SSC Recruitment 2023 Apply Now Latest 5369 Vacancies

SSC വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു . അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടീസ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കണം പ്രായപരിധി/ അവശ്യം പോലുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകളും അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്തുണ്ടാകണം കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ  ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

 ഒഴിവുകൾ

കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായുള്ള  കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിലവിൽ 5369 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.ഒഴിവുകൾ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാൻ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം  പൂർണമായും വായിച്ചു നോക്കുക

 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

മിനിമം പത്താംക്ലാസ്, പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും യോഗ്യത ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം 

  • SSLC ഉള്ളവർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് ലെവൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക്  അപേക്ഷിക്കാം
  • Plus Two ഉള്ളവർക്ക് പ്ലസ് ടു  ലെവൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക്  അപേക്ഷിക്കാം
  • Degree ഉള്ളവർക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക്  അപേക്ഷിക്കാം

 പ്രായപരിധി

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം 18 വയസ്സും കൂടിയ പ്രായം 35 വയസ്സുമാണ്. (01/01/2023 പ്രകാരം) സംവരണ സമുദായക്കാർക്ക് ഗവൺമെന്റ് അനുശാസിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഇളവുകളും ലഭിക്കും  ( പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇളവും മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മൂന്നുവർഷത്തെ ഇളവ്  ലഭിക്കും )

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

തസ്തികയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്‌സിന്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേക സിബിടി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും.  അന്തിമ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റും തിരഞ്ഞെടുപ്പും പൂർണ്ണമായും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേടിയ മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ അപേക്ഷകർ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടേണ്ടതുണ്ട്.  തസ്തികകളിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ടൈപ്പിംഗ്/ ഡാറ്റാ എൻട്രി/ കംപ്യൂട്ടർ പ്രാവീണ്യം ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ നൈപുണ്യ പരീക്ഷകൾ യോഗ്യതാ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും.

 പരീക്ഷാ തീയതി

2023 സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ 11-ാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള താൽക്കാലിക എസ്എസ്‌സി സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് സിബിഇ പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.  പുതുക്കിയ SSC കലണ്ടർ 2023 അനുസരിച്ച്, SSC സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 11-നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ 2023 ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ഷിഫ്റ്റുകളിലായി നടക്കും. അതിനുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡും അപേക്ഷാ നിലയും www.ssc.nic-ൽ റിലീസ് ചെയ്യും.  പരീക്ഷാ തീയതികൾക്ക് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച മുമ്പ്.

അപേക്ഷ ഫീസ്:

അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫീസ്: രൂപ. 100/- (നൂറു രൂപ മാത്രം).ഭീം യുപിഐ, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, വിസ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കാം, മാസ്റ്റർകാർഡ്, മാസ്ട്രോ, റുപേ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്ബിഐ ശാഖകളിൽ എസ്ബിഐ ചലാൻ വഴിയും നൽകാം  വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പട്ടികജാതി (എസ്‌സി) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പട്ടികവർഗക്കാർ (എസ്ടി), ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ (PwBD), മുൻ- സംവരണത്തിന് അർഹരായ സൈനികരെ (ESM) ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന്ഒ ഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

 അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ മോഡിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവൂ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

 ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്കും ഫീസ് അടയ്‌ക്കുക. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 27.03.2023 (23:00).അപേക്ഷ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂർണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം അപേക്ഷ നൽകുവാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു

Apply Now

official Notification

Latest Jobs

Leave a Reply

Your email address will not be published.