്ടയം ലോഡ് കൃഷ്ണ ഇലക്ട്രി ക്കൽസിലേക്ക് ടെലികോളർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനീ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 0471 2373798, 9061401888.

✅മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ്,ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫുഡ് പ്രോ സസിങ് യൂണിറ്റിലേക്ക് മാർക്ക റ്റിങ് ആൻഡ് സപ്ലൈ സ്റ്റാഫ്, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് (പെൺ) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: admin@turboplus.org. ഫോൺ: 7306601304, 0471 2722760.

✅കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ,എക്സിക്യുട്ടീവ ഇടപ്പഴഞ്ഞി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേ റ്റേഴ്സ്, എക്സിക്യുട്ടീവ് എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ: akshayatvm288@gmail.com: 8086130192.

✅മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജരെ വേണം. യോഗ്യത: ബി.ബി.എ./ എം.ബി.എ./ ബി.ടെക്. പ്രവൃത്തിപരിചയമു ള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ: 8281875007.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ലുലു മാളിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പി.എഫ്, ഇ.എസ്.ഐ. ആനു കൂല്യമുണ്ടായിരിക്കും. ശമ്പളം: 17,000 രൂപ. പ്രായം: 25-45. ഫോൺ: 0471 2358868, 9400699738, 9188523740.

✅ടെയ്ലർ, ഹെൽപ്പർ ജഗതിയിലുള്ള ടെയ്ലറിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ടെ ഴ്സിനെയും ഹെൽപ്പേഴ്സിനെ യും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8289865917.

✅സെയിൽസ്മാൻ വർക്കലയിലെ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് സെയിൽസ്മാൻമാരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. മുൻപരിചയമുള്ളവർ 9895235343.

✅മെക്കാനിക്ക് ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് വർക്ഷോപ്പി ലേക്ക് മെക്കാനിക്കിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 6282799120.

✅അക്കൗണ്ടന്റ്, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് നെയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്ത പുരം, കാട്ടാക്കട ഓഫീസുകളി ലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ്, ബില്ലിങ്, കളക്ഷൻ, ഡ്രൈവർ, സെയിൽസ്, ഹെൽപ്പർ എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9946616200.

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. C0068: 8921788380.

✅സ്പ്രേ പെയിന്റർ മാരുതി അംഗീകൃത വർക്ഷോപ്പി ലേക്ക് പെയിന്ററെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9447043639.

✅ലേഡി സ്റ്റാഫ് തിരുമല സാനിറ്ററി ഷോപ്പിലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ അറിയുന്ന ലേഡി സ്റ്റാ ഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9744775414, 9447388818.

✅ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ബ്യൂട്ടിപാർലറിലേക്ക് ബ്യൂട്ടീഷ്യ നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9847482207.

✅ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് വെങ്ങാനൂർ എൽ.ഐ.സി. പ്രീമിയം പോയിന്റിലേക്ക് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് വനിത (30 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായം, ക ംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ); ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സി.വി. premiumpoint2016@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക. Go0068: 8943555838.

✅ഇന്ത്യാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നഴ്സു മാരെയും നഴ്സിങ് ട്രെയിനിമാ രെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9387804668.

✅കളക്ഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിലേ ക്ക് കളക്ഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7012795433, 8156910760.

✅ലേഡി സ്റ്റാഫ് കേശവദാസപുരം ക്ലോക്ക് സെന്ററിലേക്ക് ലേഡീസ് സ്റ്റാ ഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യത: . പ്രായം: 25 വയസ്സ്. Go0o68: 9447965111.

✅ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, ക്ലാർക്ക് എസ്.എം.സി. കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ (ഡിഗ്രിയും രണ്ടുവർഷ പ്രവൃ ത്തിപരിചയവും), അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ (ഡിഗ്രിയും ഒരുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയ വും), കാഷ്യർ (ഡിഗ്രി), ക്ലാർക്ക് (ഡിഗ്രി), ജൂനിയർ ഓഫീസർ (ഡിഗ്രി), കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷി പ്പ് മാനേജർ (ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്) (എസ്.എസ്.എൽ.സി.) എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000-25,000. ഫോൺ നമ്പർ : 7306343101

✅സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് : ആറ്റുകാൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ നിയമിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ www. attukal.org എന്ന വെബ്സൈ റ്റിൽനിന്നോ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിലോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോൺ: 0471 2778913, 2455600, ഇ-മെയിൽ: attukaltemple@gmail.com. അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 10.

✅ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ : സോളാർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയിലേക്ക് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം നിർബന്ധം.ഇ-മെയിൽ: hr@ammini.in

✅സൂപ്പർവൈസർ : കൊമേഴ് സ്യൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സൂപ്പർവൈസറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 15,000 രൂപ. ഫോൺ: 9446052588, ഇ – മെയിൽ admin@vigyaancollege.com

✅സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് റീട്ടെയിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോ റിലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9447587641

✅സിറ്റിയിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ പൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റിങ് സെന്ററിലേക്ക് പ്രവൃ ത്തിപരിചയമുള്ള ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ : 9744400690

✅ആർകൺ ഹോം ബിൽഡേഴ്സ് ആർക്കിടെക്റ്റ്: ബിആർക്, 2 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന (തുട ക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം); ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ: ബിടെക്, 5-8 വർഷ പരിചയം; പ്രോജക്ട് മാനേജർ: ബി ടെക് ഡിപ്ലോമ, 5-8 വർഷ പരിചയം. സൈറ്റ് എൻജിനീയർ ബിടെക് ഡിപ്ലോമ, പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണ ന (തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം); ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ: ബിടെക് ഡി പ്ലോമ, 3-5 വർഷ പരിചയം. റെസ്യൂമെ മെയിൽ ചെയ്യുക. 89430 36622; hr@ arconhomebuilders.com

✅വിവീഷ് ടെക്നോളജീസ് പ്രോജക്ട് മാനേജർ (ഇലക്ട്രോണി ക്സ് പ്രൊഡക്ട് ഡവലപ്മെന്റ്), എംബഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ ജിനീയർ, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്, മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, പർച്ചേസ് മാനേജർ. ഇമെയിലിൽ അപേക്ഷിക്കുക. Vinvish Technologies Pvt Ltd, Technopark, Trivandrum; hr@vinvish.com; www. vinvish.com

✅അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, നഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ്,ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റർ, നഴ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് പ്രവൃത്തിപ രിചയമുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഫോൺ: 9745773095

✅കീനിങ് സ്റ്റാഫ് : ക്ലൗഡ് കിച്ചണിലേക്ക് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫുകളെയും ഡെലിവറി സ്റ്റാഫുകളെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ നമ്പർ: 9995870178

✅എക്സിക്യുട്ടീവ് പി.വി.സി. പൈപ്പ് കമ്പനി യിലേക്ക് എക്സിക്യുട്ടീവ്സി നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ:8921765011 sreejishjish@gmail.com

✅ഡ്രൈവർ : സെയിൽസ് വാൻ ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് 9567927024

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് : പേയാട് സാന്ത്വനം സർവീസി ലേക്ക് 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വനിതാ ഓഫീസ്/ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫു കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9447020323, 7356505141

✅മെക്കാനിക് : ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് സർവീസിലേ ക്ക് 40 വയസ്സിൽത്താഴെ പ്രായമു ള്ള മെക്കാനിക്കുകളെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9447183500, 9447183502

✅ക്യുറേറ്റർ : സൈക്കോ പാർക്കിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഭാഷ അനാ യാസേന കൈകാര്യം ചെയ്യാ നറിയുന്ന ക്യുറേറ്റേഴ്സിനെ ഗൈഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലോ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിലോ പരിജ്ഞാനമു
വർക്ക് മുൻഗണന, ഫോൺ: 7012661001, 9496101530

✅സെയിൽസ് മാനേജർ, എക്സിക്യുട്ടീവ് ആറ്റിങ്ങൽ, കൊട്ടാരക്കര ഷോറു മിലേക്ക് സെയിൽസ് മാനേജർ, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. മാർക്കറ്റിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓട്ടോ കാഡ് എന്നിവയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ: 9946310501

✅ഓട്ടോമാറ്റിക് എസ്.യു.വി. വാഹനം ഓടിക്കാനറിയുന്ന ഫുൾ ടൈം ഡ്രൈവറെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9249434161

✅സ്റ്റാഫ് : ചാലയിൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്കും വാൻ സെയിൽസിലേക്കും സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം: 8,000-18,000 രൂപ. ഫോൺ: 9495809343

അക്കൗണ്ടന്റ്,ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആറ്റിങ്ങലിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് 7558823700

✅മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ജോസ്കോ ജൂവലറിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് . joscophr@gmail.com എന്ന ഇ – മെയിൽ വിലാസത്തിൽ ബയോഡേറ്റയും ഫോട്ടോയും സഹിതം അപേ ക്ഷിക്കുക .

✅ഹോട്ടൽ സ്റ്റാഫ് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് എല്ലാവിഭാഗത്തിലുമുള്ള സ്റ്റാ ഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 8590962006 , 8590987001

✅എ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ എ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9567618587 , 8138000466

✅ട്രാവൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ട്രാവൽ കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാവൽ അക്കൗണ്ടന്റിനെ വേണം . ഫോൺ : 9645023061

✅ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ , ഹെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പൂജപ്പുര കവിതാസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആൻഡ് മെയ്ഓവർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ സ് , സ്ലിൻ ആൻഡ് ഹെയർ സ്പെ ഷ്യലിസ്റ്റ് , മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യുട്ടീ വ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് . ജോലിസമയം : രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകീട്ട് 6.00 വരെ . ഫോൺ : 9446494737

✅അക്കൗണ്ടന്റ് പാറ്റൂരിൽ പ്ലംബിങ് സ്ഥാപനത്തി ലേക്ക് സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് ( എം.കോം . , അഞ്ചുവർഷ പ്രവൃ ത്തിപരിചയം ) , ജൂനിയർ അക്കൗ ണ്ടന്റ് ( ബി.കോം . , അഞ്ചുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം ) , സെയിൽ സ്മാൻ ( പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവരെ വേണം . ഫോൺ : 9846014391

✅സിവിൽ എൻജിനീയർ , സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ റോഹാസ് വെൻചേഴ്സ് പ്രൈ വറ്റ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് സിവിൽ എൻജിനീയേഴ്സ് ( ബി.ടെക് . ) , സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ( ഡിപ്ലോമ / ഐ.ടി.ഐ . ) , അക്കൗ ണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ( പെൺ ) എന്നിവ രെ ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9544015858

✅അക്കൗണ്ടന്റ് നേമം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി യിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റിനെ ( ടാലി പ്രൈം ഒരുവർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം ) ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9447045916 , 9074680641

✅എൻജിനീയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലേ ക്ക് രണ്ടുവർഷം പ്രവൃത്തിപരി ചയമുള്ള ബി.ടെക് . , സിവിൽ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവരെ ആവശ്യമു ണ്ട് . ഫോൺ : 9846772235

✅ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് , ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് ക്ലൗഡ് കിച്ചണിലേക്ക് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് , ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ വേണം . ഫോൺ : 9995870178

✅ഡിസൈനർ , ഓറ്റ് ഹെൽപ്പർ കൈമനം പ്രസ്സിലേക്ക് ഡി.ടി.പി. ഡിസൈനർ , ഓറ്റ് ഹെൽ പ്പർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 8129675334

✅സ്റ്റാഫ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ സ്റ്റാ ഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9349494550 , 8086421324 |

✅റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് നഗരത്തിലെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാ ലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഫീമെയിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റി നെ ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9846527779

✅പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉള്ളൂരി നടുത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പാക്കിങ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമു ണ്ട് . ഫോൺ : 9447721591 , 0471 2441591

✅ഡിസൈനർ പാരാമൗണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാ ഫേഴ്സിലേക്ക് ആൽബം ഡിസൈനിങ് , ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നിവയിൽ പരിചയമുള്ള വരെ ആവശ്യമുണ്ട് . ഫോൺ : 9400020202

✅സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് : തിരുവനന്തപുരത്തെയും കഴക്കൂട്ടത്തെയും ടൂവീലർ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് ഷോറൂം സെയിൽസ്മാൻ(male), ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് Female, ടൂവീലർ സർവീസ് അഡ്വൈസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇമെയിൽ വഴി ബയോഡാറ്റ അയക്കുക careers2216@gmail.com ഫോൺ നമ്പർ 96 56 84 48 88, 95 39 11 08 88

✅ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്, സൂപ്പർവൈസർ ഒഴിവുകൾ : സിറ്റിയിലെ ആശുപത്രി ഷോറൂം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ കോഫി ബോയ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 257 73 34, 99 47 71 57 15

✅ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന് ആവശ്യമുണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം, വെമ്പായ, ഫോൺ നമ്പർ 81 29100801, 8589090801

✅ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ശങ്കുമുഖത്ത് ഹോംസ്റ്റൈയിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 93 87 80 46 68

✅ ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് : സ്‌മൈൽ ഫാമിലി പാർലറിലേക്കും ടെക്സ്റ്റൈലിലേക്കും ലേഡി സ്റ്റാഫിനെയും സ്റ്റിച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിനെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 88 48 18 85 52

✅ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് : ഇഞ്ചക്കൽ MRF ഷോറൂമിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 88 48 87 95 68, 0 4 7 1 246 56 77

✅ ജ്വല്ലറി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് : ആകർഷകമായ ശമ്പളം പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ് വരെ 7560885617

✅ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണത്തിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കളെ ആവശ്യമുണ്ട് ശമ്പളം 24000 രൂപ താമസം ഭക്ഷണം സൗജന്യം ഫോൺ നമ്പർ 94 47 49 58 79

✅ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് മലയാളം എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്നവർക്ക് അവസരം താമസം ഭക്ഷണം സൗകര്യത്തോടുകൂടി നിയമനം ഫോൺ നമ്പർ 97 45 52 23 72, 80 75 12 62 97

✅ സെയിൽസ്മാൻ കേശവദാസപുരത്തെ ജിടെക്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് പരിചയമുള്ള സെയിൽസ്മാനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 91 88 35 32 50

✅ ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വീട്ടുജോലിക്കും ബില്ലിങ്ങിനും പാക്കിങ്ങിനും ലേഡീസിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 94 95 30 0027

✅ ബസ് ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് പൂജപ്പുര CMGHSS സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവർത്തിപരിചയവും 10 വർഷമുള്ള ഹെവി ലൈസൻസ് ഉള്ള ഡ്രൈവർ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 94 46 0 1 21 31, 94 47 76 93 06

✅ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് : കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ 9544397505,7902902641

✅ മാനേജർ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ : പിസ ഷോപ്പിലേക്ക് മാനേജർ,കൗണ്ടർ, സർവീസ് സ്റ്റാഫ്,ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ 7034373055

✅ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, സെയിൽസ്മാൻ, ടെലികോളർ,ബാർമാൻ,വെയ്റ്റർ ഒഴിവുകൾ ഫോൺ 9526416556, 8848672097

✅ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് : കഴക്കൂട്ടം മേനാംകുളം ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കാരന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്  0471 2321070, 7356857222

✅ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ്  : വേളാവൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരപ്പൻകോട് ശ്രീധരൻ നായർ സ്മാരക ആശുപത്രിയുടെ പാലിയേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ് ഒഴിവുണ്ട് യോഗ്യത ജനറൽ നേഴ്സിങ്  അപേക്ഷയും ബയോഡാറ്റയും സെക്രട്ടറി കോലിയക്കോട് കൺസ്യൂമർ സഹകരണ സംഘം  കോലിയക്കോട് പി ഓ 695607 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കണം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഫോൺ 8547448213

✅ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒഴിവ്  : കഴക്കൂട്ടത്തെ സരസ്വതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒഴിവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.  സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവസരം 9446014127

✅ ഡിറ്റിപി ഓപ്പറേറ്ററിനെ ആവശ്യമുണ്ട് : സ്റ്റുഡിയോ അഡീസിംഗ് റിപ്പോരാഫിക് സെന്ററിലേക്ക്  ഡി ടി പി ഓപ്പറേറ്റർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്  ഈമെയിൽ  bytesdigitals@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.